Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa obecných lesov

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 200€
02
501
Spotreba materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 51€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 149€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 573€ 1 570€ 1 576€ 1 432€ 3 375€ 3 790€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 296€
10
518
Ostatné služby
1 573€ 1 570€ 1 576€ 1 432€ 3 375€ 3 494€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 338€ 1 260€ 1 261€ 1 260€ 2 878€ 4 342€
12
521
Mzdové náklady
1 020€ 960€ 961€ 961€ 1 870€ 3 103€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
318€ 300€ 300€ 299€ 617€ 766€
15
527
Zákonné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 391€ 373€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 131€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 131€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5€ 10€ 19€ 10€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 10€ 19€ 10€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 093€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 093€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1€ 5€ 28€ 120€ 124€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1€ 5€ 28€ 120€ 124€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 916€ 2 845€ 2 884€ 2 825€ 6 409€ 10 556€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 703€ 2 853€ 2 803€ 2 817€ 150€ 368€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 703€ 2 853€ 2 803€ 2 817€ 150€ 296€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 351€ 1 466€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 351€ 1 466€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 1€ 0€ 1€ 3€ 4€
102
662
Úroky
0€ 1€ 0€ 1€ 3€ 4€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 320€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 320€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 703€ 2 854€ 2 803€ 2 818€ 1 504€ 5 158€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-214€ 9€ -81€ -7€ -4 905€ -5 398€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-214€ 9€ -81€ -7€ -4 905€ -5 461€