Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PASINVEST, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
29.02.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
20 763 579 € 0 € 0 € 0 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
0€ 0€ 0€ 0€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€
05
IV.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 763 579€ 0€ 0€ 0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 645 150 € 5 055 € 2 806 € 39 676 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
233€ 554€ 24€ 504€
11
C.
Služby
414€ 2 398€ 2 317€ 32 952€
12
D.
Osobné náklady
0€ 0€ 0€ 0€
13
E.
Dane a poplatky
0€ 1 992€ 0€ 0€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 644 503€ 111€ 465€ 6 220€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
19 118 429 € -5 055 € -2 806 € -39 676 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-647 € -2 952 € -2 341 € -33 456 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 1 036 € 1 486 € 2 064 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
0€ 1 036€ 1 486€ 2 064€
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
0 € 150 € 125 € 123 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€
32
N.
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 150€ 125€ 123€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
0 € 886 € 1 361 € 1 941 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
19 118 429 € -4 169 € -1 445 € -37 735 €
36
P.
Daň z príjmov
0€ 0€ 674€ 0€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
19 118 429 € -4 169 € -2 119 € -37 735 €