Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
705 439 € 959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
42 159 € 59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
42 159 € 59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 159€ 59 542€ 9 461€ 28 903€ 48 832€ 70 216€ 10 445€ 24 009€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
660 479 € 896 912 € 622 212 € 698 737 € 919 172 € 1 301 741 € 915 036 € 850 839 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
28 822 € 50 459 € 135 892 € 42 897 € 63 588 € 61 847 € 218 625 € 10 710 €
032
B.I.1
Materiál
104€ 262€ 96€ 131€ 169€ 94€ 128€ 140€
036
B.I.5
Tovar
28 718€ 50 197€ 135 796€ 42 766€ 63 419€ 61 753€ 218 497€ 10 570€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
598 378 € 586 939 € 239 907 € 218 938 € 794 802 € 762 746 € 357 044 € 582 525 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
575 778€ 560 939€ 191 859€ 186 938€ 372 591€ 781 460€ 379 502€ 474 719€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 600€ 16 048€ 85 950€ 105 806€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 000€ 26 000€ 32 000€ 32 000€ 336 261€ -18 714€ -22 458€ 2 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
33 279 € 259 514 € 246 413 € 436 902 € 60 782 € 477 148 € 339 367 € 257 604 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 743€ 2 952€ 704€ 345€ 832€ 352€ 3 436€ 2 990€
057
B.IV.2
Účty v bankách
28 475€ 254 501€ 245 648€ 426 085€ 59 898€ 476 744€ 331 626€ 254 614€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
61€ 2 061€ 61€ 10 472€ 52€ 52€ 4 305€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 801 € 2 914 € 1 371 € 1 747 € 9 264 € 2 556 € 2 250 € 2 261 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 801€ 2 914€ 1 371€ 1 747€ 9 264€ 2 556€ 2 250€ 2 261€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
705 439 € 959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
346 068 € 473 556 € 466 107 € 532 571 € 717 035 € 1 025 574 € 813 931 € 732 034 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
63 820 € 63 819 € 63 819 € 63 820 € 63 820 € 132 776 € 132 775 € 133 446 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
63 820€ 63 819€ 63 819€ 63 820€ 63 820€ 132 776€ 132 775€ 132 775€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
671€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 7 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 7€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
252 288 € 394 839 € 461 303 € 438 439 € 744 056 € 673 706 € 591 809 € 548 620 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
252 288€ 394 839€ 461 303€ 438 439€ 744 056€ 673 706€ 591 809€ 548 620€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
22 511 € 7 449 € -66 464 € 22 863 € -98 290 € 211 643 € 81 898 € 43 189 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
359 371 € 485 812 € 166 937 € 196 816 € 260 233 € 348 939 € 113 800 € 145 075 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
6 605 € 4 178 € 4 788 € 4 814 € 3 085 € 5 489 € 5 295 € 7 576 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 605€ 4 178€ 4 788€ 4 814€ 3 085€ 5 489€ 5 295€ 7 576€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
729 € 983 € 1 178 € 1 297 € 1 558 € 1 549 € 1 468 € 1 101 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
729€ 983€ 1 178€ 1 297€ 1 558€ 1 549€ 1 468€ 1 101€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
352 037 € 480 651 € 160 971 € 190 705 € 255 590 € 341 901 € 107 037 € 136 398 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
303 634€ 409 043€ 125 658€ 91 580€ 226 648€ 126 203€ 12 746€ 62 171€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
51€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
23 368€ 23 368€ 23 369€ 109 277€ 59 276€ 59 277€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 742€ 4 188€ 4 622€ 4 026€ 2 821€ 4 916€ 4 917€ 4 450€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 352€ 2 580€ 2 905€ 2 521€ 1 728€ 3 119€ 3 120€ 2 843€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 273€ 21 870€ 1 188€ 27 220€ 412€ 98 406€ 26 978€ 7 550€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
31 036€ 42 970€ 3 230€ 41 990€ 612€ -20€ 56€