Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 783 452€ 1 426 716€ 1 442 394€ 1 223 011€ 1 172 585€ 831 323€ 860 569€ 868 667€ 874 218€ 908 604€ 713 659€ 527 021€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 639 225€ 1 041 192€ 993 787€ 1 126 357€ 1 084 897€ 752 797€ 766 878€ 788 592€ 788 684€ 829 457€ 498 559€ 459 238€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 710€ 1 485€ 2 260€ 3 035€ 0€ 5 937€ 11 878€ 16 434€ 17 065€ 8 259€ 8 875€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 710€ 1 485€ 2 260€ 3 035€ 0€ 4 737€ 9 478€ 16 434€ 165€ 359€ 975€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 2 400€ 0€ 16 900€ 7 900€ 7 900€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 501 685€ 902 943€ 854 763€ 986 558€ 944 323€ 615 258€ 623 401€ 639 174€ 634 694€ 674 836€ 352 744€ 312 807€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
377 981€ 382 087€ 382 087€ 380 596€ 378 752€ 147 712€ 147 712€ 147 712€ 147 712€ 147 712€ 147 712€ 147 712€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
2 092€ 2 092€ 2 092€ 2 092€ 2 092€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 070 909€ 441 702€ 438 904€ 465 688€ 422 448€ 413 820€ 451 794€ 472 872€ 469 659€ 505 303€ 181 408€ 148 687€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
4 571€ 1 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 665€ 3 965€ 6 249€ 8 549€ 10 865€ 13 165€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
14 861€ 5 170€ 0€ 102 258€ 123 788€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
1 541€ 2 446€ 1 863€ 4 207€ 4 910€ 7 547€ 3 182€ 4 020€ 476€ 728€ 1 004€ 1 251€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
4 737€ 6 636€ 8 535€ 10 434€ 12 333€ 14 232€ 17 057€ 8 614€ 8 606€ 10 552€ 9 763€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
24 994€ 61 181€ 21 283€ 21 283€ 0€ 29 955€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 556€ 137 556€ 137 556€ 137 556€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 539€ 137 556€ 137 556€ 137 556€ 137 556€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
142 761€ 384 278€ 447 569€ 95 689€ 86 699€ 77 668€ 92 688€ 79 288€ 84 585€ 78 469€ 214 422€ 67 108€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
72€ 93€ 0€ 30€ 1€ 4€ 6€ 18€ 31€ 5€ 22€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
72€ 93€ 0€ 30€ 1€ 4€ 6€ 18€ 31€ 5€ 22€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 646€ 3 233€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 646€ 3 233€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
1 274€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 274€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
11 255€ 329 443€ 327 490€ 5 102€ 5 748€ 5 401€ 5 257€ 4 011€ 1 654€ 5 948€ 3 986€ 1 688€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 828€ 603€ 1 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 488€ 2 774€ 3 446€ 2 163€ 1 930€ 1 136€ 1 106€ 1 178€ 1 007€ 2 197€ 1 513€ 1 340€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
7 767€ 326 668€ 324 044€ 2 097€ 3 214€ 2 584€ 4 152€ 2 834€ 647€ 3 751€ 2 473€ 348€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
130 161€ 54 742€ 120 079€ 90 558€ 80 950€ 72 263€ 87 424€ 72 613€ 79 667€ 72 516€ 210 414€ 65 420€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
574€ 713€ 1 428€ 952€ 1 100€ 556€ 849€ 166€ 1 165€ 730€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
129 587€ 54 029€ 118 651€ 89 606€ 79 851€ 71 708€ 86 575€ 72 447€ 78 502€ 71 786€ 210 414€ 65 420€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 466€ 1 246€ 1 038€ 964€ 989€ 858€ 1 003€ 787€ 949€ 678€ 678€ 675€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 466€ 1 246€ 1 038€ 964€ 989€ 858€ 1 003€ 787€ 949€ 678€ 678€ 675€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 783 452€ 1 426 716€ 1 442 394€ 1 223 011€ 1 172 585€ 831 323€ 860 569€ 868 667€ 874 218€ 908 604€ 713 659€ 527 021€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
831 480€ 1 052 185€ 1 052 864€ 713 343€ 694 853€ 464 532€ 465 180€ 470 254€ 466 633€ 487 045€ 486 065€ 482 280€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
831 480€ 1 052 185€ 1 052 864€ 713 343€ 694 853€ 464 532€ 465 180€ 470 254€ 466 633€ 487 045€ 486 065€ 482 280€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 052 185€ 1 052 864€ 713 343€ 694 853€ 464 532€ 479 313€ 467 608€ 466 633€ 487 045€ 486 065€ 482 280€ 475 240€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-220 704€ -680€ 339 521€ 18 491€ 230 320€ -14 780€ -2 428€ 3 621€ -20 412€ 980€ 3 785€ 7 040€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
405 550€ 26 395€ 25 740€ 25 436€ 23 613€ 21 746€ 30 794€ 35 150€ 30 278€ 23 034€ 26 122€ 28 072€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 200€ 2 890€ 750€ 750€ 750€ 750€ 14 883€ 12 041€ 8 882€ 8 532€ 13 921€ 10 728€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 750€ 750€ 750€ 750€ 14 883€ 12 041€ 8 882€ 8 532€ 13 921€ 10 728€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 200€ 2 890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
949€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
949€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
377 274€ 477€ 792€ 519€ 285€ 215€ 186€ 160€ 199€ 496€ 173€ 683€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
376 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
882€ 477€ 792€ 519€ 285€ 215€ 186€ 160€ 199€ 496€ 173€ 683€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
26 127€ 23 027€ 24 198€ 24 167€ 22 578€ 20 780€ 15 646€ 22 949€ 21 197€ 14 006€ 12 028€ 16 661€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
6 289€ 1 093€ 7 376€ 4 489€ 6 901€ 2 523€ 1 439€ 2 388€ 5 343€ 2 733€ 1 085€ 1 621€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 561€ 0€ 0€ 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
3 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 638€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 258€ 341€ 2 348€ 202€ 242€ 317€ 274€ 237€ 244€ 373€ 224€
163
12.
Zamestnanci
(331))
8 320€ 12 940€ 9 568€ 9 867€ 8 855€ 10 818€ 8 034€ 7 686€ 7 781€ 6 663€ 6 449€ 9 141€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
5 581€ 6 485€ 5 745€ 6 074€ 5 547€ 5 693€ 5 039€ 4 560€ 4 571€ 3 923€ 3 738€ 4 421€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 239€ 2 251€ 1 168€ 1 174€ 1 073€ 1 505€ 817€ 750€ 627€ 443€ 383€ 1 254€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 290€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
546 421€ 348 137€ 363 790€ 484 231€ 454 119€ 345 044€ 364 594€ 363 263€ 377 307€ 398 525€ 201 472€ 16 669€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
546 421€ 348 137€ 363 790€ 484 231€ 454 119€ 345 044€ 364 594€ 363 263€ 377 307€ 398 525€ 201 472€ 16 669€