Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PASINVEST, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti PASINVEST, a.s. [zrušená]

 • Názov PASINVEST, a.s. [zrušená]
 • IČO 34152229
 • DIČ 2020139231
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa streda, 6. júla 2016
 • Sídlo Nitrianska ulica 503/60, 958 01 Partizánske
 • Dátum vzniku 13. decembra 1996, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10486/R
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 6 342 151 €
 • Historický názov PASINVEST, a.s. v konkurze
  (platné do 6. mája 2016 )
  PASINVEST, a.s.
  (platné do 1. mája 2008 )
  CEBOINVEST, a.s.
  (platné do 4. februára 1998 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 7.júla 2016
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz: Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápis obchodnej spoločnosti PASINVEST, a.s. so sídlom Nitrianska ulica 503/60, 958 01 Partizánske, IČO 34 152 229 sa v y m a z á v a.
 • Spoločnosť zrušená od 29. februára 2016
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím spoločníkov
Konkurzné konanie
 • Dátum ukončenia 29. februára 2016
 • Dôvod ukončenia Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K/6/2000-2081 zo dňa 20.1.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.2.2016, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia a zároveň zbavil správcu JUDr. Danicu Birošovú funkcie správcu konkurznej podstaty.
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč- nému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej 13.12.1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej 13.12.1996
sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie 13.12.1996
prenájom nehnuteľností 13.12.1996
prenájom strojov a zariadení 13.12.1996
ostatné vzdelávanie - organizovanie odborných školení a kurzov 13.12.1996
výskum a vývoj - vykonávanie fyzikálno 13.12.1996
mechanických rozborov odpadových vôd s výnimkou úradného merania 13.12.1996
colná deklarácia 13.12.1996
reklamná a propagačná činnosť 13.12.1996
ubytovanie v internátoch 13.12.1996
výroba a oprava účelových strojov a zariadení 13.12.1996
vykonávanie inžnierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov) 13.12.1996
vykonávanie priemyselných stavieb 13.12.1996
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 13.12.1996
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 13.12.1996
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel 13.12.1996
prevádzkovanie malej vodnej elektrárne (137.7 MW, výroba energie, pary a stlačeného vzduchu) 13.12.1996
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rehabilitáciu a rekondíciu 13.12.1996
tlačivá - závodná tlačiareň 13.12.1996
výroba hotových jedál, pekárenských výrobkov a cukrárenských polotovarov 13.12.1996
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských služieb v nich 13.12.1996
závodné stravovanie 13.12.1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 13.12.1996
železničná (vlečková) doprava 13.12.1996
pohostinská činnosť 13.12.1996
projektovanie stavieb 3.9.1997
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností 3.9.1997
revízie elektrických zariadení 3.9.1997
elektroinštalatérstvo 3.9.1997
výroba, montáž opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky 3.9.1997
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob 3.9.1997
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení 3.9.1997
oprava motorových vozidiel 3.9.1997
projektovanie elektrických zariadení 3.9.1997
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 3.9.1997
výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť 3.9.1997
výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení 3.9.1997
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania 3.9.1997
kováčstvo 3.9.1997
zámočníctvo 3.9.1997
výroba nástrojov 3.9.1997
brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov 3.9.1997
kovoobrábanie 3.9.1997
stolárstvo 3.9.1997
vodoinštalatérstvo 3.9.1997
poradenstvo pri projektovaní 3.9.1997
inžinierska činnosť činnosť stavbyvedúceho činnosť stavebného dozoru 3.9.1997
zasielateľstvo 3.9.1997
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.11.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 631
2. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 13/97, NZ 13/97 zo dňa 01.02.1997) rozhodlo o zmene v predstavenstve.
3. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 51/97, NZ 42/97 zo dňa 08.04.1997) rozhodlo o zmene rozšírení predmetu činnosti. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 74/97, NZ 69/97 zo dňa 12.05.1997) rozhodlo o zmene STANOV.
4. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 133/97, NZ 120/97 zo dňa 16.09.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 154/97, NZ 140/97 zo dňa 16.12.1997 v znení doplnenia N 28/98, NZ 24/98 zo dňa 28.01.1998/ rozhodlo o zmene stanov - zvýšení základného imania.
6. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 179/97, NZ 166/97 zo dňa 16.12.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
7. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6 K 6/00-128 zo dňa 17.10.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka PASINVEST, a.s., Nitrianska 503/60, Partizánske, IČO 34 152 229.
Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Mária Cabadajová, Račianska 109/A, 831 02 Bratislava.
8. Uznesením Krajského súdu v Bratislave , sp. zn. 6K 6/00 zo dňa 29.10.2002 zanikla dňom 29.10.2002 funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Márii Cabadajovej, sídlo AK Račianska 109/a, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Danica Birošová, sídlo AK Piaristická 46, Trenčín. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2002.