Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.02.2018
31.01.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.01.2017
31.01.2015
31.01.2016
31.01.2014
30.01.2015
01.02.2013
31.01.2014
01.02.2012
31.01.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
588 205 000 € 518 196 000 € 555 777 000 € 492 448 207 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
564 106 000 € 494 590 000 € 532 708 000 € 474 501 135 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
24 099 000 € 23 606 000 € 23 069 000 € 17 947 072 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 728 000 € 5 812 000 € 6 392 000 € 6 252 901 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 728 000 € 5 812 000 € 6 392 000 € 6 252 901 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 885 000 € 11 026 000 € 10 495 000 € 12 320 666 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 121 000 € 1 011 000 € 997 000 € 1 289 167 €
10
B.2
Služby
9 764 000 € 10 015 000 € 9 498 000 € 11 031 499 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
19 942 000 € 18 392 000 € 18 966 000 € 11 879 307 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 754 000 € 9 472 000 € 8 766 000 € 7 697 996 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 660 000 € 6 761 000 € 6 361 000 € 5 383 141 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
124 400 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 008 000 € 2 702 000 € 2 396 000 € 1 895 423 €
16
C.4
Sociálne náklady
86 000 € 9 000 € 9 000 € 295 032 €
17
D
Dane a poplatky
135 139 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 746 000 € 1 659 000 € 1 673 000 € 1 908 376 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
302 384 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
174 164 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-7 342 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
307 000 € 902 000 € 532 000 € 61 314 699 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 555 000 € 1 513 000 € 1 642 000 € 57 481 612 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 194 000 € 6 650 000 € 7 417 000 € 6 106 445 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
121 000 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
190 414 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
450 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
450 €
38
X.
Výnosové úroky
1 000 € 4 000 € 7 000 € 165 042 €
39
N
Nákladové úroky
486 000 € 452 000 € 366 000 € 853 845 €
40
XI.
Kurzové zisky
7 000 € 8 000 € 8 000 € 8 698 €
41
O
Kurzové straty
13 000 € 11 000 € 9 000 € 10 541 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 000 € 3 000 € 59 000 € 22 885 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
141 000 € 21 000 € 25 000 € 40 043 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-626 000 € -469 000 € -326 000 € -776 768 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 568 000 € 6 181 000 € 7 091 000 € 5 329 677 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 293 000 € 1 525 000 € 1 729 000 € 1 545 822 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 277 000 € 104 000 € 261 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
16 000 € 1 421 000 € 1 468 000 € 1 545 822 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 275 000 € 4 656 000 € 5 362 000 € 3 783 855 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 568 000 € 6 181 000 € 7 091 000 € 5 329 677 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 275 000 € 4 656 000 € 5 362 000 € 3 783 855 €