Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre riadenie vedeckovýskumnej a vývojovej činn. [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 144€ 7 607€ 6 260€ 1 347€ 6 601€ 6 763€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 144€ 7 607€ 6 260€ 1 347€ 6 601€ 6 763€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 8€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 8€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
583€ 681€ 495€ 532€ 530€ 495€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
495€ 495€ 495€ 495€ 495€ 495€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
88€ 187€ 0€ 37€ 35€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 562€ 6 926€ 5 766€ 815€ 6 072€ 6 261€
087
2.
Ceniny (213)
23€ 281€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 562€ 6 903€ 5 484€ 815€ 6 072€ 6 261€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 144€ 7 607€ 6 260€ 1 347€ 6 601€ 6 763€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
583€ 672€ 791€ -5 380€ -744€ -128€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
583€ 672€ 791€ -5 380€ -744€ -128€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
672€ 791€ -5 380€ -744€ -128€ 645€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-89€ -119€ 6 171€ -4 636€ -616€ -773€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 562€ 6 935€ 5 469€ 6 727€ 7 345€ 6 891€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 562€ 1 297€ 1 116€ 815€ 946€ 947€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 562€ 1 297€ 1 116€ 815€ 946€ 947€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
5 638€ 4 353€ 5 912€ 6 400€ 5 944€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
26€ 0€ 994€ 1 195€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 349€
163
12.
Zamestnanci (331)
3 089€ 2 381€ 2 909€ 2 970€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 806€ 1 418€ 1 573€ 1 806€ 2 021€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
718€ 553€ 436€ 429€ 574€