Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KLIMATI - ČP, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 349 618€ 2 937 730€ 1 168 379€ 2 131 507€ 2 649 208€ 3 003 166€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
3 353 981 € 2 952 501 € 1 171 173 € 2 133 216 € 2 649 207 € 3 011 089 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 061€ 18 997€ 29 852€ 22 996€ 22 182€ 4 445€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 329 557€ 2 918 733€ 1 138 527€ 2 108 511€ 2 625 629€ 3 000 976€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-9 944€ 13 301€ 0€ -1 411€ 316€ 1 095€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 000€ 1 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 307€ 1 470€ 1 494€ 3 120€ 1 080€ 4 573€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 249 325 € 3 142 900 € 1 123 339 € 2 333 973 € 2 717 066 € 2 883 274 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 951€ 14 549€ 25 868€ 14 528€ 18 021€ 3 304€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
687 119€ 760 430€ 174 875€ 450 482€ 539 099€ 566 755€
14
D.
Služby
1 670 278€ 1 107 055€ 163 782€ 334 428€ 378 797€ 546 830€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
805 420 € 1 212 437 € 723 083 € 1 495 130 € 1 702 839 € 1 718 629 €
16
E.1.
Mzdové náklady
589 200€ 882 008€ 519 910€ 1 026 596€ 1 217 326€ 1 235 212€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
199 932€ 305 640€ 181 779€ 374 171€ 420 099€ 432 793€
19
E.4.
Sociálne náklady
16 288€ 24 789€ 21 394€ 94 363€ 65 414€ 50 624€
20
F.
Dane a poplatky
5 373€ 5 318€ 3 207€ 3 411€ 3 622€ 4 528€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 798€ 28 713€ 28 141€ 28 964€ 33 334€ 36 094€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 798€ 28 713€ 28 141€ 28 964€ 33 334€ 36 094€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
6 216€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 170€ 14 398€ 4 383€ 7 030€ 41 354€ 7 134€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
104 656 € -190 399 € 47 834 € -200 757 € -67 859 € 127 815 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
967 326 € 1 068 997 € 803 854 € 1 330 658 € 1 712 210 € 1 889 627 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 3 334 € 87 € 32 604 € 753 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 320€ 32 001€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 14 € 87 € 603 € 658 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 14€ 87€ 603€ 658€
42
XII.
Kurzové zisky
95€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 698 € 3 563 € 8 392 € 10 028 € 52 663 € 14 329 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
3 320€ 40 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
118 € 1 356 € 3 169 € 5 407 € 7 753 € 9 438 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
118€ 1 356€ 3 169€ 5 407€ 7 753€ 9 438€
52
O.
Kurzové straty
309€ 5€ 0€ 15€ 10€ 30€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 271€ 2 202€ 1 903€ 4 606€ 4 900€ 4 861€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 698 € -3 558 € -5 058 € -9 941 € -20 059 € -13 576 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
101 958 € -193 957 € 42 776 € -210 698 € -87 918 € 114 239 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 204 € -2 394 € -7 621 € 1 098 € 2 011 € 27 096 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 881€ 2 882€ 2 897€ 2 994€ 26 581€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
324€ -5 275€ -10 503€ -1 799€ -983€ 515€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
98 754 € -191 563 € 50 397 € -211 796 € -89 929 € 87 143 €