Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PASINVEST, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
29.02.2016
01.01.2015
28.02.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
20 763 579 € 0 € 0 € 0 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
0 € 0 € 0 € 0 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
0 € 0 € 0 € 0 €
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 € 0 € 0 €
05
IV.
Aktivácia
0 € 0 € 0 € 0 €
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0 € 0 € 0 € 0 €
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 763 579 € 0 € 0 € 0 €
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
1 645 150 € 5 055 € 2 806 € 39 676 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 € 0 € 0 € 0 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
233 € 554 € 24 € 504 €
11
C.
Služby
414 € 2 398 € 2 317 € 32 952 €
12
D.
Osobné náklady
0 € 0 € 0 € 0 €
13
E.
Dane a poplatky
0 € 1 992 € 0 € 0 €
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0 € 0 € 0 € 0 €
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0 € 0 € 0 € 0 €
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 644 503 € 111 € 465 € 6 220 €
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
19 118 429 € -5 055 € -2 806 € -39 676 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-647 € -2 952 € -2 341 € -33 456 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
0 € 1 036 € 1 486 € 2 064 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 €
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
24
X.
Výnosové úroky
0 € 1 036 € 1 486 € 2 064 €
25
XI.
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
0 € 150 € 125 € 123 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 €
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
31
M.
Nákladové úroky
0 € 0 € 0 € 0 €
32
N.
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0 € 150 € 125 € 123 €
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
0 € 886 € 1 361 € 1 941 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
19 118 429 € -4 169 € -1 445 € -37 735 €
36
P.
Daň z príjmov
0 € 0 € 674 € 0 €
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 € 0 € 0 €
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
19 118 429 € -4 169 € -2 119 € -37 735 €