Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 317 425€ 1 744 576€ 1 228 902€ 1 053 342€ 1 423 726€ 1 653 220€ 888 113€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 327 183 € 1 746 304 € 1 229 242 € 1 061 656 € 1 664 177 € 1 661 120 € 904 812 € 734 561 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 157 957€ 1 529 272€ 1 048 275€ 804 728€ 1 303 822€ 1 527 313€ 772 533€ 585 695€
05
III.
Tržby z predaja služieb
159 469€ 215 305€ 180 628€ 248 614€ 119 904€ 125 907€ 115 581€ 138 007€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 900€ 333€ 7 900€ 291€ 6€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 757€ 1 727€ 339€ 414€ 240 118€ 16 407€ 10 853€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 301 888 € 1 734 991 € 1 295 472 € 1 034 797 € 1 759 499 € 1 389 303 € 797 651 € 678 671 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
952 164€ 1 206 421€ 884 079€ 666 183€ 1 123 038€ 1 174 618€ 595 398€ 429 246€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 626€ 18 684€ 229 416€ 195 567€ 123 539€ 33 937€ 22 320€ 36 179€
14
D.
Služby
215 208€ 391 127€ 74 349€ 69 003€ 150 232€ 43 507€ 44 699€ 52 889€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
92 805 € 92 998 € 82 548 € 77 814 € 81 379 € 118 224 € 101 434 € 113 983 €
16
E.1.
Mzdové náklady
67 534€ 67 807€ 60 250€ 57 448€ 59 757€ 86 665€ 74 438€ 83 469€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
23 505€ 23 405€ 20 763€ 18 772€ 20 566€ 30 041€ 25 798€ 29 319€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 766€ 1 786€ 1 535€ 1 594€ 1 056€ 1 518€ 1 198€ 1 195€
20
F.
Dane a poplatky
555€ 1 503€ 795€ 512€ 1 050€ 1 119€ 1 561€ 1 222€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 384€ 19 454€ 19 443€ 19 929€ 21 384€ 16 492€ 7 651€ 14 018€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 384€ 19 454€ 19 443€ 19 929€ 21 384€ 16 492€ 7 651€ 14 018€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 914€ 24 695€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-240€ -3 744€ -5 067€ -6 103€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 146€ 4 804€ 4 842€ 5 789€ 259 117€ 5 150€ 23 741€ 12 542€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
25 295 € 11 313 € -66 230 € 26 859 € -95 322 € 271 817 € 107 161 € 55 890 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
133 428 € 128 345 € 41 059 € 122 589 € 26 917 € 401 158 € 225 697 € 205 388 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 € 22 € 1 168 € 243 € 108 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
22 € 22 € 109 € 242 € 108 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
22€ 22€ 109€ 242€ 108€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 059€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 239 € 984 € 234 € 1 134 € 106 € 603 € 426 € 86 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
843 € 578 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
843€ 578€
52
O.
Kurzové straty
105€ 110€ 573€ 4€ 23€ 15€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
291€ 296€ 234€ 561€ 102€ 580€ 426€ 71€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 239 € -984 € -234 € -1 112 € -84 € 565 € -183 € 22 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
24 056 € 10 329 € -66 464 € 25 747 € -95 406 € 272 382 € 106 978 € 55 912 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 545 € 2 880 € 2 884 € 2 884 € 60 739 € 25 080 € 12 723 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 545€ 2 880€ 2 884€ 2 884€ 60 739€ 25 080€ 12 723€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
22 511 € 7 449 € -66 464 € 22 863 € -98 290 € 211 643 € 81 898 € 43 189 €