Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
619 289€ 471 851€ 581 082€ 695 586€ 777 666€ 818 011€ 889 905€ 949 045€ 1 141 312€ 1 372 983€ 1 876 182€ 2 918 664€ 3 514 530€
02
501
Spotreba materiálu
238 207€ 80 398€ 119 155€ 27 947€ 36 011€ 35 342€ 66 333€ 34 657€ 31 760€ 38 167€ 48 619€ 69 801€ 262 749€
03
502
Spotreba energie
381 082€ 391 453€ 461 927€ 667 640€ 741 654€ 782 669€ 823 571€ 914 388€ 1 109 552€ 1 334 816€ 1 827 564€ 2 840 449€ 3 232 683€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 8 414€ 19 098€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 198 776€ 1 169 986€ 976 876€ 598 926€ 469 334€ 466 365€ 696 272€ 744 510€ 623 362€ 812 041€ 928 810€ 1 296 221€ 1 802 198€
07
511
Opravy a udržiavanie
689 807€ 690 393€ 536 855€ 253 148€ 148 869€ 154 425€ 343 013€ 325 999€ 305 350€ 399 933€ 277 256€ 511 367€ 944 429€
08
512
Cestovné
5 583€ 3 054€ 1 808€ 747€ 585€ 1 099€ 1 348€ 1 702€ 1 442€ 2 004€ 2 396€ 5 684€ 9 033€
09
513
Náklady na reprezentáciu
942€ 689€ 686€ 455€ 618€ 476€ 181€ 631€ 166€ 188€ 326€ 1 951€ 751€
10
518
Ostatné služby
502 444€ 475 850€ 437 527€ 344 577€ 319 261€ 310 364€ 351 730€ 416 177€ 316 404€ 409 916€ 648 832€ 777 219€ 847 985€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
915 660€ 928 504€ 900 899€ 937 774€ 863 770€ 882 814€ 915 210€ 845 805€ 802 629€ 971 415€ 1 390 183€ 2 012 650€ 2 478 539€
12
521
Mzdové náklady
642 692€ 637 266€ 583 402€ 662 137€ 603 876€ 595 945€ 627 469€ 579 001€ 554 463€ 630 802€ 937 186€ 1 356 874€ 1 699 632€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
222 957€ 221 760€ 215 921€ 221 826€ 200 410€ 213 059€ 215 132€ 203 922€ 191 661€ 228 799€ 311 499€ 452 904€ 571 220€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 486€ 2 495€ 2 950€ 2 638€ 2 404€ 2 818€ 2 510€ 3 228€ 3 520€ 4 655€ 8 018€ 12 596€ 16 584€
15
527
Zákonné sociálne náklady
47 524€ 66 983€ 98 626€ 51 174€ 57 080€ 70 993€ 70 100€ 59 653€ 52 985€ 107 160€ 133 481€ 190 276€ 191 103€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
81 264€ 62 838€ 66 004€ 74 214€ 68 497€ 70 778€ 76 001€ 74 012€ 79 444€ 76 337€ 110 510€ 160 454€ 151 644€
18
531
Daň z motorových vozidiel
832€ 915€ 612€ 600€ 609€ 479€ 501€ 501€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
65 263€ 49 434€ 50 756€ 53 435€ 46 377€ 46 462€ 48 157€ 41 545€ 40 433€ 45 615€ 60 775€ 89 911€ 77 435€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 168€ 12 489€ 14 636€ 20 179€ 21 512€ 23 837€ 27 342€ 31 966€ 39 011€ 30 721€ 49 735€ 70 543€ 74 209€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
6 013€ 65 480€ 383 178€ 2 083 320€ 83 883€ 109 650€ 1 186 231€ 1 589 563€ 2 096 407€ 4 674 212€ 12 075 698€ 15 710 393€ 5 606 577€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 083€ 51 994€ 353 998€ 2 067 055€ 83 815€ 100 768€ 1 155 806€ 1 576 816€ 2 065 043€ 4 672 284€ 12 043 090€ 9 402 131€ 5 536 266€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 4€ 235€ 264€ 538€ 170€ 561€ 182€ 2 858€ 204€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
103€ 1 189€ 152€ 166€ 60€ 4 534€ 165€ 0€ 67€ 133€ 275€ 811€
26
546
Odpis pohľadávky
703€ 12 284€ 29 026€ 1 998€ 3 632€ 11 847€ 31 095€ 0€ 11 372€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 125€ 12€ 2€ 14 097€ 8€ 481€ 30 161€ 197€ 99€ 1 299€ 713€ 6 298 381€ 50 588€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 20 208€ 6 748€ 18 708€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 147 441€ 734 986€ 722 186€ 800 152€ 1 016 024€ 920 960€ 1 939 757€ 2 169 980€ 2 576 095€ 3 058 258€ 3 503 302€ 5 329 902€ 6 528 487€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
750 245€ 727 301€ 708 073€ 769 647€ 875 007€ 902 396€ 1 853 556€ 2 049 078€ 2 342 768€ 2 861 283€ 3 300 460€ 5 113 830€ 6 006 268€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
397 196€ 7 685€ 14 113€ 30 506€ 141 018€ 18 563€ 86 202€ 120 903€ 233 326€ 196 975€ 202 842€ 216 071€ 522 219€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 291€ 7 685€ 10 783€ 30 401€ 30 184€ 18 532€ 51 555€ 85 105€ 93 327€ 113 641€ 142 893€ 185 820€ 509 759€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
105€ 105€ 31€ 34 647€ 35 798€ 139 999€ 83 334€ 59 949€ 30 251€ 12 461€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
380 905€ 3 330€ 110 729€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 788€ 14 053€ 11 991€ 10 623€ 12 437€ 11 953€ 13 572€ 11 084€ 4 222€ 4 957€ 5 390€ 5 888€ 4 833€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 2€ 3€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
16 788€ 14 053€ 11 991€ 10 623€ 12 437€ 11 933€ 13 572€ 11 084€ 4 222€ 4 957€ 5 390€ 5 865€ 4 830€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
20€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
535 183€ 39 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
535 183€ 39 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 985 230€ 3 447 698€ 4 177 399€ 5 239 778€ 3 291 610€ 3 280 530€ 5 716 947€ 6 383 999€ 7 323 470€ 10 970 202€ 19 890 076€ 27 434 172€ 20 086 809€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
972 513€ 1 008 558€ 983 218€ 1 456 148€ 1 630 069€ 1 674 033€ 1 681 897€ 1 890 404€ 2 122 216€ 2 879 174€ 4 169 142€ 5 690 261€ 8 143 604€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
972 513€ 1 008 558€ 983 218€ 1 456 148€ 1 630 069€ 1 674 033€ 1 681 897€ 1 890 404€ 2 122 216€ 2 879 174€ 4 169 142€ 5 674 077€ 8 114 378€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 16 184€ 29 225€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 46€ 1 163€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 46€ 1 163€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
153 757€ 329 116€ 652 855€ 3 411 304€ 442 936€ 485 340€ 1 514 428€ 2 101 214€ 2 194 595€ 4 783 822€ 12 206 681€ 8 285 239€ 4 337 517€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 813€ 271 851€ 597 559€ 3 363 920€ 375 934€ 404 890€ 1 418 337€ 2 008 842€ 2 084 717€ 4 662 750€ 12 075 375€ 8 196 789€ 4 217 308€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 1 509€ 2 160€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
40 620€ 30 055€ 34 546€ 40 278€ 55 393€ 67 011€ 68 854€ 77 497€ 90 919€ 99 545€ 78 101€ 63 398€ 98 270€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
27 302€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
20 022€ 27 210€ 20 750€ 7 105€ 11 510€ 13 439€ 27 238€ 14 875€ 18 959€ 21 527€ 51 696€ 22 892€ 21 938€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 032€ 9 699€ 49 054€ 61 837€ 4 156€ 28 661€ 59 815€ 104 316€ 114 538€ 143 205€ 185 820€ 515 541€ 403 529€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 032€ 9 699€ 49 054€ 61 837€ 4 156€ 28 661€ 59 815€ 104 316€ 114 538€ 143 205€ 185 820€ 515 541€ 403 529€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 589€ 1 432€ 20 013€ 22 621€ 4 156€ 28 585€ 59 766€ 93 327€ 113 641€ 142 893€ 185 820€ 509 759€ 403 529€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
15€ 16€ 76€ 49€ 10 989€ 897€ 312€ 0€ 5 783€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
442€ 8 267€ 29 026€ 39 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2 462€ 2 137€ 2 236€ 2 109€ 1 893€ 2 033€ 2 870€ 2 566€ 4 051€ 4 214€ 1 760€ 40 215€ 21 812€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2 158€ 2 137€ 2 236€ 2 109€ 1 893€ 1 717€ 2 870€ 2 566€ 4 051€ 4 214€ 1 760€ 40 212€ 21 812€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
304€ 316€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
153€ 395€ 116€ 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
153€ 395€ 116€ 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 271 688€ 936 654€ 1 665 046€ 604 092€ 1 678€ 7 340€ 3 586€ 949€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 271 688€ 936 148€ 1 664 966€ 563 003€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
505€ 80€ 41 089€ 1 678€ 7 340€ 3 586€ 949€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 403 604€ 2 286 558€ 3 352 526€ 5 536 005€ 2 079 054€ 2 191 745€ 3 266 351€ 4 102 086€ 4 436 349€ 7 810 414€ 16 563 402€ 14 531 303€ 12 907 624€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 581 625€ -1 161 139€ -824 873€ 296 228€ -1 212 556€ -1 088 785€ -2 450 596€ -2 281 913€ -2 887 121€ -3 159 788€ -3 326 674€ -12 902 869€ -7 179 185€
136
591
Splatná daň z príjmov
9 803€ 46 305€ 46 597€ 254 601€ 63 655€ 68 093€ 46 183€ 110 928€ 4 758€ 801€ 334€ 7 640€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 591 429€ -1 207 445€ -871 470€ 41 627€ -1 276 211€ -1 156 878€ -2 496 779€ -2 392 841€ -2 891 879€ -3 160 588€ -3 327 008€ -12 910 509€ -7 179 185€