Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Košický samosprávny kraj

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
456 484€ 299 348€ 236 362€ 576 812€ 828 144€ 441 044€ 651 978€ 712 765€ 438 106€ 283 838€ 351 164€ 392 012€
02
501
Spotreba materiálu
336 601€ 178 883€ 124 928€ 454 646€ 716 680€ 324 079€ 534 855€ 606 189€ 335 713€ 181 801€ 245 823€ 284 277€
03
502
Spotreba energie
119 883€ 120 465€ 111 434€ 122 166€ 111 463€ 116 965€ 117 123€ 106 576€ 102 393€ 102 037€ 105 341€ 107 734€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 308 579€ 1 769 345€ 1 875 129€ 1 616 575€ 2 177 882€ 1 596 989€ 1 715 694€ 2 434 627€ 2 338 788€ 4 360 374€ 2 918 396€ 3 333 199€
07
511
Opravy a udržiavanie
146 285€ 154 003€ 197 013€ 64 087€ 506 884€ 197 197€ 440 199€ 48 051€ 59 196€ 1 621 174€ 106 655€ 109 762€
08
512
Cestovné
118 289€ 72 619€ 60 128€ 64 163€ 62 309€ 43 342€ 54 274€ 91 982€ 46 928€ 48 040€ 57 543€ 71 055€
09
513
Náklady na reprezentáciu
53 256€ 44 632€ 26 582€ 22 885€ 22 021€ 18 840€ 26 911€ 34 215€ 27 338€ 28 762€ 33 051€ 37 379€
10
518
Ostatné služby
1 990 748€ 1 498 090€ 1 591 406€ 1 465 440€ 1 586 668€ 1 337 610€ 1 194 310€ 2 260 378€ 2 205 326€ 2 662 397€ 2 721 146€ 3 115 003€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
6 651 571€ 5 714 929€ 5 484 619€ 5 178 388€ 4 555 901€ 4 240 374€ 3 830 008€ 3 842 510€ 4 267 236€ 4 147 675€ 4 086 307€ 4 270 195€
12
521
Mzdové náklady
4 515 337€ 3 700 493€ 3 763 955€ 3 610 388€ 3 119 840€ 2 892 536€ 2 623 886€ 2 671 359€ 3 067 891€ 3 014 010€ 3 019 239€ 3 208 263€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 700 254€ 1 422 760€ 1 412 092€ 1 319 683€ 1 194 633€ 1 123 701€ 1 012 290€ 982 097€ 998 247€ 883 365€ 892 582€ 914 238€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
64 602€ 54 577€ 59 818€ 57 429€ 52 209€ 53 536€ 53 389€ 51 393€ 48 963€ 52 129€ 56 593€ 47 674€
15
527
Zákonné sociálne náklady
371 378€ 537 099€ 248 755€ 190 888€ 189 219€ 170 600€ 140 442€ 137 661€ 152 135€ 198 171€ 117 883€ 100 001€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 10€ 20€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
21 047€ 16 221€ 70 755€ 69 996€ 74 539€ 72 688€ 76 283€ 50 905€ 112 086€ 114 908€ 52 409€ 63 666€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
11 994€ 10 463€ 65 996€ 65 047€ 69 601€ 67 765€ 71 406€ 45 734€ 110 387€ 111 436€ 48 448€ 57 936€
20
538
Ostatné dane a poplatky
9 053€ 5 758€ 4 759€ 4 950€ 4 938€ 4 923€ 4 877€ 5 171€ 1 699€ 3 472€ 3 960€ 5 730€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 451 479€ 1 315 274€ 2 280 229€ 9 920 902€ 1 400 607€ 1 143 573€ 2 474 097€ 828 743€ 223 635€ 1 235 041€ 401 237€ 2 418 055€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
537€ 13 185€ 1 096 372€ 172 046€ 530 934€ 377 186€ 2 003 430€ 405 298€ 215 610€ 602 593€ 298 267€ 1 862 411€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 530 209€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
72€ 84€ 0€ 103€ 27€ 33€ 1€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
404€ 144€ 200 956€ 35 399€ 88€ 134€ 1 129€ 735€ 32€ 12 067€ 199€ 986€
26
546
Odpis pohľadávky
402€ 159€ 4 303€ 188 434€ 60 211€ 0€ 576 962€ 4 527€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 450 467€ 1 301 862€ 982 498€ 9 713 297€ 863 878€ 577 819€ 469 512€ 362 465€ 7 659€ 20 545€ 98 244€ 24 159€
28
549
Manká a škody
1 300€ 0€ 332€ 22 873€ 0€ 290€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
25 483 139€ 24 848 405€ 23 525 610€ 20 750 351€ 18 306 624€ 19 230 637€ 18 030 410€ 18 603 840€ 17 785 366€ 14 221 033€ 19 138 850€ 14 512 943€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 317 700€ 2 868 247€ 2 734 895€ 2 752 395€ 1 874 473€ 1 682 950€ 1 528 337€ 1 961 512€ 2 996 642€ 3 042 885€ 3 101 652€ 3 652 567€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
23 165 439€ 21 980 158€ 20 790 714€ 17 997 956€ 16 432 151€ 17 517 812€ 16 502 072€ 16 642 327€ 14 626 224€ 11 168 394€ 15 442 812€ 10 860 376€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 165 439€ 21 887 590€ 20 786 509€ 17 969 357€ 16 300 370€ 17 454 342€ 16 314 218€ 15 630 537€ 14 211 319€ 10 882 711€ 11 336 424€ 10 544 633€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
92 569€ 4 205€ 28 599€ 131 780€ 63 470€ 187 854€ 1 011 791€ 414 905€ 285 683€ 4 106 388€ 315 744€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
29 875€ 0€ 162 500€ 9 753€ 594 386€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
29 875€ 0€ 162 500€ 9 753€ 594 386€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
418 932€ 615 597€ 864 941€ 1 274 805€ 3 867 842€ 1 539 399€ 1 719 832€ 2 352 422€ 5 387 946€ 1 608 545€ 1 478 403€ 1 290 542€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
69 009€ 0€ 2 852 056€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
73 597€ 269 966€ 457 953€ 697 641€ 751 382€ 751 522€ 688 433€ 1 039 071€ 1 217 227€ 1 093 502€ 1 056 753€ 757 632€
43
563
Kurzové straty
28€ 27€ 5€ 25€ 21€ 22€ 26€ 14€ 85€ 41€ 210€ 230 579€
46
567
Náklady na derivátové operácie
25 882€ 88 087€ 159 973€ 231 673€ 166 018€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
345 306€ 345 605€ 406 983€ 577 138€ 3 116 439€ 787 856€ 936 482€ 1 225 250€ 1 158 605€ 283 328€ 255 422€ 302 331€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
101 698 484€ 96 261 572€ 94 669 169€ 86 497 316€ 80 985 102€ 76 031 371€ 75 176 642€ 69 040 116€ 66 606 122€ 61 569 628€ 65 194 598€ 58 621 451€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
72 626 957€ 68 510 492€ 66 768 412€ 59 807 589€ 55 566 421€ 53 342 947€ 52 624 129€ 47 008 455€ 48 033 302€ 43 747 369€ 46 102 613€ 48 833 240€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
190 982€ 764 645€ 236 232€ 162 709€ 80 827€ 114 200€ 173 231€ 302 112€ 117 547€ 76 050€ 191 559€ 145 123€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
28 880 545€ 26 986 435€ 27 664 525€ 26 527 018€ 25 337 854€ 22 574 223€ 22 379 281€ 21 729 549€ 18 455 273€ 17 746 209€ 18 900 426€ 9 643 088€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
138 489 715€ 130 840 692€ 129 006 814€ 125 885 145€ 112 196 921€ 104 296 075€ 103 674 943€ 97 865 928€ 97 159 285€ 87 541 042€ 93 621 363€ 84 902 063€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 598 818€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 598 818€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
70 036€ 187 472€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
70 036€ 187 472€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
126 374 130€ 114 036 829€ 101 967 835€ 93 981 471€ 82 701 869€ 73 492 010€ 70 556 196€ 67 792 283€ 67 115 138€ 57 982 578€ 68 215 490€ 67 373 953€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
126 266 971€ 113 946 298€ 101 858 024€ 93 867 820€ 82 579 496€ 73 358 626€ 70 416 306€ 67 692 349€ 66 991 714€ 57 892 248€ 68 136 578€ 67 296 381€
82
633
Výnosy z poplatkov
107 159€ 90 531€ 109 811€ 113 651€ 122 373€ 133 384€ 139 890€ 99 934€ 123 424€ 90 331€ 78 911€ 77 572€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 207 834€ 234 690€ 1 543 242€ 1 274 395€ 2 402 124€ 3 018 166€ 1 789 495€ 2 553 010€ 3 478 645€ 5 219 014€ 5 077 619€ 5 252 994€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 110€ 52 037€ 1 034 754€ 1 029 699€ 993 657€ 2 184 645€ 1 586 017€ 904 048€ 952 435€ 3 051 241€ 1 595 571€ 4 669 157€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 321€ 0€ 0€ 0€ 35 505€ 530 209€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
270€ 9 875€ 730€ 46 710€ 1 143€ 11 110€ 34 115€ 0€ 200 318€ 437€ 0€ 14€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 840€ 7 405€ 12 250€ 7 623€ 28 705€ 10 633€ 17 688€ 61 310€ 24 025€ 4 074€ 19 279€ 2 354€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 194 614€ 165 374€ 495 508€ 190 363€ 1 377 299€ 811 777€ 151 674€ 1 587 652€ 2 301 866€ 2 163 263€ 3 427 265€ 51 259€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
21 849 985€ 20 730 205€ 17 922 562€ 26 236 454€ 17 118 380€ 16 456 257€ 16 553 135€ 14 497 187€ 12 487 113€ 11 891 991€ 14 076 683€ 127 814€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
21 849 985€ 20 730 205€ 17 922 562€ 26 206 580€ 17 118 380€ 16 456 257€ 16 553 135€ 14 334 687€ 11 882 973€ 11 891 991€ 14 076 683€ 127 814€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
21 758 347€ 20 730 205€ 17 921 237€ 17 338 849€ 17 075 242€ 16 274 537€ 15 542 811€ 14 189 073€ 10 874 557€ 11 279 302€ 10 524 464€ 102 360€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
91 638€ 1 325€ 8 867 730€ 41 998€ 181 720€ 1 010 324€ 145 614€ 1 008 416€ 612 690€ 3 552 219€ 25 454€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
29 875€ 162 500€ 604 140€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
29 875€ 162 500€ 604 140€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 826€ 2 207€ 1 338€ 1 454€ 1 174€ 3 262€ 506 909€ 11 234€ 13 114 421€ 45 200€ 60 168€ 1 207 639€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62 735€ 0€ 13 089 397€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2 826€ 2 207€ 1 338€ 1 454€ 1 174€ 3 262€ 433 144€ 11 234€ 24 127€ 45 200€ 54 256€ 143 362€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 371€ 1 050 572€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 896€ 0€ 13€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 3 698€ 10 683€
108
668
Ostatné finančné výnosy
11 031€ 0€ 0€ 0€ 1 830€ 3 023€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 44 278€ 110€ 0€ 3 590€
110
672
Náhrady škôd
0€ 12€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 44 266€ 110€ 0€ 3 590€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
15 163 331€ 15 177 370€ 15 523 068€ 15 549 742€ 14 907 857€ 12 845 060€ 14 633 622€ 8 310 109€ 7 557 833€ 7 864 631€ 10 148 940€ 6 536 590€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
437 550€ 396 646€ 666 160€ 949 398€ 829 519€ 383 992€ 948 163€ 681 218€ 452 066€ 1 197 535€ 626 145€ 366 261€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 185 333€ 3 506 060€ 3 561 283€ 3 491 796€ 3 333 033€ 2 161 689€ 2 824 930€ 714 213€ 512 274€ 513 120€ 4 089 899€ 630 182€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
75 252€ 66 452€ 71 342€ 38 786€ 35 544€ 23 838€ 261 360€ 142 370€ 106 248€ 91 096€ 33 854€ 40 583€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
29 195€ 29 299€ 29 299€ 29 299€ 22 750€ 1 169€ 6 667€ 454€ 454€ 454€ 379€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 000€ 0€ 17 038€ 0€ 8 502€ 7 189€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
644 374€ 643 548€ 643 038€ 643 196€ 639 365€ 670 681€ 596 568€ 594 460€ 404 968€ 14 566€ 28 687€ 52 306€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
10 791 627€ 10 535 366€ 10 551 947€ 10 395 268€ 10 047 646€ 9 603 690€ 9 995 934€ 6 177 394€ 6 064 785€ 6 047 860€ 5 361 473€ 5 440 069€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
164 598 107€ 150 181 302€ 137 028 082€ 137 230 988€ 117 131 404€ 105 814 755€ 104 042 721€ 93 163 823€ 103 797 426€ 83 003 526€ 97 578 899€ 82 101 398€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
26 108 392€ 19 340 611€ 8 021 268€ 11 345 843€ 4 934 483€ 1 518 680€ 367 778€ -4 702 104€ 6 638 142€ -4 537 516€ 3 957 536€ -2 800 665€
136
591
Splatná daň z príjmov
537€ 422€ 254€ 279€ 216€ 619€ 555€ 2 113€ 2 323 468€ 7 681€ 8 329€ 29 073€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
26 107 855€ 19 340 189€ 8 021 014€ 11 345 565€ 4 934 266€ 1 518 060€ 367 223€ -4 704 217€ 4 314 674€ -4 545 197€ 3 949 206€ -2 829 738€