Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
150 404 649€ 132 478 551€ 118 482 912€ 118 825 916€ 111 860 655€ 102 215 638€ 98 179 675€ 93 305 990€ 92 164 391€ 90 066 626€ 88 885 530€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
150 470 273 € 132 532 809 € 118 532 750 € 118 835 208 € 111 888 191 € 102 297 548 € 98 215 506 € 93 332 788 € 92 192 247 € 90 079 961 € 88 893 966 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
147 088 569€ 129 392 682€ 115 212 330€ 115 684 921€ 108 806 236€ 99 208 725€ 95 207 850€ 90 364 050€ 89 670 093€ 90 056 923€ 88 875 527€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 316 080€ 3 085 869€ 3 270 582€ 3 140 995€ 3 054 419€ 3 006 913€ 2 971 825€ 2 941 940€ 2 494 298€ 9 703€ 10 003€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 000€ 5 567€ 7 083€ 2 150€ 46 897€ 12 750€ 42€ 1 750€ 83€ 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
57 624€ 48 691€ 42 755€ 9 292€ 25 386€ 35 013€ 23 081€ 26 756€ 26 106€ 13 252€ 8 186€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
149 513 989 € 131 682 405 € 117 673 768 € 117 967 197 € 110 802 332 € 101 216 042 € 97 137 993 € 92 257 013 € 90 944 522 € 89 031 741 € 87 733 718 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
139 209 338€ 122 157 050€ 108 948 998€ 108 843 577€ 102 025 522€ 93 063 158€ 89 374 374€ 84 934 731€ 83 842 955€ 81 954 728€ 80 783 126€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
829 514€ 534 784€ 471 038€ 492 901€ 456 593€ 477 238€ 454 726€ 418 217€ 388 921€ 398 029€ 401 934€
14
D.
Služby
3 877 625€ 3 840 509€ 3 245 908€ 3 393 860€ 3 451 169€ 3 173 916€ 3 086 878€ 3 067 749€ 3 026 689€ 3 157 230€ 3 069 223€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 928 321 € 4 410 825 € 4 080 429 € 4 247 928 € 3 859 962 € 3 454 716 € 3 236 583 € 2 958 894 € 2 860 691 € 2 682 754 € 2 605 704 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 097 228€ 2 761 179€ 2 559 886€ 2 681 487€ 2 433 541€ 2 186 814€ 2 040 485€ 1 860 440€ 1 770 761€ 1 663 558€ 1 603 209€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
437 155€ 423 275€ 392 245€ 386 585€ 361 588€ 313 520€ 307 416€ 307 416€ 333 416€ 307 416€ 307 416€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 231 175€ 1 103 031€ 1 022 279€ 1 061 089€ 963 575€ 871 509€ 801 536€ 716 997€ 683 323€ 650 512€ 629 744€
19
E.4.
Sociálne náklady
162 763€ 123 340€ 106 019€ 118 767€ 101 258€ 82 873€ 87 146€ 74 041€ 73 191€ 61 268€ 65 335€
20
F.
Dane a poplatky
82 593€ 80 295€ 80 378€ 77 231€ 56 607€ 57 436€ 47 497€ 47 722€ 47 590€ 48 052€ 47 154€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
500 964€ 557 029€ 753 659€ 761 601€ 731 385€ 722 881€ 715 654€ 589 878€ 556 344€ 596 791€ 642 783€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500 964€ 557 029€ 753 659€ 761 601€ 731 385€ 722 881€ 715 654€ 589 878€ 556 344€ 596 791€ 642 783€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
45 448€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-112€ -147€ -124€ 1 094€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
85 634€ 101 913€ 93 358€ 150 099€ 221 094€ 221 249€ 222 281€ 239 934€ 221 479€ 194 281€ 182 700€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
956 284 € 850 404 € 858 982 € 868 011 € 1 085 859 € 1 081 506 € 1 077 513 € 1 075 775 € 1 247 725 € 1 048 220 € 1 160 248 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 488 172 € 5 946 208 € 5 816 968 € 6 095 578 € 5 927 371 € 5 501 326 € 5 263 697 € 4 885 293 € 4 905 826 € 4 556 639 € 4 631 247 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 11 € 4 € 5 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 11 € 4 € 5 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 11€ 4€ 5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
97 779 € 38 262 € 48 667 € 80 247 € 101 992 € 91 189 € 98 054 € 91 613 € 80 979 € 97 108 € 92 650 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
84 616 € 21 205 € 28 076 € 51 295 € 50 140 € 53 011 € 57 117 € 50 660 € 44 379 € 56 076 € 53 503 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
84 616€ 21 205€ 28 076€ 51 295€ 50 140€ 53 011€ 57 117€ 50 660€ 44 379€ 56 076€ 53 503€
52
O.
Kurzové straty
54€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 163€ 17 057€ 20 591€ 28 952€ 51 852€ 38 178€ 40 937€ 40 953€ 36 600€ 41 032€ 39 093€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-97 779 € -38 262 € -48 667 € -80 247 € -101 992 € -91 189 € -98 054 € -91 606 € -80 968 € -97 104 € -92 645 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
858 505 € 812 142 € 810 315 € 787 764 € 983 867 € 990 317 € 979 459 € 984 169 € 1 166 757 € 951 116 € 1 067 603 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
211 918 € 204 399 € 200 941 € 207 412 € 265 784 € 267 559 € 265 359 € 284 456 € 317 528 € 263 908 € 301 057 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
209 730€ 209 530€ 201 209€ 208 685€ 264 467€ 267 893€ 268 712€ 276 123€ 329 080€ 263 702€ 309 563€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 188€ -5 131€ -268€ -1 273€ 1 317€ -334€ -3 353€ 8 333€ -11 552€ 206€ -8 506€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
646 587 € 607 743 € 609 374 € 580 352 € 718 083 € 722 758 € 714 100 € 699 713 € 849 229 € 687 208 € 766 546 €