Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

M G M, spol. s r.o. [zrušená]

2013 2012
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 622 € 2 622 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
697 € 697 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
697 € 697 €
012
A.II.1
Pozemky
697€ 697€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 925 € 1 925 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 759 € 1 759 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 759€ 1 759€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
166 € 166 €
056
B.IV.1
Peniaze
166€ 166€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 622 € 2 622 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 290 € 2 290 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
3 319 € 3 319 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 319€ 3 319€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 029 € -1 029 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 029€ -1 029€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
0 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
332 € 332 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
332 € 332 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
332€ 332€