Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HM securities s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
-52 378 € 24 388 € 355 317 € 423 010 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 952€ 104 648€ 595 129€ 889 753€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-70 330€ -80 260€ -239 812€ -466 743€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 365 € 40 082 € 219 377 € 432 886 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12€ 23 331€ 155 734€ 317 029€
10
B.2
Služby
10 353€ 16 751€ 63 643€ 115 857€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-62 743 € -15 694 € 135 940 € -9 876 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
29 126 € 89 307 € 169 446 €
13
C.1
Mzdové náklady
65 527€ 124 080€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
22 589€ 40 082€
16
C.4
Sociálne náklady
1 191€ 5 284€
17
D
Dane a poplatky
45€ 217€ 404€ 3 274€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
186 471€ 349€ 501€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 000€ 15 058€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 185€ 10 578€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 926€ 106 421€ 15€ 2 176€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 482€ 42 906€ 7 070€ 8 357€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-67 344 € -140 178 € 38 825 € -184 798 €
38
X.
Výnosové úroky
3€
39
N
Nákladové úroky
4 142€ 3 491€
41
O
Kurzové straty
12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
331€ 899€ 1 412€ 2 926€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-331 € -899 € -5 554 € -6 426 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-67 675 € -141 077 € 33 271 € -191 224 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-68 635 € -142 037 € 33 271 € -191 224 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-67 675 € -141 077 € 33 271 € -191 224 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-68 635 € -142 037 € 33 271 € -191 224 €