Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

 • Názov PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
 • IČO 34142941
 • DIČ 2020361717
 • IČ DPH SK2020361717 podľa §4
 • Sídlo Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 3. júla 1996, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1300/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 22 883 314 € / splatené 22 883 314 €
  Podľa účtovnej závierky: 22 883 000 €
 • Historický názov FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
  (platné do 1. októbra 2004 )
  Zdravotnícke zásobovanie a.s.
  (platné do 2. decembra 1996 )
 • Historické sídlo Vlárska 48, 831 01 Bratislava
  (platné do 7. decembra 2007)
  Hlavná 210, 900 23 Viničné
  (platné do 14. augusta 2004)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 3.7.1996
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 3.7.1996
distribúcia /veľkoobchod/ liečiv, psychotropných a omamných látok 27.8.1998
poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 14.7.2006
prenájom motorových vozidiel 14.7.2006
marketing 14.7.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 14.7.2006
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností 14.7.2006
prenájom hnuteľných vecí- leasing v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
reklamná a propagačná činnosť 14.7.2006
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 14.7.2006
výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 14.7.2006
vedenie účtovníctva 14.7.2006
organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí 14.7.2006
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 1.1.2019
výroba humánnych liekov v rozsahu činnosti balenie a iné dovozné činnosti 27.7.2020
výroba skúšaných humánnych liekov v rozsahu činnosti balenie a iné dovozné činnosti 27.7.2020
výroba omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. v rozsahu činnosti balenie 27.7.2020
výroba veterinárnych liekov v rozsahu činnosti balenie 27.7.2020
výroba veterinárnych prípravkov v rozsahu činnosti balenie 27.7.2020
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.04.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888
2. Valné zhromaždenie konané dňa 11.11.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 214/96, Nz 193/96 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na: FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s.). Stary spis: Sa 565 Stary spis: Sa 1888
3. Notárska zápisnica N 70/97, Nz 68/97 zo dňa 12.2.1997 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti. Stary spis: Sa 1888
4. Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.1997, priebeh osvedčený notárkou zápisnicou N 456/97, Nz 447/97. Stary spis: Sa 1888
5. Notárska zápisnica zo dňa 6.2.1998 N 58/98, Nz 56/98, a N 226/98, Nz 220/98 zo dňa 29.5.1998, dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.
6. Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 spísanej JUDr M.Pavlovičom a Dodatok č. 6 /úplné znenie stanov/ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 k Stanovám spoločnosti.
7. Notárska zápisnica č. N 292/99, Nz 288/99 zo dňa 11.6.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2000, osvedčená do notárskej zápisnice č. N 381/2000, Nz 373/2000 Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.2.2001, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 70/2001, Nz 67/2001
9. Vzdanie sa výkonu funkcie podpredsedu zo dňa 18.12.2001, oznámené predstavenstvu spoločnosti.
10. Zápisnica č. 01/02 zo zasadnutia Predstavenstva dňa 24.1.2002.
11. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22. 3. 2002.
Funkcie členov predstavenstva Ing. Jána Krampla a Ing. Dušana Kreta zanikajú dňa 23. 2. 2002.
12. Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 276/02, Nz 267/02 napísanej dňa 31.5.2002 notárom JUDr. Pavlovičom boli schválené zmeny v predstavenstve, dozornej rade a zmena stanov - nové stanovy.
Funkcie členov predstavenstva: P. Váleka, Ing. Ľ. Hermanna, Ing. S. Niku, JUDr. B. Malichovej, JUDr. D. Szabó zanikla dňom 31.5.2002.
Funkcia členov dozornej rady: Ing. J. Krampla CSc., M. Krampla, Ing. I. Pohla, Ing. M. Kožucha, Ing. L. Zákopčaníka zanikla dňa 31.5.2002.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.5.2002, Zápisnica z dozornej rady z 22.3.2002, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 31.5.2002, Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami 2.5.2002.
13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2004 spísané do notárskej zápisnice N 206/2004, Nz 57416/2004 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 12.7.2004. Nové znenie stanov zo dňa 12.7.2004.
14. Zmena obchodného mena z FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dna 12.7.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 206/2004, Nz 57416/2004 spísaná dňa 12.7.2004.
15. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.06.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 177/2005, Nz 27346/2005, NCRls 26997/2005. V zmysle uvedenej zmluvy sa spoločnosť DRUGIMPEX Bratislava, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 82101 Bratislava, IČO 31 392 491 a spoločnosť BIAMA, a.s., so sídlom Pri skladoch, Nové Zámky, IČO : 36 534 650 zlučujú s nástupníckou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., so sídlom Vlárska 48, Bratislava, IČO : 34 142 941. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcich spoločností.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 57/2005, Nz 55347/2005 JUDr. Dagmar Hudecovou dňa 18.11.2005.
Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Vlárska 48, 831 01 Bratislava, IČO: 34 142 941, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 1300/B je právnym nástupcom spoločnosti HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006.
17. Notárska zápisnica N 39/2007, Nz 45789/2007 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.8.2009.
19. Notárska zápisnica č. N 121/2010, Nz 33157/2010, NCRls 33710/2010 zo dňa 17.09.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010. Zápisnica zo zasadania dozornej rady konaného dňa 03.09.2010.
20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2011.
21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.10.2011
22. Zápis o odvolaní a voľbe člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 31.01.2012
23. Notárska zápisnica č. N 346/2012, Nz 13906/2012, NCRls 14231/2012 zo dňa 20.04.2012. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.04.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2012, Nz 13929/2012, NCRls 14254/2012 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO : 34 142 941 (nástupnícka spoločnosť) a spoločnosťou PRO PHARMACY, a.s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO : 45 484 007 (zanikajúca spoločnosť).
24. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 31.10.2013.
25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRls 40170/2013 dňa 04.11.2013.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2014.
27. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.03.2014.
28. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2014.
29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.08.2015.