Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
24 679 184€ 23 278 053€ 23 113 658€ 22 373 222€ 80 822 885€ 81 823 463€ 79 923 764€ 79 894 681€ 80 221 695€ 80 240 832€ 79 224 746€ 79 286 794€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
22 847 858€ 21 221 568€ 20 762 088€ 20 948 318€ 79 309 052€ 79 869 107€ 77 833 829€ 77 886 104€ 77 479 400€ 76 817 842€ 76 403 600€ 76 272 856€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
36 445€ 24 570€ 4 650€ 4 300€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 227€ 2 337€ 5 513€ 8 643€ 13 044€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59€ 2 169€ 5 345€ 7 470€ 6 960€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
7 675€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 168€ 168€ 168€ 1 173€ 3 189€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
28 770€ 24 570€ 4 650€ 4 300€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 895€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
22 278 441€ 20 664 026€ 20 224 465€ 20 411 046€ 78 615 509€ 79 175 564€ 77 140 286€ 77 195 934€ 76 937 120€ 76 279 357€ 75 861 985€ 75 726 784€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
15 461 777€ 13 251 693€ 13 248 078€ 12 987 290€ 70 302 979€ 70 302 437€ 67 965 024€ 67 888 413€ 67 884 169€ 66 909 954€ 66 912 305€ 66 912 305€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
297 619€ 295 719€ 295 719€ 295 719€ 288 614€ 288 614€ 288 614€ 288 614€ 288 614€ 288 614€ 288 614€ 288 614€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
6 162 284€ 6 152 564€ 6 447 959€ 6 671 455€ 5 982 215€ 6 470 469€ 6 985 639€ 7 135 297€ 7 045 375€ 6 568 434€ 7 123 311€ 7 325 009€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
51 644€ 56 416€ 64 931€ 46 432€ 42 122€ 60 354€ 88 521€ 62 657€ 45 550€ 22 082€ 28 254€ 33 678€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
134 573€ 0€ 0€ 0€ 761€ 13 038€ 34 806€ 56 574€ 47 642€ 62 318€ 76 994€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 503€ 13 503€ 12 038€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
170 143€ 907 232€ 167 377€ 409 748€ 1 998 417€ 2 040 250€ 1 762 067€ 1 763 977€ 1 625 368€ 2 351 251€ 1 419 004€ 1 155 140€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
402€ 402€ 402€ 402€ 402€ 402€ 15 615€ 402€ 402€ 63 201€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
532 972€ 532 972€ 532 972€ 532 972€ 689 943€ 689 943€ 689 943€ 689 943€ 539 943€ 532 972€ 532 972€ 533 028€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 156 971€ 156 971€ 156 971€ 156 971€ 6 971€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
532 972€ 532 972€ 532 972€ 532 972€ 532 972€ 532 972€ 532 972€ 532 972€ 532 972€ 532 972€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 532 972€ 533 028€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 816 448€ 2 054 314€ 2 349 829€ 1 408 471€ 1 410 675€ 1 827 946€ 1 921 231€ 1 974 876€ 2 736 733€ 3 417 839€ 2 815 523€ 3 010 026€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 180€ 2 812€ 17 848€ 11 393€ 38 176€ 52 838€ 39 342€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 663€ 568€ 327€ 166€ 118€ 39 342€
037
3.
Výrobky
(123) -
(194))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 180€ 2 150€ 17 279€ 11 066€ 38 010€ 52 720€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 275 576€ 1 552 795€ 1 593 663€ 758 904€ 777 201€ 813 515€ 823 389€ 875 225€ 876 437€ 906 188€ 958 375€ 969 376€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
744€ 0€ 2 581€ 781€ 1 568€ 6 249€ 343€ 5 396€ 837€ 799€ 20 992€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 273 871€ 1 552 795€ 1 591 082€ 758 122€ 775 632€ 805 079€ 823 046€ 849 863€ 875 600€ 905 389€ 937 383€ 969 376€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
961€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 811€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 376€ 0€ 19 966€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
116 911€ 52 261€ 144 199€ 231 137€ 253 067€ 247 160€ 294 588€ 318 071€ 545 507€ 372 988€ 492 898€ 100 488€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
7 386€ 16 031€ 8 339€ 9 214€ 3 167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
194€ 150€ 150€ 150€ 0€ 1 421€ 0€ 0€ 0€ 402€ 0€ 92€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 15 000€ 19 662€ 0€ 4 575€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
105 456€ 24 748€ 64 368€ 115 122€ 158 203€ 151 847€ 223 693€ 241 872€ 241 728€ 112 197€ 125 611€ 91 692€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
3 236€ 4 000€ 3 564€ 5 768€ 11 120€ 8 274€ 4 706€ 2 102€ 1 548€ 1 703€ 2 540€ 1 900€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 0€ 24€ 5 125€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
638€ 7 333€ 67 754€ 95 758€ 65 551€ 65 956€ 66 190€ 69 099€ 302 231€ 258 686€ 364 747€ 6 804€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 422€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
423 961€ 449 259€ 611 967€ 418 431€ 380 407€ 765 091€ 800 442€ 763 733€ 1 183 396€ 2 100 487€ 1 311 412€ 1 900 820€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 139€ 447€ 881€ 490€ 18€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
529€ 1 357€ 1 547€ 3 380€ 3 393€ 244€ 862€ 86€ 0€ 1 861€ 1 155€ 1 827€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
422 294€ 447 454€ 609 539€ 414 561€ 376 997€ 764 846€ 799 579€ 763 647€ 1 183 396€ 2 098 626€ 1 310 257€ 1 898 993€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120 000€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120 000€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
14 878€ 2 170€ 1 742€ 16 433€ 103 159€ 126 410€ 168 704€ 33 702€ 5 562€ 5 151€ 5 623€ 3 912€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
14 878€ 2 170€ 1 742€ 16 433€ 102 891€ 124 605€ 167 994€ 33 702€ 5 562€ 5 151€ 5 623€ 3 912€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 268€ 1 805€ 710€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
24 679 184€ 23 278 053€ 23 113 658€ 22 373 222€ 80 822 885€ 81 823 463€ 79 923 764€ 79 894 681€ 80 221 695€ 80 240 832€ 79 224 746€ 79 286 794€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
21 494 266€ 19 478 023€ 19 816 398€ 20 491 331€ 78 651 166€ 77 703 408€ 76 226 222€ 76 062 930€ 76 109 766€ 75 174 853€ 75 136 323€ 75 036 318€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
21 494 266€ 19 478 023€ 19 816 398€ 20 491 331€ 78 651 166€ 77 703 408€ 76 226 222€ 76 062 930€ 76 109 766€ 75 174 853€ 75 136 323€ 75 036 318€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
21 681 698€ 19 816 398€ 20 805 603€ 21 334 596€ 77 708 342€ 76 205 612€ 76 398 281€ 75 721 662€ 76 051 529€ 75 114 818€ 75 566 991€ 76 709 524€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-187 432€ -338 375€ -989 205€ -843 265€ 942 824€ 1 497 796€ -172 059€ 341 268€ 58 237€ 60 035€ -430 668€ -1 673 206€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 295 968€ 1 633 393€ 1 105 426€ 423 952€ 599 861€ 2 558 259€ 2 100 348€ 2 152 167€ 2 884 641€ 3 062 223€ 2 585 528€ 2 286 403€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
10 790€ 782 745€ 789 642€ 70 001€ 69 388€ 1 853 162€ 1 547 010€ 1 521 491€ 2 024 006€ 2 025 296€ 2 264 777€ 1 902 933€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 251 515€ 1 066 920€ 1 023 084€ 1 234 568€ 1 280 854€ 1 266 416€ 1 080 964€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
10 790€ 782 745€ 789 642€ 70 001€ 69 388€ 601 647€ 480 089€ 498 407€ 789 438€ 744 442€ 998 361€ 821 969€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 83 672€ 41 328€ 572€ 2 698€ 0€ 2 358€ 63 816€ 9 947€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 83 672€ 41 328€ 572€ 2 698€ 0€ 2 358€ 63 816€ 9 947€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
58 861€ 60 882€ 64 337€ 66 585€ 68 393€ 94 573€ 98 679€ 107 413€ 79 975€ 81 955€ 81 998€ 82 759€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
48 412€ 51 253€ 53 964€ 56 583€ 59 093€ 85 536€ 90 543€ 100 557€ 73 217€ 69 168€ 74 175€ 79 182€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
9 019€ 9 019€ 9 019€ 9 165€ 8 639€ 7 895€ 7 409€ 5 975€ 5 311€ 4 647€ 4 647€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 430€ 611€ 1 353€ 837€ 383€ 1 141€ 727€ 881€ 1 447€ 8 140€ 3 176€ 3 577€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 277€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
833 220€ 134 294€ 101 616€ 95 986€ 102 831€ 379 909€ 180 981€ 147 422€ 417 985€ 555 532€ 160 648€ 146 415€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
13 925€ 43 961€ 49 294€ 46 515€ 58 407€ 302 065€ 97 350€ 80 366€ 351 196€ 83 851€ 93 157€ 75 685€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 1 190€ 2 145€ 413€ 0€ 1 351€ 0€ 0€ 116€ 5 309€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
12 807€ 5 007€ 5 007€ 5 007€ 5 007€ 5 007€ 5 007€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 4 115€ 4 194€ 1 506€ 6 194€ 9 904€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
31€ 2 729€ 1 362€ 1 625€ 1 487€ 10 441€ 3 945€ 1 506€ 1 510€ 407 078€ 2 074€ 7 892€
163
12.
Zamestnanci
(331))
40 721€ 28 209€ 25 196€ 22 124€ 21 466€ 32 815€ 38 044€ 34 953€ 35 142€ 32 482€ 34 697€ 34 618€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
26 813€ 20 479€ 16 498€ 14 663€ 13 743€ 20 949€ 26 599€ 24 739€ 20 029€ 19 027€ 22 383€ 22 253€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
6 161€ 5 121€ 2 979€ 2 658€ 2 040€ 4 517€ 4 473€ 4 353€ 3 911€ 3 074€ 3 025€ 3 876€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
732 762€ 28 788€ 90€ 1 249€ 236€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 091€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
393 096€ 571 800€ 108 504€ 190 808€ 356 552€ 230 616€ 271 320€ 312 024€ 352 728€ 399 440€ 78 105€ 154 296€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
228 000€ 531 096€ 67 800€ 150 104€ 315 848€ 189 912€ 230 616€ 312 024€ 352 728€ 399 440€ 78 105€ 154 296€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
165 096€ 40 704€ 40 704€ 40 704€ 40 704€ 40 704€ 40 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 888 951€ 2 166 636€ 2 191 835€ 1 457 938€ 1 571 858€ 1 561 796€ 1 597 195€ 1 679 584€ 1 227 288€ 2 003 756€ 1 502 895€ 1 964 073€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 888 951€ 2 166 636€ 2 191 835€ 1 457 938€ 1 571 858€ 1 561 796€ 1 597 195€ 1 679 584€ 1 227 288€ 2 003 756€ 1 502 895€ 1 964 073€