Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Živnosť Ing. Jozef Horniak - VIALLE bola založená 12. mája 1995

 • IČO 34278532
 • DIČ 1020378051
 • IČ DPH SK1020378051
  podľa §4
 • Sídlo Ing. Jozef Horniak - VIALLE
  Tatranská 3223/63 93401 Levice
 • Dátum vzniku piatok, 12. mája 1995
 • Právna forma Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  42110 Výstavba ciest a diaľnic
 • Zápis Číslo živn.registra: 402-6871, okresný úrad Levice
 • Koneční užívatelia výhod Ing. Jozef Horniak, Levice Zobraziť všetky osoby vo firme
 • Počet zamestnancov 2016: 100-149 zamestnancov (zdroj: štat.úr.)
 • Druh vlastníctva Súkromné tuzemské
Predmety podnikania
Názov Vznik
Prevádzkovanie pohrebiska 24.3.2011
Prevádzkovanie pohrebnej služby 24.3.2011
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 15.10.2010
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve - kompostovanie 7.5.2010
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami 7.5.2010
Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi 7.5.2010
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 7.5.2010
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 7.5.2010
Poskytovanie služieb v rybárstve 7.5.2010
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 7.5.2010
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny 7.5.2010
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov 7.5.2010
Výroba mlynských výrobkov 7.5.2010
Výroba kŕmnych zmesí 7.5.2010
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 7.5.2010
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba 7.5.2010
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov 7.5.2010
Diagnostika kanalizačných potrubí 7.5.2010
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 7.5.2010
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 7.5.2010
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 7.5.2010
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek 7.5.2010
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 5.3.2010
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu 5.3.2010
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu 5.3.2010
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 5.3.2010
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení 5.3.2010
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia 5.3.2010
Čistenie kanalizačných systémov 5.3.2010
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 5.3.2010
Skladovanie 5.3.2010
Prenájom hnuteľných vecí 5.3.2010
Finančný leasing 5.3.2010
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 5.3.2010
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 5.3.2010
Faktoring a forfaiting 5.3.2010
Reklamné a marketingové služby 5.3.2010
Murárstvo 9.10.2009
Vodoinštalatérstvo kúrenárstvo 27.8.2009
Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení 27.8.2009
Administratívne služby 27.8.2009
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 24.10.2007
Varenie asfaltu 8.3.2006
Požičiavanie automobilov 14.5.2002
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 14.5.2002
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 14.5.2002
Zemné kopáčske práce 6.11.2001
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb 18.9.2000
Prenájom motorových vozidiel 18.9.2000
Prenájom stavebných strojov a zariadení 18.9.2000
Automatizované spracovanie údajov 11.7.2000
Činnosť účtovných poradcov 11.7.2000
Vedenie účtovníctva 11.7.2000
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov 11.7.2000
Čistiace a upratovacie práce 6.4.1999
Správa trhoviska 13.7.1998
Prevádzkovanie verejných WC 13.7.1998
Správa a údržba verejného osvetlenia 17.12.1996
Stolárstvo 17.12.1996
Oprava motorových vozidiel 17.12.1996
Stavebná údržba komunikácií 2.1.1996
Realizácia sadovníckych úprav, údržba zelene 2.1.1996
Inžinierska činnosť v oblasti cestnej dopravy 2.1.1996
Vodorovné a zvislé značenie ciest Rezanie asfaltu a asfaltérske práce 28.4.1995
Maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovanie v rámci voľných ohlasovaných živností 28.4.1995
História zmien vo firme podľa ŽRSR
 • 2016
 • 12.4.2016

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • Opravy vyhradených elektrických zariadení

 • 2011
 • 24.3.2011

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Prevádzkovanie pohrebnej služby
  • Prevádzkovanie pohrebiska

 • 2010
 • 15.10.2010

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

 • 7.5.2010

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  • Diagnostika kanalizačných potrubí
  • Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  • Výroba kŕmnych zmesí
  • Výroba mlynských výrobkov
  • Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  • Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  • Poskytovanie služieb v rybárstve
  • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  • Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  • Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve - kompostovanie

 • 5.3.2010

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Reklamné a marketingové služby
  • Faktoring a forfaiting
  • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  • Finančný leasing
  • Prenájom hnuteľných vecí
  • Skladovanie
  • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  • Čistenie kanalizačných systémov
  • Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  • Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  • Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

 • 2009
 • 9.10.2009

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Murárstvo

 • 27.8.2009

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Opravy vyhradených elektrických zariadení
  • Administratívne služby
  • Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
  • Vodoinštalatérstvo kúrenárstvo

 • 2007
 • 24.10.2007

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

 • 2006
 • 8.3.2006

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Varenie asfaltu

 • 2002
 • 14.5.2002

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • Požičiavanie automobilov

 • 2001
 • 6.11.2001

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Zemné kopáčske práce

 • 2000
 • 18.9.2000

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Prenájom stavebných strojov a zariadení
  • Prenájom motorových vozidiel
  • Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

 • 11.7.2000

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  • Vedenie účtovníctva
  • Činnosť účtovných poradcov
  • Automatizované spracovanie údajov

 • 1999
 • 6.4.1999

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Čistiace a upratovacie práce

 • 1998
 • 13.7.1998

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Prevádzkovanie verejných WC
  • Správa trhoviska

 • 1996
 • 17.12.1996

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Oprava motorových vozidiel
  • Stolárstvo
  • Správa a údržba verejného osvetlenia

 • 2.1.1996

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Inžinierska činnosť v oblasti cestnej dopravy
  • Realizácia sadovníckych úprav, údržba zelene
  • Stavebná údržba komunikácií

 • 1995
 • 28.4.1995
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny