Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CESTY NITRA, a.s. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
33 264 000 € 33 323 000 € 45 199 000 € 29 421 000 € 36 137 000 € 31 550 000 € 39 549 000 € 37 802 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 416 000 € 10 318 000 € 10 348 000 € 7 768 000 € 16 734 000 € 17 910 000 € 19 667 000 € 20 912 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
935 000 € 938 000 € 940 000 € 9 000 € 0 € 33 000 € 41 000 € 41 000 €
005
A.I.2
Software
1 000 € 4 000 € 6 000 € 9 000 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
934 000 € 934 000 € 934 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 481 000 € 9 380 000 € 9 408 000 € 7 759 000 € 16 734 000 € 17 877 000 € 19 626 000 € 20 871 000 €
012
A.II.1
Pozemky
222 000 € 413 000 € 413 000 € 413 000 € 8 657 000 €
013
A.II.2
Stavby
1 863 000 € 2 402 000 € 2 155 000 € 1 841 000 € 1 909 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 280 000 € 6 428 000 € 5 845 000 € 3 747 000 € 3 280 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 116 000 € 137 000 € 995 000 € 1 758 000 € 2 888 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
23 015 000 € 22 809 000 € 34 618 000 € 21 236 000 € 19 145 000 € 13 283 000 € 19 592 000 € 16 611 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
749 000 € 673 000 € 3 792 000 € 914 000 € 507 000 € 474 000 € 636 000 € 714 000 €
032
B.I.1
Materiál
749 000 € 673 000 € 3 792 000 € 914 000 € 507 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
15 000 € 463 000 € 37 000 € 13 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
15 000 € 463 000 € 37 000 € 13 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
20 453 000 € 17 603 000 € 23 735 000 € 15 353 000 € 10 513 000 € 12 579 000 € 18 946 000 € 15 880 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 505 000 € 15 169 000 € 20 043 000 € 9 418 000 € 10 448 000 € 12 381 000 € 18 669 000 € 15 869 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
648 000 € 434 000 € 692 000 € 935 000 € 55 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 300 000 € 2 000 000 € 3 000 000 € 5 000 000 € 10 000 € 198 000 € 277 000 € 11 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 798 000 € 4 070 000 € 7 054 000 € 4 956 000 € 8 125 000 € 230 000 € 10 000 € 17 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 798 000 € 4 070 000 € 7 054 000 € 4 956 000 € 8 125 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
833 000 € 196 000 € 233 000 € 417 000 € 258 000 € 357 000 € 290 000 € 279 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
33 263 000 € 33 323 000 € 45 199 000 € 29 421 000 € 36 137 000 € 31 550 000 € 39 549 000 € 37 802 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 323 000 € 22 014 000 € 24 418 000 € 11 887 000 € 16 438 000 € 14 346 000 € 14 680 000 € 15 245 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 € 10 513 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 € 2 267 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
11 543 000 € 9 234 000 € 11 638 000 € -893 000 € 3 658 000 € 1 567 000 € 1 900 000 € 2 465 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 543 000 € 9 234 000 € 8 657 000 € 1 715 000 € 3 658 000 € 1 567 000 € 1 900 000 € 2 465 000 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0 € 2 981 000 € -2 608 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 906 000 € 11 308 000 € 20 707 000 € 17 532 000 € 19 692 000 € 17 198 000 € 24 861 000 € 22 518 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 590 000 € 1 943 000 € 1 234 000 € 1 361 000 € 1 665 000 € 932 000 € 605 000 € 454 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 422 000 € 1 480 000 € 705 000 € 1 289 000 € 1 278 000 € 831 000 € 451 000 € 421 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
168 000 € 463 000 € 529 000 € 72 000 € 387 000 € 101 000 € 154 000 € 33 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
286 000 € 0 € 14 000 € 8 133 000 € 8 227 000 € 722 000 € 816 000 € 836 000 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 8 133 000 € 8 133 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0 € 14 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
286 000 € 213 000 € 255 000 € 326 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
94 000 € 509 000 € 561 000 € 510 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 030 000 € 9 365 000 € 19 459 000 € 8 038 000 € 9 800 000 € 5 767 000 € 11 342 000 € 9 176 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 741 000 € 7 887 000 € 17 319 000 € 7 028 000 € 7 934 000 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
641 000 € 780 000 € 736 000 € 552 000 € 601 000 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
388 000 € 455 000 € 442 000 € 350 000 € 300 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
106 000 € 141 000 € 792 000 € 108 000 € 946 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
154 000 € 102 000 € 170 000 € 19 000 € 5 767 000 € 11 342 000 € 9 176 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 776 000 € 12 098 000 € 12 052 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
8 133 000 € 8 133 000 € 8 133 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 643 000 € 3 965 000 € 3 919 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
34 000 € 1 000 € 74 000 € 2 000 € 7 000 € 6 000 € 8 000 € 39 000 €