Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
115 212 330€ 115 684 921€ 108 806 236€ 99 208 725€ 95 207 850€ 90 364 050€ 89 670 093€ 90 056 923€ 88 875 527€ 82 483 737€ 81 682 941€ 76 700 800€ 64 061 020€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
108 948 998€ 108 843 577€ 102 025 522€ 93 063 158€ 89 374 374€ 84 934 731€ 83 842 955€ 81 954 728€ 80 783 126€ 74 618 762€ 74 195 506€ 69 567 657€ 58 688 179€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 263 332 € 6 841 344 € 6 780 714 € 6 145 567 € 5 833 476 € 5 429 319 € 5 827 138 € 8 102 195 € 8 092 401 € 7 864 975 € 7 487 435 € 7 133 143 € 5 372 841 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 270 582 € 3 140 995 € 3 054 419 € 3 006 913 € 2 971 825 € 2 941 940 € 2 494 298 € 9 703 € 10 003 € 9 703 € 24 821 € 15 605 € 1 683 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 270 582€ 3 140 995€ 3 054 419€ 3 006 913€ 2 971 825€ 2 941 940€ 2 494 298€ 9 703€ 10 003€ 9 703€ 24 821€ 15 605€ 1 683€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 716 946 € 3 886 761 € 3 907 762 € 3 651 154 € 3 541 604 € 3 485 966 € 3 415 610 € 3 555 259 € 3 471 157 € 3 460 763 € 3 354 114 € 3 045 412 € 2 350 154 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
471 038€ 492 901€ 456 593€ 477 238€ 454 726€ 418 217€ 388 921€ 398 029€ 401 934€ 380 013€ 376 619€ 353 951€ 338 078€
10
B.2
Služby
3 245 908€ 3 393 860€ 3 451 169€ 3 173 916€ 3 086 878€ 3 067 749€ 3 026 689€ 3 157 230€ 3 069 223€ 3 080 750€ 2 977 495€ 2 691 461€ 2 012 076€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 816 968 € 6 095 578 € 5 927 371 € 5 501 326 € 5 263 697 € 4 885 293 € 4 905 826 € 4 556 639 € 4 631 247 € 4 413 915 € 4 158 142 € 4 103 336 € 3 024 370 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
4 080 429 € 4 247 928 € 3 859 962 € 3 454 716 € 3 236 583 € 2 958 894 € 2 860 691 € 2 682 754 € 2 605 704 € 2 392 960 € 2 283 655 € 2 088 328 € 1 649 737 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 559 886€ 2 681 487€ 2 433 541€ 2 186 814€ 2 040 485€ 1 860 440€ 1 770 761€ 1 663 558€ 1 603 209€ 1 505 681€ 1 437 383€ 1 331 146€ 1 082 797€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
392 245€ 386 585€ 361 588€ 313 520€ 307 416€ 307 416€ 333 416€ 307 416€ 307 416€ 274 843€ 259 823€ 268 302€ 169 289€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 022 279€ 1 061 089€ 963 575€ 871 509€ 801 536€ 716 997€ 683 323€ 650 512€ 629 744€ 555 757€ 542 216€ 446 662€ 363 880€
16
C.4
Sociálne náklady
106 019€ 118 767€ 101 258€ 82 873€ 87 146€ 74 041€ 73 191€ 61 268€ 65 335€ 56 679€ 44 233€ 42 218€ 33 771€
17
D
Dane a poplatky
80 378€ 77 231€ 56 607€ 57 436€ 47 497€ 47 722€ 47 590€ 48 052€ 47 154€ 44 896€ 44 460€ 43 354€ 32 522€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
753 659€ 761 601€ 731 385€ 722 881€ 715 654€ 589 878€ 556 344€ 596 791€ 642 783€ 637 663€ 597 600€ 589 225€ 660 128€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 083€ 2 150€ 46 897€ 12 750€ 42€ 1 750€ 83€ 250€ 3 750€ 3 428€ 3 073€ 592€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
45 448€ 668€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-112€ -147€ -124€ 1 094€ 14 501€ 14 490€ 9 254€ 14 620€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 755€ 9 292€ 25 386€ 35 013€ 23 081€ 26 756€ 26 106€ 13 252€ 8 186€ 5 773€ 15 845€ 51 012€ 8 790€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
93 358€ 150 099€ 221 094€ 221 249€ 222 281€ 239 934€ 221 479€ 194 281€ 182 700€ 158 253€ 163 659€ 129 044€ 99 468€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
858 982 € 868 011 € 1 085 859 € 1 081 506 € 1 077 513 € 1 075 775 € 1 247 725 € 1 048 220 € 1 160 248 € 1 175 165 € 1 073 551 € 1 297 548 € 577 277 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
7€ 11€ 4€ 5€ 65€ 60€ 66€ 38€
39
N
Nákladové úroky
28 076€ 51 295€ 50 140€ 53 011€ 57 117€ 50 660€ 44 379€ 56 076€ 53 503€ 83 935€ 206 517€ 224 575€ 193 049€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 1€
41
O
Kurzové straty
54€ 19€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 591€ 28 952€ 51 852€ 38 178€ 40 937€ 40 953€ 36 600€ 41 032€ 39 093€ 39 089€ 40 171€ 51 836€ 46 646€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-48 667 € -80 247 € -101 992 € -91 189 € -98 054 € -91 606 € -80 968 € -97 104 € -92 645 € -122 959 € -246 628 € -276 363 € -239 657 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
810 315 € 787 764 € 983 867 € 990 317 € 979 459 € 984 169 € 1 166 757 € 951 116 € 1 067 603 € 1 052 206 € 826 923 € 1 021 185 € 337 620 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
200 941 € 207 412 € 265 784 € 267 559 € 265 359 € 284 456 € 317 528 € 263 908 € 301 057 € 269 208 € 198 206 € 233 302 € 89 826 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
201 209€ 208 685€ 264 467€ 267 893€ 268 712€ 276 123€ 329 080€ 263 702€ 309 563€ 237 642€ 196 726€ 235 173€ 92 617€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-268€ -1 273€ 1 317€ -334€ -3 353€ 8 333€ -11 552€ 206€ -8 506€ 31 566€ 1 480€ -1 871€ -2 791€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
609 374 € 580 352 € 718 083 € 722 758 € 714 100 € 699 713 € 849 229 € 687 208 € 766 546 € 782 998 € 628 717 € 787 883 € 247 794 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
810 315 € 787 764 € 983 867 € 990 317 € 979 459 € 984 169 € 1 166 757 € 951 116 € 1 067 603 € 1 052 206 € 826 923 € 1 021 185 € 337 620 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
609 374 € 580 352 € 718 083 € 722 758 € 714 100 € 699 713 € 849 229 € 687 208 € 766 546 € 782 998 € 628 717 € 787 883 € 247 794 €