Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
97 546 € 146 624 € 118 826 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
82 130 € 122 633 € 99 957 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
15 416 € 23 991 € 18 869 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
28 481 € 19 902 € 593 227 € 1 474 251 € 2 080 349 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
28 481 € 19 902 € 542 418 € 1 395 531 € 1 940 004 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-20 249 € -34 226 € 50 599 €
07
II.3
Aktivácia
71 058 € 112 946 € 89 746 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 106 € 83 148 € 140 627 € 565 766 € 949 018 € 1 372 835 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 769 € 13 791 € 358 508 € 810 850 € 1 183 691 €
10
B.2
Služby
9 106 € 54 379 € 126 836 € 207 258 € 138 168 € 189 144 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-9 106 € -54 667 € -120 725 € 42 877 € 549 224 € 726 383 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
514 € 339 804 € 451 411 € 621 349 €
13
C.1
Mzdové náklady
459 € 248 939 € 323 093 € 445 341 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
52 € 77 716 € 108 302 € 150 662 €
16
C.4
Sociálne náklady
3 € 13 149 € 20 016 € 25 346 €
17
D
Dane a poplatky
2 957 € 6 302 € 4 864 € 5 841 € 6 292 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 726 € 37 083 € 40 868 € 162 043 € 289 141 € 360 949 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
225 397 € 985 131 € 721 € 1 173 € 39 755 € 2 582 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
478 436 € 105 € 98 € 10 860 € 104 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 065 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 099 € 1 300 € 3 057 € 2 811 € 5 147 € 7 230 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
50 869 € 110 872 € 17 872 € 88 498 € 20 202 € 13 105 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
159 730 € 302 416 € -182 608 € -548 446 € -183 329 € -265 604 €
38
X.
Výnosové úroky
1 €
39
N
Nákladové úroky
66 360 € 25 175 € 351 € 30 930 € 1 585 € 1 572 €
40
XI.
Kurzové zisky
9 € 2 € 4 €
41
O
Kurzové straty
7 € 30 € 25 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
267 € 23 086 € 313 € 1 185 € 2 737 € 5 195 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-66 627 € -48 261 € -663 € -32 113 € -4 350 € -6 788 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
93 103 € 254 155 € -183 271 € -580 559 € -187 679 € -272 392 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-16 348 € -33 502 € -10 021 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-16 348 € -33 502 € -10 021 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
93 103 € 254 155 € -183 271 € -564 211 € -154 177 € -262 371 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
875 544 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
875 544 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
875 544 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
93 103 € 254 155 € -183 271 € -580 559 € -187 679 € 603 152 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
93 103 € 254 155 € -183 271 € -564 211 € -154 177 € 613 173 €