Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KUKA Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 105 151 € 3 401 040 € 2 028 597 € 1 923 001 € 6 921 655 € 11 648 965 € 9 805 636 € 10 278 513 € 9 630 213 € 9 414 200 € 6 271 981 € 8 443 438 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 167 568€ 3 304 626€ 2 059 333€ 1 837 243€ 6 921 655€ 11 641 682€ 9 770 638€ 10 264 549€ 9 614 613€ 7 536 240€ 6 794 305€ 7 646 518€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-62 417€ 96 414€ -30 736€ 85 758€ 1 864 241€ -522 393€ 796 920€
07
II.3
Aktivácia
7 283€ 34 998€ 13 964€ 15 600€ 13 719€ 69€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 652 395 € 1 421 860 € 853 888 € 725 937 € 3 658 972 € 5 777 370 € 4 996 758 € 5 695 531 € 5 035 061 € 5 215 267 € 2 851 657 € 4 548 464 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
113 332€ 153 403€ 42 277€ 24 148€ 2 133 051€ 3 834 730€ 3 381 178€ 3 596 111€ 3 320 435€ 3 610 012€ 1 820 570€ 2 642 004€
10
B.2
Služby
1 539 063€ 1 268 457€ 811 611€ 701 789€ 1 525 921€ 1 942 640€ 1 615 580€ 2 099 420€ 1 714 626€ 1 605 255€ 1 031 087€ 1 906 460€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 452 756 € 1 979 180 € 1 174 709 € 1 197 064 € 3 262 683 € 5 871 595 € 4 808 878 € 4 582 982 € 4 595 152 € 4 198 933 € 3 420 324 € 3 894 974 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 101 685 € 1 724 026 € 1 248 116 € 1 029 257 € 2 933 166 € 4 179 776 € 3 489 379 € 3 426 202 € 3 210 552 € 3 015 819 € 2 480 558 € 2 804 853 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 515 633€ 1 243 961€ 883 854€ 740 213€ 2 105 642€ 3 045 632€ 2 519 976€ 2 506 257€ 2 336 932€ 2 202 740€ 1 790 834€ 2 038 671€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
522 144€ 431 665€ 321 868€ 261 164€ 748 901€ 1 038 752€ 881 917€ 834 312€ 789 985€ 734 104€ 606 806€ 698 732€
16
C.4
Sociálne náklady
63 908€ 48 400€ 42 394€ 27 880€ 78 623€ 95 392€ 87 486€ 85 633€ 83 635€ 78 975€ 82 918€ 67 450€
17
D
Dane a poplatky
1 979€ 1 979€ 2 389€ 157€ 14 520€ 20 518€ 20 324€ 17 392€ 16 190€ 17 782€ 15 433€ 17 361€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
120 389€ 94 419€ 80 595€ 60 521€ 388 923€ 619 000€ 593 857€ 502 365€ 487 676€ 537 031€ 692 253€ 785 003€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 167€ 1 893€ 10 987€ 9 904€ 22 404€ 21 420€ 617 771€ 2 589€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
578€ 12 327€ 612 819€ 1 892€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
10 350€ -24 000€ 24 000€ 9 925€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
126€ 7 454€ 29 050€ 7 315€ 9 024 880€ 40 146€ 39 998€ 59 648€ 44 216€ 33 574€ 34 011€ 11 717€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 446€ 38 529€ 9 753€ 1 074€ 9 402 926€ 477 923€ 110 989€ 78 134€ 58 321€ 4 273€ 16 365€ -19 353€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
202 805 € 127 681 € -137 094 € 103 020 € -447 805 € 616 417 € 645 314 € 628 441 € 876 706 € 703 022 € 230 678 € 309 599 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 1€ 2€ 2€ 2€ 7€ 9€ 280€ 2 755€
39
N
Nákladové úroky
21 672€ 31 155€ 23 620€ 26 058€ 35 832€ 100 457€ 319 832€ 345 425€ 134 232€ 237 809€ 129 263€ 130 353€
40
XI.
Kurzové zisky
494€ 24€ 243€ 408€ 393€ 1 721€ 269€ 5€ 15 168€ 375 225€
41
O
Kurzové straty
661€ 4€ 309€ 689€ 477€ 1 092€ 3 567€ 1 871€ 1 126€ 113€ 8 852€ 259 610€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 174€ 12 841€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 063€ 2 004€ 2 639€ 2 388€ 16 096€ 17 438€ 22 929€ 18 498€ 16 400€ 17 230€ 15 257€ 18 589€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-23 902 € -33 163 € -26 568 € -29 111 € -41 987 € -105 736 € -345 933 € -364 071 € -151 482 € -255 138 € -137 924 € -30 572 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
178 903 € 94 518 € -163 662 € 73 909 € -489 792 € 510 681 € 299 381 € 264 370 € 725 224 € 447 884 € 92 754 € 279 027 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
42 374 € 22 054 € 15 596 € 4 044 € -73 495 € 120 688 € 76 774 € 96 324 € 142 923 € 100 550 € 20 407 € 83 648 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
56 651€ 22 054€ 2 880€ 4 044€ 62 143€ 198 220€ 69 681€ 45 536€ 121 408€ 76 584€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-14 277€ 12 716€ -135 638€ -77 532€ 7 093€ 50 968€ 21 515€ 23 966€ 20 407€ 83 648€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
136 529 € 72 464 € -179 258 € 69 865 € -416 297 € 389 993 € 222 607 € 168 046 € 582 301 € 347 334 € 72 347 € 195 379 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
67€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
67 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
67 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
178 903 € 94 518 € -163 662 € 73 909 € -489 792 € 510 681 € 299 448 € 264 370 € 725 224 € 447 884 € 92 754 € 279 027 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
136 529 € 72 464 € -179 258 € 69 865 € -416 297 € 389 993 € 222 674 € 168 046 € 582 301 € 347 334 € 72 347 € 195 379 €