Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých , Levoča'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 454,4 € Canisterapia
e) podpora vzdelávania 1 282,57 € Nákup pomôcok
e) podpora vzdelávania 2 683,93 € Cestovné a vstupné škola v prírode, na súťaže a výlety, exkurzie
e) podpora vzdelávania 12 050 € Multifunkčné ihrisko
e) podpora vzdelávania 6 629 € Úprava školského dvora
e) podpora vzdelávania 4 437 € Ubytovanie a strava, animácie- škola v prírode
e) podpora vzdelávania 2 400,7 € Pobyt pri mori- cestovné
e) podpora vzdelávania 3 198 € Ubytovanie a strava súťaž v sebaobsluhe
e) podpora vzdelávania 2 615,49 € Príspevok na stravu a ubytovanie žiakov v škole
e) podpora vzdelávania 4 275,87 € Náklady na vydávanie časopisov pre zrakovo postihnutých
e) podpora vzdelávania 2 000 € Šatníkové skrinky
Spolu 42 026,96 €