Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KLIMATI - ČP, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 349 618 € 2 937 730 € 1 168 379 € 2 131 507 € 2 649 208 € 3 003 166 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
3 353 981 € 2 952 501 € 1 171 173 € 2 133 216 € 2 649 207 € 3 011 089 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 061 € 18 997 € 29 852 € 22 996 € 22 182 € 4 445 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 329 557 € 2 918 733 € 1 138 527 € 2 108 511 € 2 625 629 € 3 000 976 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-9 944 € 13 301 € 0 € -1 411 € 316 € 1 095 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 000 € 1 300 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 307 € 1 470 € 1 494 € 3 120 € 1 080 € 4 573 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 249 325 € 3 142 900 € 1 123 339 € 2 333 973 € 2 717 066 € 2 883 274 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 951 € 14 549 € 25 868 € 14 528 € 18 021 € 3 304 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
687 119 € 760 430 € 174 875 € 450 482 € 539 099 € 566 755 €
14
D.
Služby
1 670 278 € 1 107 055 € 163 782 € 334 428 € 378 797 € 546 830 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
805 420 € 1 212 437 € 723 083 € 1 495 130 € 1 702 839 € 1 718 629 €
16
E.1.
Mzdové náklady
589 200 € 882 008 € 519 910 € 1 026 596 € 1 217 326 € 1 235 212 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
199 932 € 305 640 € 181 779 € 374 171 € 420 099 € 432 793 €
19
E.4.
Sociálne náklady
16 288 € 24 789 € 21 394 € 94 363 € 65 414 € 50 624 €
20
F.
Dane a poplatky
5 373 € 5 318 € 3 207 € 3 411 € 3 622 € 4 528 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 798 € 28 713 € 28 141 € 28 964 € 33 334 € 36 094 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 798 € 28 713 € 28 141 € 28 964 € 33 334 € 36 094 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
6 216 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 170 € 14 398 € 4 383 € 7 030 € 41 354 € 7 134 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
104 656 € -190 399 € 47 834 € -200 757 € -67 859 € 127 815 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
967 326 € 1 068 997 € 803 854 € 1 330 658 € 1 712 210 € 1 889 627 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 3 334 € 87 € 32 604 € 753 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 320 € 32 001 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 14 € 87 € 603 € 658 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 € 14 € 87 € 603 € 658 €
42
XII.
Kurzové zisky
95 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 698 € 3 563 € 8 392 € 10 028 € 52 663 € 14 329 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
3 320 € 40 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
118 € 1 356 € 3 169 € 5 407 € 7 753 € 9 438 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
118 € 1 356 € 3 169 € 5 407 € 7 753 € 9 438 €
52
O.
Kurzové straty
309 € 5 € 0 € 15 € 10 € 30 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 271 € 2 202 € 1 903 € 4 606 € 4 900 € 4 861 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 698 € -3 558 € -5 058 € -9 941 € -20 059 € -13 576 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
101 958 € -193 957 € 42 776 € -210 698 € -87 918 € 114 239 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 204 € -2 394 € -7 621 € 1 098 € 2 011 € 27 096 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880 € 2 881 € 2 882 € 2 897 € 2 994 € 26 581 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
324 € -5 275 € -10 503 € -1 799 € -983 € 515 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
98 754 € -191 563 € 50 397 € -211 796 € -89 929 € 87 143 €