Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIGASS, spol. s r.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
156 686 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
151 040 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 646 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 795 154 € 2 351 433 € 2 194 327 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 831 657 € 2 295 365 € 2 073 944 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-38 403 € 56 068 € 120 383 €
07
II.3
Aktivácia
1 900 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 989 919 € 1 387 140 € 1 343 090 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
620 376 € 792 763 € 756 778 €
10
B.2
Služby
1 369 543 € 594 377 € 586 312 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
810 881 € 964 293 € 851 237 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
594 568 € 713 453 € 674 277 €
13
C.1
Mzdové náklady
414 551 € 473 292 € 486 557 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
143 936 € 163 472 € 161 356 €
16
C.4
Sociálne náklady
36 081 € 76 689 € 26 364 €
17
D
Dane a poplatky
8 842 € 12 649 € 9 756 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
93 709 € 96 894 € 78 626 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 929 € 42 395 € 8 470 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 278 € 38 824 € 128 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 608 € 17 595 € 17 522 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 937 € 8 850 € 4 709 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 920 € 15 487 € 4 836 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
117 822 € 120 636 € 79 271 €
38
X.
Výnosové úroky
32 € 47 € 33 €
39
N
Nákladové úroky
9 058 € 18 379 € 11 570 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 258 € 2 187 € 143 €
41
O
Kurzové straty
2 504 € 3 991 € 260 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 € 7 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 736 € 4 558 € 24 053 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-16 998 € -24 687 € -35 707 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
100 824 € 95 949 € 43 564 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
19 654 € 20 119 € 9 376 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
17 847 € 18 538 € 8 831 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 807 € 1 581 € 545 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
81 170 € 75 830 € 34 188 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
100 824 € 95 949 € 43 564 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
81 170 € 75 830 € 34 188 €