Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kongsberg Automotive, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
51 716 361 € 46 674 212 € 38 917 305 € 37 568 680 € 33 587 863 € 36 254 201 € 30 854 441 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
27 337 685 € 22 885 752 € 23 535 112 € 23 018 303 € 21 783 399 € 22 778 954 € 10 018 935 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
14 627 602 € 14 281 803 € 14 276 053 € 14 365 690 € 14 559 333 € 14 876 487 € 861 874 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 70 141€ 249 071€ 428 001€ 606 931€
005
A.I.2
Software
7 455€ 9 804€ 4 054€ 8 414€ 7 991€ 11 542€ 15 094€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 15 136€ 30 272€ 164 945€ 239 849€
007
A.I.4
Goodwill
14 271 999€ 14 271 999€ 14 271 999€ 14 271 999€ 14 271 999€ 14 271 999€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
348 148€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
12 710 083 € 8 603 949 € 9 259 059 € 8 652 613 € 7 224 066 € 7 902 467 € 9 157 061 €
013
A.II.2
Stavby
612 332€ 201 786€ 229 010€ 140 987€ 382 703€ 511 737€ 606 689€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 305 537€ 4 608 194€ 4 928 542€ 3 802 917€ 3 701 463€ 4 682 667€ 6 654 826€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 531 287€ 2 243 845€ 2 389 592€ 2 880 980€ 1 954 818€ 635 261€ 971 233€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 260 927€ 1 550 124€ 1 711 915€ 1 827 729€ 1 185 082€ 2 072 802€ 924 313€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
24 301 847 € 23 723 266 € 15 340 420 € 14 436 439 € 11 676 507 € 13 317 369 € 20 621 477 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
8 866 612 € 10 458 953 € 4 598 465 € 5 527 342 € 4 585 711 € 5 155 839 € 6 289 524 €
032
B.I.1
Materiál
5 694 294€ 7 809 251€ 3 166 547€ 3 559 424€ 3 222 350€ 3 474 372€ 4 753 505€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 226 772€ 1 192 812€ 633 623€ 916 528€ 396 880€ 630 911€ 803 000€
034
B.I.3
Výrobky
945 546€ 1 456 890€ 798 295€ 1 051 390€ 966 481€ 1 050 556€ 733 019€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
15 042 269 € 12 941 263 € 10 397 328 € 8 192 906 € 6 506 253 € 7 529 517 € 14 215 514 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 862 380€ 11 914 853€ 9 857 129€ 7 316 449€ 5 640 346€ 6 705 192€ 9 094 771€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
4 273 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 123 990€ 940 562€ 474 108€ 760 724€ 791 439€ 741 126€ 768 923€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
55 899€ 85 848€ 66 091€ 115 733€ 74 468€ 83 199€ 78 820€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
392 966 € 323 050 € 344 627 € 716 191 € 584 543 € 632 013 € 116 439 €
056
B.IV.1
Peniaze
89€ 144€ 122€ 397€ 330€ 607€ 235€
057
B.IV.2
Účty v bankách
392 877€ 322 906€ 344 505€ 715 794€ 584 213€ 631 406€ 116 204€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
76 829 € 65 194 € 41 773 € 113 938 € 127 957 € 157 878 € 214 029 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
76 829€ 65 194€ 41 773€ 113 938€ 127 957€ 157 878€ 214 029€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
51 716 361 € 46 674 212 € 38 917 305 € 37 568 680 € 33 587 863 € 36 254 201 € 30 854 441 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 586 659 € 16 885 342 € 19 943 930 € 24 422 116 € 22 604 088 € -2 331 264 € -5 351 418 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
65 809 510 € 63 309 510 € 63 309 510 € 63 309 510 € 58 809 510 € 30 809 510 € 23 309 510 €
069
A.I.1
Základné imanie
63 309 510€ 63 309 510€ 63 309 510€ 63 309 510€ 58 809 510€ 30 809 510€ 23 309 510€
071
A.I.3
Zmena základného imania
2 500 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 553 € 8 553 € 8 553 € 8 553 € 8 553 € 8 553 € 8 553 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
8 553€ 8 553€ 8 553€ 8 553€ 8 553€ 8 553€ 8 553€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
137 921 € 137 921 € 137 921 € 137 921 € 137 921 € 137 921 € 137 921 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
137 921€ 137 921€ 137 921€ 137 921€ 137 921€ 137 921€ 137 921€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-46 158 642 € -43 512 054 € -39 033 867 € -36 351 896 € -33 287 247 € -28 807 401 € -17 492 745 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 257 818€ 2 257 818€ 2 257 818€ 2 257 818€ 2 257 818€ 2 257 818€ 2 257 818€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-48 416 460€ -45 769 872€ -41 291 685€ -38 609 714€ -35 545 065€ -31 065 219€ -19 750 563€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-3 210 683 € -3 058 588 € -4 478 187 € -2 681 972 € -3 064 649 € -4 479 847 € -11 314 657 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
35 129 702 € 29 788 870 € 18 973 375 € 13 146 564 € 10 983 775 € 38 585 465 € 36 205 859 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
728 530 € 888 085 € 359 143 € 30 272 € 584 255 € 187 640 € 181 999 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
476 429€ 476 085€ -369 728€ 184 255€ 187 640€ 181 999€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
252 101€ 412 000€ 359 143€ 400 000€ 400 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 068 619 € 23 671 € 76 041 € 79 019 € 96 896 € 99 890 € 142 287 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 000 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
36 959€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
68 619€ 23 671€ 76 041€ 42 060€ 31 680€ 24 356€ 16 679€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
65 216€ 75 534€ 125 608€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
14 582 424 € 24 185 303 € 17 498 998 € 13 037 273 € 8 067 243 € 30 708 799 € 28 689 003 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 035 354€ 12 955 407€ 6 427 126€ 8 027 686€ 7 292 099€ 7 218 651€ 8 562 190€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 621 790€ 1 175 986€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 000 000€ 10 000 000€ 4 000 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
21 000 000€ 17 883 925€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
719 794€ 652 025€ 564 131€ 539 785€ 417 411€ 468 544€ 587 664€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
502 888€ 464 044€ 410 834€ 381 209€ 287 409€ 329 142€ 394 323€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
313 511€ 103 053€ 84 467€ 83 331€ 67 024€ 67 198€ 79 286€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 877€ 10 774€ 12 440€ 5 262€ 3 300€ 3 474€ 5 629€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 750 129 € 4 691 811 € 1 039 193 € 2 235 381 € 7 589 136 € 7 192 570 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9 750 129€ 4 691 811€ 1 039 193€ 2 235 381€ 7 589 136€ 7 192 570€