Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIGASS, spol. s r.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
156 686€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
151 040€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 646 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 795 154 € 2 351 433 € 2 194 327 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 831 657€ 2 295 365€ 2 073 944€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-38 403€ 56 068€ 120 383€
07
II.3
Aktivácia
1 900€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 989 919 € 1 387 140 € 1 343 090 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
620 376€ 792 763€ 756 778€
10
B.2
Služby
1 369 543€ 594 377€ 586 312€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
810 881 € 964 293 € 851 237 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
594 568 € 713 453 € 674 277 €
13
C.1
Mzdové náklady
414 551€ 473 292€ 486 557€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
143 936€ 163 472€ 161 356€
16
C.4
Sociálne náklady
36 081€ 76 689€ 26 364€
17
D
Dane a poplatky
8 842€ 12 649€ 9 756€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
93 709€ 96 894€ 78 626€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 929€ 42 395€ 8 470€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 278€ 38 824€ 128€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 608€ 17 595€ 17 522€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 937€ 8 850€ 4 709€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 920€ 15 487€ 4 836€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
117 822 € 120 636 € 79 271 €
38
X.
Výnosové úroky
32€ 47€ 33€
39
N
Nákladové úroky
9 058€ 18 379€ 11 570€
40
XI.
Kurzové zisky
1 258€ 2 187€ 143€
41
O
Kurzové straty
2 504€ 3 991€ 260€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 7€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 736€ 4 558€ 24 053€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-16 998 € -24 687 € -35 707 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
100 824 € 95 949 € 43 564 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
19 654 € 20 119 € 9 376 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
17 847€ 18 538€ 8 831€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 807€ 1 581€ 545€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
81 170 € 75 830 € 34 188 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
100 824 € 95 949 € 43 564 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
81 170 € 75 830 € 34 188 €