Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
118 825 916€ 111 860 655€ 102 215 638€ 98 179 675€ 93 305 990€ 92 164 391€ 90 066 626€ 88 885 530€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
118 835 208 € 111 888 191 € 102 297 548 € 98 215 506 € 93 332 788 € 92 192 247 € 90 079 961 € 88 893 966 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
115 684 921€ 108 806 236€ 99 208 725€ 95 207 850€ 90 364 050€ 89 670 093€ 90 056 923€ 88 875 527€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 140 995€ 3 054 419€ 3 006 913€ 2 971 825€ 2 941 940€ 2 494 298€ 9 703€ 10 003€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 150€ 46 897€ 12 750€ 42€ 1 750€ 83€ 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 292€ 25 386€ 35 013€ 23 081€ 26 756€ 26 106€ 13 252€ 8 186€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
117 967 197 € 110 802 332 € 101 216 042 € 97 137 993 € 92 257 013 € 90 944 522 € 89 031 741 € 87 733 718 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
108 843 577€ 102 025 522€ 93 063 158€ 89 374 374€ 84 934 731€ 83 842 955€ 81 954 728€ 80 783 126€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
492 901€ 456 593€ 477 238€ 454 726€ 418 217€ 388 921€ 398 029€ 401 934€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 393 860€ 3 451 169€ 3 173 916€ 3 086 878€ 3 067 749€ 3 026 689€ 3 157 230€ 3 069 223€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 247 928 € 3 859 962 € 3 454 716 € 3 236 583 € 2 958 894 € 2 860 691 € 2 682 754 € 2 605 704 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 681 487€ 2 433 541€ 2 186 814€ 2 040 485€ 1 860 440€ 1 770 761€ 1 663 558€ 1 603 209€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
386 585€ 361 588€ 313 520€ 307 416€ 307 416€ 333 416€ 307 416€ 307 416€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 061 089€ 963 575€ 871 509€ 801 536€ 716 997€ 683 323€ 650 512€ 629 744€
19
E.4.
Sociálne náklady
118 767€ 101 258€ 82 873€ 87 146€ 74 041€ 73 191€ 61 268€ 65 335€
20
F.
Dane a poplatky
77 231€ 56 607€ 57 436€ 47 497€ 47 722€ 47 590€ 48 052€ 47 154€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
761 601€ 731 385€ 722 881€ 715 654€ 589 878€ 556 344€ 596 791€ 642 783€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
761 601€ 731 385€ 722 881€ 715 654€ 589 878€ 556 344€ 596 791€ 642 783€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
45 448€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-112€ -147€ -124€ 1 094€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
150 099€ 221 094€ 221 249€ 222 281€ 239 934€ 221 479€ 194 281€ 182 700€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
868 011 € 1 085 859 € 1 081 506 € 1 077 513 € 1 075 775 € 1 247 725 € 1 048 220 € 1 160 248 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 095 578 € 5 927 371 € 5 501 326 € 5 263 697 € 4 885 293 € 4 905 826 € 4 556 639 € 4 631 247 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 11 € 4 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 11 € 4 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 11€ 4€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
80 247 € 101 992 € 91 189 € 98 054 € 91 613 € 80 979 € 97 108 € 92 650 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
51 295 € 50 140 € 53 011 € 57 117 € 50 660 € 44 379 € 56 076 € 53 503 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
51 295€ 50 140€ 53 011€ 57 117€ 50 660€ 44 379€ 56 076€ 53 503€
52
O.
Kurzové straty
54€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 952€ 51 852€ 38 178€ 40 937€ 40 953€ 36 600€ 41 032€ 39 093€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-80 247 € -101 992 € -91 189 € -98 054 € -91 606 € -80 968 € -97 104 € -92 645 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
787 764 € 983 867 € 990 317 € 979 459 € 984 169 € 1 166 757 € 951 116 € 1 067 603 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
207 412 € 265 784 € 267 559 € 265 359 € 284 456 € 317 528 € 263 908 € 301 057 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
208 685€ 264 467€ 267 893€ 268 712€ 276 123€ 329 080€ 263 702€ 309 563€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 273€ 1 317€ -334€ -3 353€ 8 333€ -11 552€ 206€ -8 506€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
580 352 € 718 083 € 722 758 € 714 100 € 699 713 € 849 229 € 687 208 € 766 546 €