Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. [zrušená]

 • Názov Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. [zrušená]
 • IČO 34128611
 • Sídlo Okružná č. 18/10, 900 82 Blatné
 • Dátum vzniku 9. októbra 1995, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 12516/B
 • Historické sídlo 18, 900 82 Blatné
  (platné do 28. novembra 2003)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
poskytovanie telekomunikačnej služby AUDIOTEX 30.9.1998
reklamná a sprostredkovateľská činnosť 9.10.1995
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ 2.2.1999
vydávanie kníh, viazanie kníh a konečné spracovanie 2.2.1999
návrh a vydávanie plagátov, vydávanie novín 9.10.1995
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií 2.2.1999
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku 9.10.1995
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovo-obrazových záznamov 9.10.1995
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamov zvuku a záznamov obrazu 2.2.1999
výroba, požičiavanie a distribúcia videa 9.10.1995
organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja 2.2.1999
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 2.2.1999
textilná výroba 9.10.1995
činnosť realitnej agentúry 9.10.1995
výskum trhu a verejnej mienky 9.10.1995
činnosť spravodajských tlačových kancelárií 9.10.1995
technické a organizačné zabezpečenie výstav 9.10.1995
Iné právne skutočnosti
1. Vymazuje sa z obchodného registra Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o., so sídlom Okružná č. 18/10, 900 82 Blatné, IČO: 34 128 611, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12516/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné, IČO: 31 444 873, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 12330/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky.
História zmien a podania
 • 2007
 • 1.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o.
  • zrušenie adresy firmy Okružná č. 18/10, 900 82 Blatné
  • zrušenie základného imania 6 639 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Konatelia konajú za spoločnosť tak, že za spoločnosť vystupujú a podpisujú obaja konatelia spoločne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • poskytovanie telekomunikačnej služby AUDIOTEX
   • reklamná a sprostredkovateľská činnosť
   • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   • vydávanie kníh, viazanie kníh a konečné spracovanie
   • návrh a vydávanie plagátov, vydávanie novín
   • vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   • vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
   • rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovo-obrazových záznamov
   • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamov zvuku a záznamov obrazu
   • výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   • organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja
   • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   • textilná výroba
   • činnosť realitnej agentúry
   • výskum trhu a verejnej mienky
   • činnosť spravodajských tlačových kancelárií
   • technické a organizačné zabezpečenie výstav
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Vymazuje sa z obchodného registra Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o., so sídlom Okružná č. 18/10, 900 82 Blatné, IČO: 34 128 611, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12516/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné, IČO: 31 444 873, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 12330/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 2006
 • 4.11. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.2. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2003
 • 28.11. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 31.7. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 16.4. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konatelia konajú za spoločnosť tak, že za spoločnosť vystupujú a podpisujú obaja konatelia spoločne.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení dňa 3.5.2001 schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy a stanov spoločnosti.
 • 1999
 • 2.2. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 639 € z hodnoty 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   • vydávanie kníh, viazanie kníh a konečné spracovanie
   • vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamov zvuku a záznamov obrazu
   • organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja
   • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Zrušené predmety
   • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   • vydávanie kníh, viazanie kníh a konečné spracovanie
   • vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamov zvuku a záznamov obrazu
   • organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja
   • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 11.5.1998, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 11.5.1998 - prispôsobené ust. Zák.č. 11/98 Z.z.
 • 1998
 • 30.9. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie telekomunikačnej služby AUDIOTEX
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 11.5.1998.
 • 1995
 • 9.10. 1995
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o.
  • novú adresu firmy 18, 900 82 Blatné
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • reklamná a sprostredkovateľská činnosť
   • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   • vydávanie kníh, viazanie kníh a konečné spracovanie
   • návrh a vydávanie plagátov, vydávanie novín
   • vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   • vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
   • rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovo-obrazových záznamov
   • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamov zvuku a záznamov obrazu
   • výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   • organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja
   • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   • textilná výroba
   • činnosť realitnej agentúry
   • výskum trhu a verejnej mienky
   • činnosť spravodajských tlačových kancelárií
   • technické a organizačné zabezpečenie výstav
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.9.1995 podľa ust. § 24 ods.1, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4713 Stary spis: S.r.o. 19489