Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 786 852€ 3 999 446€ 3 944 028€ 4 304 971€ 4 450 164€ 3 895 162€ 3 581 263€ 3 602 207€ 3 344 535€ 3 278 161€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 787 045 € 3 999 547 € 3 951 106 € 4 437 562 € 4 463 028 € 3 895 238 € 3 583 207 € 3 604 116 € 3 344 548 € 3 278 180 € 2 806 387 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 241 298€ 2 163 599€ 3 017 655€ 4 172 346€ 4 294 614€ 3 834 470€ 3 528 623€ 3 555 431€ 3 297 026€ 3 206 116€ 2 775 361€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 545 554€ 1 835 847€ 932 973€ 159 625€ 155 550€ 60 692€ 54 584€ 48 685€ 47 510€ 72 045€ 30 867€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
193€ 101€ 478€ 105 591€ 12 864€ 76€ 12€ 19€ 159€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 716 422 € 3 944 019 € 3 903 524 € 4 386 861 € 4 416 625 € 3 866 125 € 3 562 000 € 3 574 052 € 3 320 577 € 3 263 906 € 2 801 920 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
328 035€ 216 446€ 732 832€ 1 321 539€ 1 360 886€ 1 321 481€ 1 246 079€ 1 258 635€ 1 200 785€ 1 203 785€ 1 140 584€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
131 253€ 112 861€ 180 078€ 67 035€ 81 484€ 81 361€ 67 655€ 46 237€ 113 251€ 44 473€ 42 610€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
470 740€ 561 956€ 1 039 655€ 405 463€ 396 134€ 382 577€ 295 418€ 387 739€ 420 908€ 336 969€ 443 180€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 553 500 € 2 844 799 € 1 781 213 € 2 418 359 € 2 490 306 € 2 020 446 € 1 915 718 € 1 869 121 € 1 568 570 € 1 659 618 € 1 154 553 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 860 949€ 2 259 817€ 1 354 087€ 1 932 932€ 1 997 852€ 1 602 300€ 1 527 460€ 1 640 040€ 1 365 917€ 1 463 198€ 979 098€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
637 156€ 542 715€ 393 848€ 449 407€ 458 234€ 387 322€ 360 870€ 206 139€ 183 057€ 176 420€ 130 339€
19
E.4.
Sociálne náklady
55 395€ 42 267€ 33 278€ 36 020€ 34 220€ 30 824€ 27 388€ 22 942€ 19 596€ 20 000€ 45 116€
20
F.
Dane a poplatky
13 171€ 11 459€ 10 571€ 9 581€ 9 447€ 2 342€ 1 390€ 984€ 1 207€ 1 127€ 1 118€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
218 374€ 195 586€ 158 528€ 163 513€ 75 088€ 53 175€ 35 042€ 8 664€ 13 321€ 15 953€ 16 883€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
218 374€ 195 586€ 158 528€ 163 513€ 75 088€ 53 175€ 35 042€ 8 664€ 13 321€ 15 953€ 16 883€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 349€ 912€ 647€ 1 371€ 3 280€ 4 743€ 698€ 2 672€ 2 535€ 1 981€ 2 992€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
70 623 € 55 528 € 47 582 € 50 701 € 46 403 € 29 113 € 21 207 € 30 064 € 23 971 € 14 274 € 4 467 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 856 824 € 3 108 183 € 1 998 063 € 2 537 934 € 2 611 660 € 2 109 743 € 1 974 055 € 1 911 505 € 1 609 592 € 1 692 934 € 1 179 854 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 € 2 € 252 € 32 € 46 € 50 € 45 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
32 € 44 € 50 € 41 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
32€ 44€ 50€ 41€
42
XII.
Kurzové zisky
22€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 252€ 2€ 4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
17 014 € 14 246 € 17 483 € 19 810 € 27 695 € 19 623 € 2 546 € 2 248 € 2 171 € 2 185 € 1 976 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 310 € 7 086 € 11 991 € 16 820 € 12 126 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 310€ 7 086€ 11 991€ 16 820€ 12 126€
52
O.
Kurzové straty
13€ 21€ 15€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 014€ 11 936€ 10 397€ 7 819€ 10 862€ 7 476€ 2 531€ 2 237€ 2 171€ 2 185€ 1 976€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-17 014 € -14 246 € -17 461 € -19 810 € -27 695 € -19 621 € -2 294 € -2 216 € -2 125 € -2 135 € -1 931 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
53 609 € 41 282 € 30 121 € 30 891 € 18 708 € 9 492 € 18 913 € 27 848 € 21 846 € 12 139 € 2 536 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 271 € 12 706 € 8 674 € 15 261 € 7 207 € 5 333 € 4 927 € 2 886 € 12 031 € 3 880 € 1 933 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
15 271€ 12 706€ 8 674€ 15 261€ 7 207€ 5 333€ 4 927€ 2 886€ 12 031€ 3 880€ 1 933€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
38 338 € 28 576 € 21 447 € 15 630 € 11 501 € 4 159 € 13 986 € 24 962 € 9 815 € 8 259 € 603 €