Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CESTY NITRA, a.s. [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
71 743 000 € 60 325 000 € 35 366 000 € 40 916 000 € 33 138 000 € 43 664 000 € 62 952 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
71 743 000 € 60 325 000 € 35 366 000 € 40 916 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
61 948 000 € 50 055 000 € 27 219 000 € 32 412 000 € 27 512 000 € 35 580 000 € 52 663 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 651 000 € 15 142 000 € 9 412 000 € 11 654 000 €
10
B.2
Služby
40 297 000 € 34 913 000 € 17 807 000 € 20 758 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
9 795 000 € 10 270 000 € 8 147 000 € 8 504 000 € 5 626 000 € 8 084 000 € 10 289 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 662 000 € 5 877 000 € 5 166 000 € 4 757 000 € 4 034 000 € 4 801 000 € 5 322 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 670 000 € 4 184 000 € 3 708 000 € 3 398 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 647 000 € 1 468 000 € 1 241 000 € 1 183 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
345 000 € 225 000 € 217 000 € 176 000 €
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 664 000 € 1 356 000 € 1 217 000 € 1 065 000 € 1 660 000 € 1 485 000 € 1 276 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
498 000 € 1 217 000 € 5 314 000 € 1 793 000 € 661 000 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
40 000 € -135 000 € -78 000 € -216 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0 € 127 000 € 61 000 € 380 000 € 0 € 0 € 55 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 364 000 € 592 000 € 9 588 000 € 1 894 000 € 753 000 € 634 000 € 1 095 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
563 000 € 3 924 000 € -2 371 000 € 3 177 000 € -160 000 € 1 165 000 € 2 651 000 €
38
X.
Výnosové úroky
1 000 € 19 000 € 4 000 € 13 000 € 73 000 € 193 000 € 121 000 €
39
N
Nákladové úroky
0 € 12 000 € 16 000 € 35 000 € 264 000 € 275 000 € 273 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
105 000 € 80 000 € 43 000 € 36 000 € 34 000 € 34 000 € 29 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-104 000 € -73 000 € -55 000 € -58 000 € -225 000 € -115 000 € -181 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
459 000 € 3 851 000 € -2 426 000 € 3 119 000 € -385 000 € 1 050 000 € 2 470 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
329 000 € 870 000 € 182 000 € 691 000 € -52 000 € 242 000 € 480 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
755 000 € 894 000 € 288 000 € 1 029 000 € 0 € 191 000 € 444 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-426 000 € -24 000 € -106 000 € -338 000 € -52 000 € 51 000 € 36 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
130 000 € 2 981 000 € -2 608 000 € 2 428 000 € -333 000 € 808 000 € 1 990 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
459 000 € 3 851 000 € -2 426 000 € 3 119 000 € -385 000 € 1 050 000 € 2 470 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
130 000 € 2 981 000 € -2 608 000 € 2 428 000 € -333 000 € 808 000 € 1 990 000 €