Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Gréckokatolícka charita Prešov, Prešov'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 8 161,21 € náklady na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Snina a Prešov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 227,32 € náklady na opravy a udržiavanie technických zariadení a motorových vozidiel, úhrada splátky za nový automobil
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 406,45 € úhrada časti nákladov súvisiacich s tlačou, poštovným a jazykovou korektúrou charitného mesačníka Cesta
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 413,1 € náklady spojené s opravami a udržiavaním zariadení pre ľudí bez domova na ulici Pod Táborom v Prešove
c) poskytovanie sociálnej pomoci 453,33 € sociálna výpomoc ľuďom v nepriaznivej finančnej a sociálnej situácii
Spolu 19 661,41 €