Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
19 097 245 € 17 046 332 € 16 769 210 € 17 636 442 € 19 701 062 € 20 562 541 € 20 087 107 € 17 195 710 € 17 472 325 € 17 164 480 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 848 513 € 4 082 701 € 4 657 132 € 5 159 612 € 5 329 980 € 5 747 004 € 5 893 840 € 4 072 989 € 4 169 994 € 4 602 315 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 643 € 27 195 € 38 037 € 50 001 € 49 162 € 64 122 € 67 453 € 44 107 € 18 944 € 30 052 €
005
A.I.2
Software
15 059€ 25 527€ 37 542€ 48 836€ 49 162€ 64 122€ 6 585€ 13 305€ 18 717€ 30 052€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 584€ 1 668€ 495€ 0€ 2 822€ 88€ 227€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 165€ 58 046€ 30 714€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 831 870 € 4 055 506 € 4 619 095 € 5 109 611 € 5 280 818 € 5 682 882 € 5 826 387 € 4 028 882 € 4 151 050 € 4 572 263 €
012
A.II.1
Pozemky
477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 284 681€ 284 681€
013
A.II.2
Stavby
2 892 731€ 3 180 491€ 3 663 262€ 4 161 955€ 4 272 300€ 4 636 511€ 4 865 502€ 3 123 835€ 3 424 686€ 3 791 512€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
442 050€ 379 280€ 447 046€ 438 503€ 476 840€ 544 774€ 463 415€ 379 152€ 392 521€ 496 070€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
19 908€ 18 554€ 31 606€ 25 692€ 23 753€ 14 190€ 20 289€ 12 964€ 16 162€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 280€ 30 744€ 10 226€ 35 750€ 33 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 218 767 € 12 898 215 € 12 026 279 € 12 432 610 € 14 339 652 € 14 784 114 € 14 160 384 € 13 088 251 € 13 229 633 € 12 495 312 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 773 866 € 4 811 961 € 4 382 972 € 4 559 561 € 4 240 027 € 4 290 863 € 4 119 815 € 4 006 888 € 4 385 944 € 4 365 116 €
035
B.I.1
Materiál
35 973€ 37 619€ 28 141€ 25 402€ 19 157€ 15 065€ 15 545€ 13 312€ 13 049€ 10 207€
039
B.I.5
Tovar
5 737 893€ 4 774 342€ 4 354 831€ 4 534 159€ 4 220 870€ 4 275 798€ 4 104 270€ 3 993 576€ 4 372 895€ 4 354 909€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
18 661 € 14 539 € 14 237 € 13 209 € 14 382 € 12 973 € 11 365 € 19 843 € 11 236 € 11 479 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
18 661€ 14 539€ 14 237€ 13 209€ 14 382€ 12 973€ 11 365€ 19 843€ 11 236€ 11 479€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 352 199 € 7 987 420 € 7 494 720 € 7 830 592 € 9 694 889 € 10 341 258 € 9 953 416 € 8 970 952 € 8 761 408 € 8 105 871 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 351 737 € 7 978 447 € 7 438 669 € 7 826 725 € 9 693 635 € 10 340 572 € 9 900 096 € 8 970 360 € 8 728 472 € 8 105 224 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 308 126€ 7 923 287€ 7 400 468€ 7 765 219€ 9 646 327€ 10 273 559€ 9 854 326€ 8 934 445€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
43 611€ 55 160€ 38 201€ 61 506€ 47 308€ 67 013€ 45 770€ 35 915€ 8 728 472€ 8 105 224€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 673€ 55 782€ 3 426€ 955€ 90€ 52 956€ 318€ 32 401€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
462€ 300€ 269€ 441€ 299€ 596€ 364€ 274€ 535€ 647€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
74 041 € 84 295 € 134 350 € 29 248 € 390 354 € 139 020 € 75 788 € 90 568 € 71 045 € 12 846 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 332€ 9 565€ 7 496€ 6 953€ 6 709€ 2 991€ 4 060€ 3 864€ 2 823€ 2 897€
073
B.V.2.
Účty v bankách
63 709€ 74 730€ 126 854€ 22 295€ 383 645€ 136 029€ 71 728€ 86 704€ 68 222€ 9 949€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
29 965 € 65 416 € 85 799 € 44 220 € 31 430 € 31 423 € 32 883 € 34 470 € 72 698 € 66 853 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 433€ 4 729€ 1€ 852€ 1€ 519€ 247€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 973€ 22 489€ 22 185€ 19 499€ 25 003€ 23 709€ 23 895€ 20 358€ 22 212€ 22 116€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 559€ 42 927€ 58 885€ 24 720€ 5 575€ 7 713€ 8 469€ 14 112€ 50 239€ 44 737€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
19 097 245 € 17 046 332 € 16 769 210 € 17 636 442 € 19 701 062 € 20 562 541 € 20 087 107 € 17 195 710 € 17 472 325 € 17 164 480 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 417 917 € 6 370 975 € 6 264 150 € 6 174 336 € 5 943 904 € 5 596 046 € 5 256 345 € 4 927 433 € 4 448 603 € 4 131 296 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 034 818 € 4 986 245 € 4 908 442 € 4 680 897 € 4 445 790 € 4 106 590 € 3 781 276 € 3 302 848 € 2 986 039 € 2 589 394 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 034 818€ 4 986 245€ 4 908 442€ 4 680 897€ 4 445 790€ 4 106 590€ 3 781 276€ 3 302 848€ 2 986 039€ 2 589 394€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
607 743 € 609 374 € 580 352 € 718 083 € 722 758 € 714 100 € 699 713 € 849 229 € 687 208 € 766 546 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 575 242 € 10 541 106 € 10 503 070 € 11 459 144 € 13 753 222 € 14 961 656 € 14 823 314 € 12 266 030 € 13 017 014 € 12 920 697 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 596 € 4 908 € 2 601 € 2 230 € 3 843 € 2 347 € 4 014 € 107 307 € 217 441 € 324 360 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
105 418€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 596€ 3 899€ 1 626€ 1 011€ 2 768€ 2 347€ 2 269€ 1 749€ 3 190€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
210 858€ 316 298€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 009€ 975€ 1 219€ 1 075€ 1 745€ 1 889€ 4 834€ 4 872€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
97 000€ 485 000€ 873 000€ 1 261 000€ 1 609 000€ 2 028 968€ 410 907€ 742 847€ 1 406 725€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 302 982 € 7 163 880 € 6 201 746 € 7 137 425 € 10 420 627 € 10 791 839 € 10 329 135 € 9 108 929 € 9 607 738 € 9 646 835 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 445 901 € 6 415 831 € 5 452 426 € 6 459 600 € 9 763 373 € 10 104 041 € 9 581 327 € 8 372 852 € 8 884 264 € 8 989 236 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
461 227€ 460 978€ 473 054€ 631 081€ 785 460€ 783 939€ 630 302€ 588 896€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 984 674€ 5 954 853€ 4 979 372€ 5 828 519€ 8 977 913€ 9 320 102€ 8 951 025€ 7 783 956€ 8 884 264€ 8 989 236€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
474€ 38€ 2 040€ 1 020€ 88€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
193 148€ 194 188€ 179 471€ 185 014€ 159 816€ 143 194€ 129 501€ 119 271€ 113 686€ 112 185€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
166 455€ 161 847€ 154 975€ 152 347€ 139 592€ 131 180€ 102 069€ 96 886€ 97 050€ 92 961€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
406 687€ 301 847€ 324 080€ 253 783€ 268 820€ 322 998€ 318 963€ 322 728€ 310 969€ 251 222€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
90 317€ 90 167€ 90 756€ 86 681€ 86 986€ 89 406€ 197 275€ 197 192€ 201 681€ 201 231€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
132 151 € 107 624 € 105 796 € 98 708 € 104 567 € 105 890 € 98 593 € 86 163 € 81 474 € 80 726 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
56 898€ 41 090€ 43 975€ 39 773€ 37 239€ 46 258€ 45 546€ 33 877€ 31 962€ 31 316€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
75 253€ 66 534€ 61 821€ 58 935€ 67 328€ 59 632€ 53 047€ 52 286€ 49 512€ 49 410€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 135 513€ 3 167 694€ 3 707 927€ 3 347 781€ 1 963 185€ 2 452 580€ 2 362 604€ 2 552 724€ 2 367 514€ 1 462 051€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
104 086 € 134 251 € 1 990 € 2 962 € 3 936 € 4 839 € 7 448 € 2 247 € 6 708 € 112 487 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
104 086€ 134 251€ 1 990€ 2 962€ 3 936€ 4 839€ 7 448€ 2 247€ 6 708€ 112 487€