Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kongsberg Automotive, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
87 679 901 € 79 466 099 € 69 417 696 € 61 599 095 € 61 612 894 € 68 771 489 € 78 066 647 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
87 157 287€ 78 248 315€ 69 953 696€ 63 710 060€ 61 931 001€ 68 620 001€ 77 855 044€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
522 614€ 1 217 784€ -536 000€ -2 110 965€ -318 107€ 151 488€ 211 603€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
74 911 811 € 68 011 617 € 59 556 438 € 53 958 898 € 54 460 456 € 57 429 665 € 73 908 326 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
53 418 404€ 50 079 722€ 43 862 193€ 36 932 605€ 39 140 759€ 43 904 209€ 52 244 005€
10
B.2
Služby
20 815 965€ 17 856 869€ 15 589 725€ 16 907 175€ 15 547 721€ 13 525 456€ 21 664 321€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
12 768 090 € 11 454 482 € 9 861 258 € 7 640 197 € 7 152 438 € 11 341 824 € 4 158 321 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 758 820 € 14 965 229 € 12 750 395 € 9 515 167 € 9 099 003 € 11 165 911 € 13 375 532 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 891 674€ 10 726 580€ 9 051 222€ 6 771 652€ 6 431 531€ 7 812 029€ 9 605 953€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 265 813€ 3 795 955€ 3 319 707€ 2 487 150€ 2 365 107€ 2 878 349€ 3 373 950€
16
C.4
Sociálne náklady
601 333€ 442 694€ 379 466€ 256 365€ 302 365€ 475 533€ 395 629€
17
D
Dane a poplatky
3 893€ 3 691€ 7 492€ 3 853€ 5 359€ 3 555€ 12 597€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 716 519€ 1 783 046€ 1 744 618€ 1 709 943€ 1 916 305€ 3 073 457€ 2 011 319€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 568 744€ 951 670€ 1 525 598€ 1 280 991€ 2 530 572€ 1 082 881€ 2 268 160€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 304 495€ 969 119€ 1 111 994€ 776 014€ 2 212 608€ 1 154 364€ 1 639 617€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
40 421€ 6 983€ 17 507€ 10 831€ -13 040€ 18 664€ 113 286€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 427 761€ 2 940 877€ 492 529€ 604 747€ 575 291€ 381 245€ 1 138 269€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
334 625€ 111 829€ 175 767€ -57 813€ -62 822€ 695 536€ 685 177€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-2 394 178 € -2 492 868 € -3 928 388 € -2 432 060 € -2 899 112 € -3 305 537 € -10 272 778 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
23€ -4 290€ 23€ 64€ 142€
39
N
Nákladové úroky
703 411€ 677 890€ 529 090€ 117 454€ 116 935€ 1 243 322€ 991 390€
40
XI.
Kurzové zisky
206 581€ 26 083€ 19 949€ 41 346€ 43 944€ 137 101€ 9 017€
41
O
Kurzové straty
104 786€ -96 845€ 31 284€ 162 101€ 85 177€ 55 447€ 49 092€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 706€ 10 758€ 9 397€ 7 413€ 7 392€ 12 706€ 10 556€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-614 322 € -565 720 € -549 799 € -249 912 € -165 537 € -1 174 310 € -1 041 879 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-3 008 500 € -3 058 588 € -4 478 187 € -2 681 972 € -3 064 649 € -4 479 847 € -11 314 657 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
202 183 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
202 183€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-3 210 683 € -3 058 588 € -4 478 187 € -2 681 972 € -3 064 649 € -4 479 847 € -11 314 657 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-3 008 500 € -3 058 588 € -4 478 187 € -2 681 972 € -3 064 649 € -4 479 847 € -11 314 657 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-3 210 683 € -3 058 588 € -4 478 187 € -2 681 972 € -3 064 649 € -4 479 847 € -11 314 657 €