Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KUKA Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 167 568€ 3 304 626€ 2 059 333€ 1 837 243€ 15 961 120€ 11 704 253€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
4 105 277 € 3 408 494 € 2 057 647 € 1 930 316 € 15 950 702 € 11 691 004 € 9 856 621 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 145 081€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 167 568€ 3 304 626€ 2 059 333€ 1 837 243€ 2 776 574€ 11 641 682€ 9 770 638€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-62 417€ 96 414€ -30 736€ 85 758€
07
V.
Aktivácia
7 283€ 34 998€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 167€ 1 893€ 10 987€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
126€ 7 454€ 29 050€ 7 315€ 9 024 880€ 40 146€ 39 998€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 902 472 € 3 280 813 € 2 194 741 € 1 827 296 € 16 398 507 € 11 074 587 € 9 211 307 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
113 332€ 153 403€ 42 277€ 24 148€ 2 133 051€ 3 834 730€ 3 381 178€
14
D.
Služby
1 539 063€ 1 268 457€ 811 611€ 701 789€ 1 525 921€ 1 942 640€ 1 615 580€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
2 101 685 € 1 724 026 € 1 248 116 € 1 029 257 € 2 933 166 € 4 179 776 € 3 489 379 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 515 633€ 1 243 961€ 883 854€ 740 213€ 2 105 642€ 3 045 632€ 2 519 976€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
522 144€ 431 665€ 321 868€ 261 164€ 748 901€ 1 038 752€ 881 917€
19
E.4.
Sociálne náklady
63 908€ 48 400€ 42 394€ 27 880€ 78 623€ 95 392€ 87 486€
20
F.
Dane a poplatky
1 979€ 1 979€ 2 389€ 157€ 14 520€ 20 518€ 20 324€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
120 389€ 94 419€ 80 595€ 60 521€ 388 923€ 619 000€ 593 857€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
120 389€ 94 419€ 80 595€ 60 521€ 388 923€ 619 000€ 593 857€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
578€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
10 350€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 446€ 38 529€ 9 753€ 1 074€ 9 402 926€ 477 923€ 110 989€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
202 805 € 127 681 € -137 094 € 103 020 € -447 805 € 616 417 € 645 314 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
2 452 756 € 1 979 180 € 1 174 709 € 1 197 064 € 3 262 683 € 5 871 595 € 4 808 878 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
494 € 0 € 0 € 24 € 10 418 € 13 251 € 462 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 € 2 € 2 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 1€ 2€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
494€ 24€ 243€ 408€ 393€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 174€ 12 841€ 67€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 396 € 33 163 € 26 568 € 29 135 € 52 405 € 118 987 € 346 328 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 672 € 31 155 € 23 620 € 26 058 € 35 832 € 100 457 € 319 832 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
21 672€ 31 155€ 23 620€ 26 058€ 100 097€ 319 111€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
35 832€ 360€ 721€
52
O.
Kurzové straty
661€ 4€ 309€ 689€ 477€ 1 092€ 3 567€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 063€ 2 004€ 2 639€ 2 388€ 16 096€ 17 438€ 22 929€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 902 € -33 163 € -26 568 € -29 111 € -41 987 € -105 736 € -345 866 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
178 903 € 94 518 € -163 662 € 73 909 € -489 792 € 510 681 € 299 448 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 374 € 22 054 € 15 596 € 4 044 € -73 495 € 120 688 € 76 774 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
56 651€ 22 054€ 2 880€ 4 044€ 62 143€ 198 220€ 69 681€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-14 277€ 12 716€ -135 638€ -77 532€ 7 093€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
136 529 € 72 464 € -179 258 € 69 865 € -416 297 € 389 993 € 222 674 €