Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
17 727€ 13 022€ 17 210€
02
502
Spotreba energie
8 019€ 7 833€ 8 499€
04
511
Opravy a udržiavanie
18 200€ 11 207€ 10 212€
05
512
Cestovné
186€ 162€ 486€
06
513
Náklady na reprezentáciu
11€
07
518
Ostatné služby
2 807€ 4 607€ 11 164€
08
521
Mzdové náklady
91 051€ 86 863€ 86 668€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
29 777€ 29 579€ 29 253€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
955€ 979€ 986€
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 134€ 2 253€ 1 986€
13
531
Daň z motorových vozidiel
10€
15
538
Ostatné dane a poplatky
514€ 581€ 511€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
3 628€
17
542
Ostatné pokuty a penále
4€
19
544
Úroky
4 558€ 1 215€
24
549
Iné ostatné náklady
1 172€ 2 019€ 737€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 483€ 6 002€ 4 717€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
190 225€ 166 322€ 172 440€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
37 400€ 31 832€ 30 811€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
24€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 575€ 1 751€ 1 491€
53
644
Úroky
80€ 79€ 89€
55
646
Prijaté dary
949€ 3 040€ 2 498€
58
649
Iné ostatné výnosy
3 692€ 173€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 515€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
200€ 200€ 300€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
2 533€ 100€ 1 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
532€ 6 554€ 4 916€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
10 659€ 6 358€ 11 317€
73
691
Dotácie
145 136€ 119 900€ 122 397€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
206 271€ 169 987€ 175 343€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
16 046€ 3 665€ 2 903€
76
591
Daň z príjmov
3€ 15€ 20€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
16 043€ 3 650€ 2 883€