Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LILIA, spol.s r.o. - "v likvidácii" [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.05.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
193 460 € 223 505 € 281 986 € 63 440 € 70 623 € 52 867 € 60 891 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
3 712 € 8 662 € 48 098 € 55 131 € 38 652 € 47 465 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
3 712 € 8 662 € 48 098 € 55 131 € 38 652 € 47 465 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
34 486€ 36 569€ 38 652€ 42 818€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 712€ 8 662€ 13 612€ 18 562€ 4 647€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
193 460 € 219 793 € 273 324 € 15 342 € 15 492 € 14 215 € 13 426 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
192 033 € 104 600 € 375 € 11 945 € 10 334 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
375€ 1 123€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
192 033€ 104 600€ 10 822€ 10 334€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 427 € 115 193 € 273 324 € 14 967 € 15 492 € 2 270 € 3 092 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 427€ 115 193€ 273 324€ 14 967€ 15 492€ 2 270€ 3 092€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
193 460 € 223 505 € 281 986 € 63 440 € 70 623 € 52 867 € 60 891 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
193 366 € 223 291 € 233 332 € 52 937 € 48 682 € 41 440 € 46 846 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
186 652€ 226 693€ 46 298€ 42 043€ 34 801€ 30 207€ 38 152€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
75 € -10 041 € 180 395 € 4 255 € 7 242 € 4 594 € 2 055 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
94 € 214 € 48 654 € 10 503 € 21 941 € 11 427 € 14 045 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
6 600€ 13 200€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
94 € 214 € 48 165 € 1 410 € 2 494 € 2 406 € 3 295 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
215€ 152€ 1 781€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
94€ 214€ 48 165€ 1 410€ 2 279€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 254€ 1 514€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
489€ 2 493€ 6 247€ 9 021€ 10 750€