Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROTHERM PRODUCTION s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 967 780€ 5 744 932€ 5 006 345€ 4 211 971€ 4 988 053€ 6 197 520€ 5 505 349€ 4 318 283€ 3 386 631€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 869 158€ 6 379 411€ 5 291 389€ 4 400 187€ 5 357 023€ 6 335 020€ 5 947 227€ 4 435 254€ 3 558 450€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-901 378 € -634 479 € -285 044 € -188 216 € -368 970 € -137 500 € -441 878 € -116 971 € -171 819 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
266 761 480 € 224 807 561 € 199 289 777 € 147 472 433 € 173 371 603 € 177 489 446 € 183 660 658 € 171 665 766 € 121 563 710 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
266 877 294€ 224 319 844€ 198 523 713€ 147 942 418€ 173 438 794€ 176 555 496€ 182 616 161€ 171 810 372€ 121 000 887€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-116 039€ 477 778€ 755 834€ -469 985€ -282 069€ 316 169€ 718 841€ -222 870€ 556 255€
07
II.3
Aktivácia
225€ 9 939€ 10 230€ 214 878€ 617 781€ 325 656€ 78 264€ 6 568€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
232 940 921 € 192 037 167 € 169 010 848 € 121 733 634 € 143 980 222 € 140 084 708 € 137 765 820 € 133 106 941 € 94 193 350 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
183 450 600€ 155 177 708€ 138 505 156€ 100 448 350€ 123 200 525€ 123 954 459€ 124 137 269€ 120 220 018€ 86 615 977€
10
B.2
Služby
49 425 283€ 36 873 192€ 30 483 521€ 21 217 748€ 20 800 689€ 16 112 229€ 13 628 551€ 12 886 923€ 7 577 373€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
32 919 181 € 32 135 915 € 29 993 885 € 25 550 583 € 29 022 411 € 37 267 238 € 45 452 960 € 38 441 854 € 27 198 541 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 787 419 € 12 562 541 € 11 359 958 € 9 024 063 € 9 026 667 € 8 235 508 € 7 494 329 € 7 080 246 € 5 940 727 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 905 287€ 9 070 525€ 8 147 761€ 6 558 273€ 6 552 348€ 5 960 463€ 5 421 992€ 5 160 124€ 4 337 460€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 558 333€ 3 237 283€ 2 918 506€ 2 298 370€ 2 297 057€ 2 101 672€ 1 918 528€ 1 765 867€ 1 477 040€
16
C.4
Sociálne náklady
323 799€ 254 733€ 293 691€ 167 420€ 177 262€ 173 373€ 153 809€ 154 255€ 126 227€
17
D
Dane a poplatky
145 877€ 146 533€ 143 379€ 143 367€ 143 139€ 143 288€ 143 016€ 124 549€ 119 049€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 953 331€ 4 521 137€ 4 422 706€ 4 338 989€ 3 898 372€ 3 889 614€ 3 615 720€ 3 519 177€ 3 410 313€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
467 615€ 1 310 684€ 913 357€ 919 758€ 1 493 459€ 2 154 277€ 1 569 314€ 1 372 398€ 1 082 195€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
524 420€ 327 942€ 335 647€ 473 069€ 966 765€ 1 655 569€ 1 308 450€ 1 240 077€ 937 606€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-199€ 153€ 496€ 41 967€ -2 706€ 4 800€ -18 661€ 18 661€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 082 582€ 6 727 989€ 5 818 330€ 5 150 943€ 4 781 619€ 124 160€ 1 286 513€ 1 128 941€ 1 416 548€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
666 278€ 512 620€ 333 577€ 316 273€ 955 807€ 500 993€ 21 649€ 781 491€ 390 098€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
21 392 252 € 22 103 662 € 20 129 809 € 17 283 556 € 20 309 445 € 25 115 903 € 35 725 623 € 28 216 314 € 18 880 830 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 237 500 € 1 395 900 € 900 900 € 798 930 € 668 250 € 738 540 € 444 510 € 1 132 560 € 213 840 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 237 500€ 1 395 900€ 900 900€ 798 930€ 668 250€ 738 540€ 444 510€ 1 132 560€ 213 840€
38
X.
Výnosové úroky
1 247€ 1 225€ 553€ 4 793€ 13 918€ 117 025€
39
N
Nákladové úroky
10 145€ 961€ 1 367€ 58 940€ 99 847€ 164 117€ 385 582€ 325 302€
40
XI.
Kurzové zisky
126 013€ 109 717€ 166 296€ 34 740€ 171 534€ 56 956€ 137 368€ 283 092€ 101 571€
41
O
Kurzové straty
157 305€ 110 516€ 112 336€ 89 442€ 152 239€ 197 773€ 280 109€ 208 283€ 344 958€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 753€ 5 230€ 4 746€ 4 472€ 4 686€ 3 873€ 6 197€ 8 538€ 8 717€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
1 192 310 € 1 391 118 € 949 153 € 739 614 € 623 919 € 494 591 € 136 248 € 827 167 € -246 541 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
22 584 562 € 23 494 780 € 21 078 962 € 18 023 170 € 20 933 364 € 25 610 494 € 35 861 871 € 29 043 481 € 18 634 289 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 274 932 € 4 640 212 € 4 400 931 € 3 838 578 € 4 581 642 € 5 577 657 € 8 144 029 € 5 594 173 € 3 588 787 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 794 131€ 4 847 891€ 4 704 159€ 2 494 881€ 6 463 438€ 5 613 836€ 8 121 675€ 5 455 740€ 3 579 358€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-519 199€ -207 679€ -303 228€ 1 343 697€ -1 881 796€ -36 179€ 22 354€ 138 433€ 9 429€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
18 309 630 € 18 854 568 € 16 678 031 € 14 184 592 € 16 351 722 € 20 032 837 € 27 717 842 € 23 449 308 € 15 045 502 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
22 584 562 € 23 494 780 € 21 078 962 € 18 023 170 € 20 933 364 € 25 610 494 € 35 861 871 € 29 043 481 € 18 634 289 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
18 309 630 € 18 854 568 € 16 678 031 € 14 184 592 € 16 351 722 € 20 032 837 € 27 717 842 € 23 449 308 € 15 045 502 €