Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

 • Názov SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
 • IČO 34144790
 • DIČ 2020389668
 • IČ DPH SK2020389668 podľa §4
 • Sídlo Winterova 29, 921 29 Piešťany
 • Dátum vzniku 5. augusta 1996, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 181/T
 • Základné imanie Podľa ORSR: 50 106 818 €
  Podľa účtovnej závierky: 50 106 818 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
v súlade so zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a dodatkov a ďaľšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia 17.6.1997
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi 5.8.1996
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov 5.8.1996
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta 17.6.1997
spolupracovať s vedeckými o odbornými inštitúciami za účelom zdokonalovania metodík a poskytovania zdravotníckych služieb 17.6.1997
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne 20.6.2012
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre 5.8.1996
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 5.8.1996
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 17.6.1997
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov 5.8.1996
pohostinská činnosť 17.6.1997
ubytovacie zariadenie 17.6.1997
zmenáreň 17.6.1997
taxislužba osobná 17.6.1997
nákladná cestná doprava 17.6.1997
nepravidelná autobusová doprava 17.6.1997
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti 17.6.1997
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí 17.6.1997
športové a kondičné masáže 5.8.1996
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 17.6.1997
prenájom bytových a nebytových priestorov 17.6.1997
práčovňa - pranie prádla 17.6.1997
zámočnícke práce 17.6.1997
výroba tepla, rozvod tepla 22.3.2000
cestovná agentúra 14.10.2003
výroba zdravotníckych pomôcok 14.10.2003
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá 29.6.2004
prevádzkovanie športových zariadení 23.6.2005
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení 14.11.2006
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 14.11.2006
príprava a organizovanie kurzov, seminárov a školení 29.12.2009
pánske, dámske a detské kaderníctvo 21.12.2012
kozmetické služby 21.12.2012
manikúra 21.12.2012
pedikúra 21.12.2012
prenájom hnuteľných vecí 21.12.2012
komisionálny predaj tovaru a služieb 22.8.2014
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 22.8.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 22.8.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 22.8.2014
prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie 15.11.2016
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.05.1996 podľa §§ 56 až 57 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväky zrušeného štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Winterova 29, Piešťany, IČO: 00 165 441, ktorý bol dňa 05.08.1996 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 44/K.
Stary spis: Sa 578
2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.09.1996.
Stary spis: Sa 578
3. Valné zhromaždenie konané dňa 25.02.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 30/97, Nz 30/97 schválilo zmenu stanov.
4. Valné zhromaždenie konané dňa 25.06.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 239/97, Nz 224/97 schválilo stanovy v novom (úplnom) znení.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 15.04.1999, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 38/99, Nz 36/99, schválilo zmenu stanov.
6. Valné zhromaždenie konané 14.02.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 20/00, N 21/00, schválilo zmenu stanov.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie konané 19.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 76/01, N 76/01.
8. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 11.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 198/02, Nz 190/02.
9. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 25.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 144/2003, Nz 52431/2003.