Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/6/2016 [ukončené]
 • Spisová značka 1K/6/2016
 • Prvý a posledný záznam 5.2.2016 - 22.7.2019
 • Detekcia ukončenia: 11.6.2019 ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
1.3.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
22.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
26.5.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
1.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
30.8.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
23.11.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
23.5.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
6.10.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
27.3.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
11.6.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
4.7.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
22.7.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hronec Banskobystrický
5.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
5.8.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
5.9.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
5.9.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
7.10.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
16.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
26.5.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
9.6.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
19.10.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
16.4.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
17.10.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
17.10.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
23.10.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
7.12.2018
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGES Recovery k.s. Hronec Banskobystrický
Reštrukturalizačné konanie č. 2R/7/2012 [ukončené]
 • Spisová značka 2R/7/2012
 • Prvý a posledný záznam 17.10.2012 - 15.1.2019
 • Detekcia ukončenia: 15.6.2013 dátumom ukončenia reštrukturalizácie (ORSR)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
15.1.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Krupina Banskobystrický
27.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Krupina Banskobystrický
14.6.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Krupina Banskobystrický
30.4.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Krupina Banskobystrický
29.4.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Krupina Banskobystrický
14.2.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Krupina Banskobystrický
2.1.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Krupina Banskobystrický
28.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Krupina Banskobystrický
5.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Krupina Banskobystrický
Konkurzné konanie č. 4K/6/2016 [ukončené]
 • Spisová značka 4K/6/2016
 • Prvý a posledný záznam 29.2.2016 - 24.5.2016
 • Detekcia ukončenia: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.5.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Modrý Kameň Banskobystrický
25.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Modrý Kameň Banskobystrický
25.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Modrý Kameň Banskobystrický
31.3.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Modrý Kameň Banskobystrický

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4.12.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Krupina Banskobystrický