Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 967 784€ 4 094 540€ 3 413 617€ 3 935 067€ 3 831 652€ 3 666 168€ 3 817 192€ 3 769 886€ 3 456 443€ 3 628 433€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 699 349€ 3 873 929€ 3 105 424€ 3 530 076€ 3 564 445€ 3 050 437€ 3 143 598€ 3 126 357€ 2 662 940€ 2 915 031€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
268 435 € 220 611 € 308 193 € 404 991 € 267 207 € 615 731 € 673 594 € 643 529 € 793 503 € 713 402 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
439 263 € 564 966 € 417 794 € 176 650 € 1 800 € 1 800 € 30 312 € 4 248 € 4 249 € 4 249 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
439 263€ 564 966€ 417 794€ 176 650€ 1 800€ 1 800€ 30 312€ 4 248€ 4 249€ 4 249€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
274 170 € 285 797 € 311 171 € 226 170 € 246 295 € 320 563 € 289 529 € 254 463 € 289 688 € 319 314 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 656€ 17 952€ 25 213€ 18 414€ 24 356€ 35 884€ 24 648€ 34 357€ 60 036€ 87 011€
10
B.2
Služby
255 514€ 267 845€ 285 958€ 207 756€ 221 939€ 284 679€ 264 881€ 220 106€ 229 652€ 232 303€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
433 528 € 499 780 € 414 816 € 355 471 € 22 712 € 296 968 € 414 377 € 393 314 € 508 064 € 398 337 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
189 008 € 189 166 € 79 082 € 41 293 € 81 185 € 69 238 € 126 053 € 133 590 € 133 883 € 139 524 €
13
C.1
Mzdové náklady
146 631€ 144 819€ 56 781€ 29 574€ 60 743€ 49 930€ 91 743€ 96 348€ 96 761€ 104 832€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
40 634€ 42 230€ 20 381€ 11 083€ 19 062€ 17 909€ 31 695€ 33 918€ 33 959€ 31 735€
16
C.4
Sociálne náklady
1 743€ 2 117€ 1 920€ 636€ 1 380€ 1 399€ 2 615€ 3 324€ 3 163€ 2 957€
17
D
Dane a poplatky
4 953€ 1 805€ 1 911€ 1 595€ 2 291€ 2 280€ 3 947€ 3 288€ 2 815€ 3 613€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 113€ 25 656€ 33 271€ 44 269€ 47 669€ 44 608€ 50 760€ 48 803€ 51 213€ 42 854€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 158 412€ 2 290 869€ 1 881 407€ 2 038 964€ 2 003 961€ 2 036 615€ 1 198 752€ 1 816 972€ 1 549 643€ 2 094 693€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 156 327€ 2 295 261€ 1 876 666€ 2 022 841€ 1 988 623€ 1 992 764€ 1 195 080€ 1 808 092€ 1 544 461€ 2 080 081€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
10€ -6€ 45€ -10€ 99€ -58 193€ -107 662€ 128 112€ 24 033€ 8 692€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
51€ 1 416€ 1 239€ 198 242€ 90 961€ 121 049€ 208 228€ 548 895€ 1 094 789€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 759€ 14€ 798€ 108€ 501 676€ 1 092 955€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
212 821 € 278 767 € 306 664 € 285 686 € 105 034 € 373 049 € 466 000 € 296 521 € 348 521 € 220 100 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 754€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
3 754€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 26€ 34€ 9€ 6€ 4€ 16€
39
N
Nákladové úroky
9 011€ 9 554€ 31 673€ 22 362€ 19 443€ 20 036€ 17 675€ 19 938€ 19 836€ 19 864€
40
XI.
Kurzové zisky
61 450€ 85 435€ 120 597€ 54 337€ 185 211€ 133 832€ 100 647€ 112 290€ 175 348€ 230 690€
41
O
Kurzové straty
53 845€ 139 857€ 150 997€ 96 215€ 193 045€ 142 006€ 159 279€ 118 917€ 200 061€ 168 872€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41 792€ 48 368€ 45 339€ 50 434€ 45 177€ 55 897€ 48 539€ 48 415€ 57 896€ 54 940€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-43 198 € -112 344 € -107 412 € -114 673 € -72 428 € -84 073 € -124 837 € -74 957 € -102 441 € -12 970 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
169 623 € 166 423 € 199 252 € 171 013 € 32 606 € 288 976 € 341 163 € 221 564 € 246 080 € 207 130 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
35 967 € 37 664 € 43 087 € 38 412 € 8 275 € 65 501 € 79 022 € 35 562 € 36 755 € 54 952 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
35 949€ 37 644€ 43 203€ 39 078€ 8 902€ 65 176€ 80 781€ 35 487€ 36 604€ 53 411€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
18€ 20€ -116€ -666€ -627€ 325€ -1 759€ 75€ 151€ 1 541€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
133 656 € 128 759 € 156 165 € 132 601 € 24 331 € 223 475 € 262 141 € 186 002 € 209 325 € 152 178 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
169 623 € 166 423 € 199 252 € 171 013 € 32 606 € 288 976 € 341 163 € 221 564 € 246 080 € 207 130 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
133 656 € 128 759 € 156 165 € 132 601 € 24 331 € 223 475 € 262 141 € 186 002 € 209 325 € 152 178 €