Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MANAZ, spol. s r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti MANAZ, spol. s r.o.

 • Názov MANAZ, spol. s r.o.
 • IČO 34124756
 • DIČ 2020650995
 • Sídlo 12, 937 01 Želiezovce, časť Veľký Dvor
 • Dátum vzniku 20. júla 1995, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 11062/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 639 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 639 €
 • Historické sídlo Hraničná 55, 821 05 Bratislava
  (platné do 31. marca 1998)
  Osadná 6, 831 03 Bratislava
  (platné do 6. februára 1998)
  Továrenská 4, 901 01 Malacky
  (platné do 24. júna 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 20.7.1995
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 20.7.1995
výrobná činnosť v oblasti stolárskej a nábytkárskej výroby 20.7.1995
výroba čalúnených výrobkov 20.7.1995
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 15.10.1996
liahnutie a odchov bažantov 15.10.1996
obhospodárovanie a výkon práv účelového poľovného revíru včítane odstreľu poľovnej zveri domácimi i zahraničnými poplatkovými hosťami 15.10.1996
výroba zrnín a príprava špeciálnych kŕmnych zmesí pre potrebu spoločnosti 15.10.1996
prevádzkovanie rybníkov na vlastných vodných plochách 15.10.1996
poľnohospodárska výroba - rastlinná a živočíšna, poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 9.7.1997
pestovanie, skladovanie a predaj poľnohospodárskej produkcie 9.7.1997
predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej a dodávateľskej činnosti a produkcie fyzickými osobami a predaj lesných plodín priamym spotrebiteľom 9.7.1997
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 5.5.1995 č. NZ 181/95 podľa ust. §§ 56 -75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov.
2. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 03.05.1996.
Dodatok č. 1 zo dňa 03.05.1996 k spoločenskej zmluve. (Zmena sídla z: Malacky, Továrenská 4 na Bratislava, Osadná 6).
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1996 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 9.10.1996.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.4.1997.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.1.1998, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.1.1998.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.3.1998, zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 25.3.1998 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/98 Z.z.
7. Zmena spoločenskej zmluvy na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 26.01.1999.
8. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.12.1999 č.k. 4K 427/99 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená advokátka JUDr. Katarína Cibulková, Winterova 28, 921 01 Piešťany.