Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí mikroregiónu Poondavie

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
449 694€ 479 463€ 509 232€ 332 669€ 179 132€ 179 132€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
449 694€ 479 463€ 509 232€ 332 669€ 179 132€ 179 132€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
291 800€ 321 568€ 351 337€ 16 879€ 21 237€ 21 237€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
157 895€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
157 895€ 157 895€ 157 895€ 157 895€ 157 895€ 157 895€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
4 395€ 5 462€ 1 345€ 72€ 4 270€ 5 337€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
818€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
818€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
4 395€ 5 462€ 1 345€ 72€ 4 270€ 4 519€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
431€ 442€ 595€ 4€ 1 156€ 214€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
3 964€ 5 020€ 750€ 67€ 3 114€ 4 305€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
454 089€ 484 925€ 510 577€ 332 740€ 183 401€ 184 468€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
37 884€ -12 443€ 13 208€ 24 845€ 33 401€ 34 468€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
38 952€ 13 208€ 16 130€ 33 401€ 34 468€ 32 143€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-1 067€ -25 652€ -2 921€ -8 556€ -1 067€ 2 325€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
416 205€ 497 368€ 497 368€ 307 895€ 150 000€ 150 000€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
416 205€ 497 368€ 497 368€ 307 895€ 150 000€ 150 000€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
454 089€ 484 925€ 510 577€ 332 740€ 183 401€ 184 468€