Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
705 439 € 959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
42 159 € 59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
42 159 € 59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 159€ 59 542€ 9 461€ 28 903€ 48 832€ 70 216€ 10 445€ 24 009€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
660 479 € 896 912 € 622 212 € 698 737 € 919 172 € 1 301 741 € 915 036 € 850 839 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
28 822 € 50 459 € 135 892 € 42 897 € 63 588 € 61 847 € 218 625 € 10 710 €
035
B.I.1
Materiál
104€ 262€ 96€ 131€ 169€ 94€ 128€ 140€
039
B.I.5
Tovar
28 718€ 50 197€ 135 796€ 42 766€ 63 419€ 61 753€ 218 497€ 10 570€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
598 378 € 586 939 € 239 907 € 218 938 € 794 802 € 762 746 € 357 044 € 577 525 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
575 778 € 560 939 € 191 859 € 186 938 € 372 591 € 781 460 € 379 502 € 499 653 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
575 778€ 560 939€ 191 859€ 186 938€ 372 591€ 781 460€ 379 502€ 499 653€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 600€ 16 048€ 85 950€ 105 806€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
19 000€ 26 000€ 32 000€ 32 000€ 336 261€ -18 714€ -22 458€ -27 934€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
61 € 2 061 € 61 € 10 472 € 52 € 52 € 4 305 € 5 000 €
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
61€ 2 061€ 61€ 10 472€ 52€ 52€ 4 305€ 5 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
33 218 € 257 453 € 246 352 € 426 430 € 60 730 € 477 096 € 335 062 € 257 604 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 743€ 2 952€ 704€ 345€ 832€ 352€ 3 436€ 2 990€
073
B.V.2.
Účty v bankách
28 475€ 254 501€ 245 648€ 426 085€ 59 898€ 476 744€ 331 626€ 254 614€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 801 € 2 914 € 1 371 € 1 747 € 9 264 € 2 556 € 2 250 € 2 261 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 801€ 2 914€ 1 371€ 1 747€ 9 264€ 2 556€ 2 250€ 2 261€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
705 439 € 959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
346 068 € 473 556 € 466 107 € 532 571 € 717 035 € 1 025 574 € 813 931 € 732 034 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
63 820€ 63 819€ 63 819€ 63 820€ 63 820€ 132 776€ 132 775€ 132 776€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 €
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
252 288 € 394 839 € 461 303 € 438 439 € 744 056 € 673 706 € 591 809 € 548 620 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
252 288€ 394 839€ 461 303€ 438 439€ 744 056€ 673 706€ 591 809€ 548 620€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
22 511 € 7 449 € -66 464 € 22 863 € -98 290 € 211 643 € 81 898 € 43 189 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
359 371 € 485 812 € 166 937 € 196 816 € 260 233 € 348 939 € 113 800 € 145 075 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
729 € 983 € 1 178 € 1 297 € 1 558 € 1 549 € 1 468 € 1 101 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
729€ 983€ 1 178€ 1 297€ 1 558€ 1 549€ 1 468€ 1 101€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
352 037 € 480 651 € 160 971 € 190 705 € 255 590 € 341 901 € 107 037 € 136 398 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
303 634 € 409 043 € 125 658 € 91 580 € 226 648 € 126 203 € 12 746 € 62 222 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
303 634€ 409 043€ 125 658€ 91 580€ 226 648€ 126 203€ 12 746€ 62 222€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
23 368€ 23 368€ 23 369€ 109 277€ 59 276€ 59 277€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 742€ 4 188€ 4 622€ 4 026€ 2 821€ 4 916€ 4 917€ 4 450€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 352€ 2 580€ 2 905€ 2 521€ 1 728€ 3 119€ 3 120€ 2 843€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
11 273€ 21 870€ 1 188€ 27 220€ 412€ 98 406€ 26 978€ 7 550€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 036€ 42 970€ 3 230€ 41 990€ 612€ -20€ 56€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 605 € 4 178 € 4 788 € 4 814 € 3 085 € 5 489 € 5 295 € 7 576 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 605€ 4 178€ 4 788€ 4 814€ 3 085€ 5 489€ 5 295€ 7 576€