Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROFING Piešťany spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
593 977 € 524 376 € 440 557 € 510 023 € 824 868 € 248 621 € 377 406 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
716 004€ 437 763€ 425 467€ 546 769€ 783 950€ 231 421€ 381 024€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-122 027€ 86 613€ 15 090€ -36 746€ 40 918€ 17 200€ -3 618€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
476 864 € 452 267 € 369 729 € 393 089 € 556 743 € 193 798 € 333 749 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
436 707€ 423 181€ 340 744€ 357 875€ 524 646€ 163 982€ 300 744€
10
B.2
Služby
40 157€ 29 086€ 28 985€ 35 214€ 32 097€ 29 816€ 33 005€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
117 113 € 72 109 € 70 828 € 116 934 € 268 125 € 54 823 € 43 657 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
99 480 € 54 751 € 53 778 € 100 566 € 252 821 € 40 151 € 29 731 €
13
C.1
Mzdové náklady
74 036€ 39 276€ 36 648€ 72 686€ 233 556€ 28 350€ 20 949€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
23 210€ 13 411€ 15 343€ 25 614€ 16 192€ 9 979€ 7 373€
16
C.4
Sociálne náklady
2 234€ 2 064€ 1 787€ 2 266€ 3 073€ 1 822€ 1 409€
17
D
Dane a poplatky
522€ 509€ 525€ 579€ 473€ 560€ 504€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
592€ 592€ 592€ 444€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
240€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19€ 1€ 1€ 42€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
76€ 38€ 38€ 803€ 77€ 638€ 40€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
16 462 € 15 979 € 15 896 € 14 543 € 14 796 € 13 476 € 13 382 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 6€ 24€ 23€ 22€
40
XI.
Kurzové zisky
53€ 22€ 7€ 5€ 12€
41
O
Kurzové straty
463€ 485€ 505€ 147€ 298€ 23€ 128€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
332€ 239€ 167€ 203€ 185€ 89€ 100€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-742 € -702 € -661 € -344 € -454 € -89 € -194 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
15 720 € 15 277 € 15 235 € 14 199 € 14 342 € 13 387 € 13 188 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 309 € 3 259 € 3 199 € 3 295 € 3 249 € 2 999 € 3 032 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 309€ 3 259€ 3 199€ 3 295€ 3 249€ 2 999€ 3 032€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 411 € 12 018 € 12 036 € 10 904 € 11 093 € 10 388 € 10 156 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
15 720 € 15 277 € 15 235 € 14 199 € 14 342 € 13 387 € 13 188 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 411 € 12 018 € 12 036 € 10 904 € 11 093 € 10 388 € 10 156 €