Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
371 681€ 278 151€ 296 092€ 302 307€ 297 357€ 214 265€ 222 847€ 227 336€ 221 263€ 222 340€ 240 648€ 188 737€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
351 641€ 266 221€ 282 946€ 296 581€ 278 683€ 209 639€ 219 680€ 224 632€ 217 776€ 220 591€ 207 987€ 145 097€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
15 295€ 15 295€ 15 295€ 15 295€ 15 295€ 15 295€ 15 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
15 295€ 15 295€ 15 295€ 15 295€ 15 295€ 15 295€ 15 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
284 763€ 199 343€ 216 068€ 229 703€ 211 805€ 142 761€ 152 802€ 173 049€ 166 193€ 169 008€ 156 404€ 93 514€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
15 201€ 15 201€ 15 201€ 15 201€ 15 201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
255 897€ 169 846€ 189 001€ 202 635€ 153 810€ 140 282€ 151 042€ 123 661€ 132 605€ 124 400€ 130 934€ 55 104€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
6 208€ 6 208€ 6 208€ 6 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
7 457€ 8 088€ 5 658€ 5 658€ 42 793€ 2 480€ 1 760€ 49 387€ 33 588€ 44 608€ 25 470€ 38 410€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€ 51 583€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
18 965€ 11 147€ 12 571€ 5 103€ 18 414€ 4 213€ 2 552€ 2 402€ 2 500€ 1 364€ 32 480€ 43 284€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 500€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 3€ 2€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 500€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 3€ 2€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
18 965€ 10 647€ 12 571€ 4 303€ 18 414€ 4 213€ 2 552€ 2 402€ 2 500€ 1 360€ 32 477€ 43 282€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
917€ 106€ 86€ 612€ 79€ 175€ 304€ 112€ 0€ 3€ 3€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
17 961€ 10 542€ 12 486€ 3 691€ 18 336€ 4 038€ 2 248€ 2 290€ 2 500€ 1 357€ 32 474€ 43 282€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 074€ 782€ 574€ 623€ 260€ 413€ 615€ 302€ 987€ 385€ 181€ 356€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 074€ 782€ 574€ 623€ 260€ 413€ 615€ 302€ 987€ 385€ 181€ 356€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
371 681€ 278 151€ 296 092€ 302 307€ 297 357€ 214 265€ 222 847€ 227 336€ 221 263€ 222 340€ 240 648€ 188 737€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
184 736€ 179 691€ 184 628€ 177 292€ 167 648€ 147 485€ 146 873€ 138 897€ 129 198€ 123 787€ 122 887€ 119 384€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
184 736€ 179 691€ 184 628€ 177 292€ 167 648€ 147 485€ 146 873€ 138 897€ 129 198€ 123 787€ 122 887€ 119 384€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
179 691€ 184 628€ 177 292€ 167 648€ 147 485€ 146 873€ 138 897€ 129 199€ 125 702€ 123 598€ 118 804€ 118 804€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
5 045€ -4 937€ 7 336€ 9 644€ 20 163€ 612€ 7 976€ 9 699€ 3 496€ 189€ 4 083€ 580€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
122 369€ 25 425€ 30 048€ 39 254€ 37 062€ 16 431€ 22 280€ 31 402€ 32 302€ 35 956€ 97 960€ 59 395€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
8 659€ 9 360€ 10 807€ 15 888€ 12 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
8 640€ 9 360€ 10 807€ 15 888€ 12 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
3 875€ 8 565€ 8 741€ 9 866€ 9 322€ 1 431€ 2 280€ 2 445€ 5 725€ 9 379€ 56 552€ 37 819€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 270€ 428€ 2 812€ 3 215€ 3 964€ 103€ 1 162€ 990€ 4 320€ 8 630€ 53 841€ 36 830€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
720€ 1 447€ 5 081€ 5 081€ 3 744€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 040€ 3 685€ 482€ 883€ 909€ 748€ 665€ 961€ 968€ 432€ 1 933€ 642€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
676€ 2 065€ 252€ 479€ 504€ 417€ 317€ 237€ 241€ 215€ 336€ 196€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
168€ 940€ 113€ 207€ 201€ 163€ 136€ 194€ 196€ 102€ 442€ 151€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
109 335€ 7 000€ 10 000€ 13 000€ 15 000€ 15 000€ 20 000€ 28 957€ 26 577€ 26 577€ 41 408€ 21 576€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
4 000€ 4 000€ 10 000€ 13 000€ 15 000€ 15 000€ 20 000€ 26 577€ 26 577€ 26 577€ 21 576€ 21 576€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
105 335€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 832€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 380€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
64 576€ 73 034€ 81 416€ 85 761€ 92 647€ 50 350€ 53 694€ 57 038€ 59 763€ 62 597€ 19 801€ 9 958€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
64 576€ 73 034€ 81 416€ 85 761€ 92 647€ 50 350€ 53 694€ 57 038€ 59 763€ 62 597€ 19 801€ 9 958€