Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 156 092 € 3 117 455 € 2 832 335 € 3 079 779 € 3 470 677 € 3 435 149 € 3 043 398 € 2 634 841 € 2 554 525 € 2 366 228 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
209 261 € 210 215 € 235 871 € 269 143 € 313 412 € 361 081 € 378 397 € 314 412 € 372 673 € 418 374 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 109 € 10 689 € 16 269 € 22 178 € 986 € 1 644 € 2 301 €
005
A.I.2
Software
5 109€ 10 689€ 16 269€ 22 178€ 986€ 1 644€ 2 301€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
209 261 € 210 215 € 230 762 € 258 454 € 297 143 € 338 903 € 377 411 € 312 768 € 370 372 € 418 374 €
012
A.II.1
Pozemky
55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€
013
A.II.2
Stavby
135 278€ 154 694€ 174 111€ 193 850€ 213 697€ 233 544€ 253 392€ 216 014€ 231 743€ 247 472€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 462€ 1 130€ 9 083€ 27 925€ 49 838€ 68 498€ 41 233€ 83 108€ 115 381€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 942 515 € 2 903 037 € 2 592 628 € 2 807 385 € 3 153 524 € 3 071 726 € 2 662 203 € 2 316 617 € 2 177 665 € 1 940 163 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
860 940 € 924 774 € 1 009 012 € 659 082 € 958 799 € 769 797 € 806 946 € 51 820 € 665 432 € 435 072 €
032
B.I.1
Materiál
860 940€ 924 774€ 1 009 012€ 659 082€ 818 408€ 710 616€ 802 946€ 43 719€ 73 283€ 140 902€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
140 391€ 59 181€ 4 000€ 8 101€ 592 149€ 294 170€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 057 201 € 1 964 639 € 1 527 434 € 2 054 899 € 2 187 345 € 2 019 426 € 1 722 591 € 2 234 806 € 1 315 632 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 055 479€ 1 959 007€ 1 525 253€ 2 050 926€ 2 131 072€ 1 997 690€ 1 721 704€ 2 232 965€ 1 297 226€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 696€ 5 559€ 3 535€ 56 273€ 21 736€ 762€ 1 118€ 16 806€ 20 483€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
26€ 73€ 2 181€ 438€ 125€ 723€ 1 600€ 444€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
24 374 € 13 624 € 56 182 € 93 404 € 7 380 € 282 503 € 132 666 € 29 991 € 196 601 € 47 600 €
056
B.IV.1
Peniaze
20 149€ 246€ 408€ 861€ 182€ 201€ 1 310€ 259€ 3 406€ 3 589€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 225€ 13 378€ 55 774€ 92 543€ 7 198€ 282 302€ 131 356€ 29 732€ 193 195€ 44 011€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 316 € 4 203 € 3 836 € 3 251 € 3 741 € 2 342 € 2 798 € 3 812 € 4 187 € 7 691 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 316€ 4 203€ 3 836€ 3 251€ 3 741€ 2 342€ 2 798€ 3 812€ 4 187€ 7 691€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 156 092 € 3 117 455 € 2 832 335 € 3 079 779 € 3 470 677 € 3 435 149 € 3 043 398 € 2 634 841 € 2 554 525 € 2 366 228 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 188 354 € 2 054 699 € 1 990 342 € 2 088 291 € 2 312 817 € 2 490 147 € 2 266 670 € 2 004 528 € 1 956 041 € 1 396 716 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
069
A.I.1
Základné imanie
331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
376 555 € 376 555 € 376 555 € 372 801 € 372 801 € 372 801 € 372 801 € 372 801 € 372 801 € 22 801 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 26 555€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-3 754€ -3 754€ -3 754€ -3 754€ -3 754€ -3 754€ -3 754€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
13 785 € 13 785 € 13 785 € 13 785 € 13 785 € 13 785 € 13 785 € 13 785 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
13 785€ 13 785€ 13 785€ 13 785€ 13 785€ 13 785€ 13 785€ 13 785€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 332 418 € 1 203 660 € 1 111 897 € 1 237 164 € 1 569 960 € 1 548 146 € 1 286 003 € 1 100 000 € 1 038 656 € 886 478 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 332 418€ 1 203 660€ 1 111 897€ 1 237 164€ 1 569 960€ 1 548 146€ 1 286 003€ 1 100 000€ 1 038 656€ 886 478€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
133 656 € 128 759 € 156 165 € 132 601 € 24 331 € 223 475 € 262 141 € 186 002 € 209 325 € 152 178 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
967 738 € 1 062 756 € 841 993 € 991 488 € 1 157 860 € 945 002 € 776 728 € 630 065 € 598 484 € 969 012 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 077 € 11 802 € 7 385 € 4 738 € 5 145 € 7 881 € 8 560 € 6 846 € 6 946 € 5 808 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 802€ 7 385€ 4 738€ 5 145€ 7 881€ 8 560€ 6 846€ 6 946€ 5 808€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 077€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 075 € 1 152 € 1 335 € 5 780 € 13 403 € 20 552 € 26 459 € 9 714 € 24 356 € 37 861 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
94€ 189€ 392€ 448€ 420€ 360€ 392€ 223€ 14€ 119€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 273€ 11 258€ 17 840€ 24 040€ 5 705€ 20 630€ 34 182€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
981€ 963€ 943€ 1 059€ 1 725€ 2 352€ 2 027€ 3 786€ 3 712€ 3 560€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
289 482 € 595 503 € 371 861 € 348 640 € 434 643 € 412 589 € 379 789 € 306 884 € 281 518 € 785 699 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
238 012€ 518 179€ 312 022€ 316 682€ 372 719€ 393 375€ 239 426€ 119 349€ 145 164€ 167 666€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
277€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 019€ 91 793€ 162 448€ 104 533€ 604 674€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 860€ 6 141€ 9 093€ 1 978€ 18 578€ 5 211€ 7 518€ 6 823€ 8 503€ 9 173€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 834€ 4 026€ 4 085€ 1 272€ 5 331€ 2 016€ 2 476€ 3 156€ 3 601€ 3 375€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
41 776€ 67 157€ 46 661€ 28 708€ 21 996€ 378€ 38 299€ 15 108€ 19 717€ 811€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 609€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
666 104 € 454 299 € 461 412 € 632 330 € 704 669 € 503 980 € 361 920 € 306 621 € 285 664 € 139 644 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
15 812€ 744€ 4 975€ 8 827€ 12 334€ 1 664€ 12 822€ 47 947€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
650 292€ 454 299€ 461 412€ 631 586€ 699 694€ 495 153€ 349 586€ 304 957€ 272 842€ 91 697€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
248 € 500 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
248€ 500€