Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
160 074€ 126 974€ 122 053€ 123 363€ 116 761€ 106 616€ 108 071€ 88 837€ 76 385€ 78 376€ 80 087€ 109 479€ 126 037€ 118 520€ 101 062€
02
501
Spotreba materiálu
116 410€ 98 114€ 96 550€ 97 225€ 92 492€ 81 786€ 78 744€ 58 291€ 37 404€ 37 575€ 34 463€ 52 989€ 71 499€ 51 479€ 50 424€
03
502
Spotreba energie
43 664€ 28 860€ 25 503€ 26 138€ 24 268€ 24 829€ 29 328€ 30 547€ 38 981€ 40 800€ 45 624€ 56 490€ 54 538€ 67 041€ 50 638€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
24 205€ 31 472€ 56 438€ 73 895€ 39 244€ 29 886€ 14 823€ 29 425€ 65 164€ 27 007€ 23 012€ 85 610€ 16 503€ 10 124€ 12 663€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 240€ 4 676€ 37 312€ 51 541€ 18 023€ 13 657€ 2 139€ 20 234€ 56 028€ 18 981€ 14 685€ 78 837€ 0€ 0€ 3 278€
08
512
Cestovné
890€ 129€ 271€ 690€ 874€ 1 336€ 1 342€ 827€ 770€ 349€ 305€ 206€ 393€ 637€ 273€
09
513
Náklady na reprezentáciu
28€ 0€ 0€ 0€ 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
22 075€ 26 667€ 18 855€ 21 664€ 20 320€ 14 893€ 11 342€ 8 364€ 8 367€ 7 569€ 8 023€ 6 567€ 16 110€ 9 487€ 9 112€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
842 192€ 740 925€ 732 951€ 673 450€ 558 102€ 510 020€ 472 974€ 412 241€ 365 552€ 346 021€ 327 659€ 332 808€ 334 617€ 311 504€ 278 935€
12
521
Mzdové náklady
602 207€ 527 590€ 529 640€ 479 314€ 396 606€ 363 822€ 334 797€ 293 416€ 260 514€ 242 591€ 234 558€ 237 973€ 239 323€ 219 196€ 199 837€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
217 948€ 192 335€ 183 046€ 175 595€ 144 601€ 133 376€ 123 626€ 107 464€ 95 254€ 88 619€ 84 816€ 86 324€ 85 495€ 79 060€ 71 736€
15
527
Zákonné sociálne náklady
22 037€ 21 000€ 20 264€ 18 541€ 16 896€ 12 822€ 14 551€ 11 361€ 9 783€ 14 811€ 8 285€ 8 511€ 9 799€ 13 248€ 7 362€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
450€ 508€ 421€ 479€ 485€ 432€ 380€ 356€ 391€ 310€ 321€ 749€ 3€ 0€ 27€
20
538
Ostatné dane a poplatky
450€ 508€ 421€ 479€ 485€ 432€ 380€ 356€ 391€ 310€ 321€ 749€ 3€ 0€ 27€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
0€ 1 325€ 1 262€ 1 236€ 787€ 1 003€ 1 633€ 1 999€ 5 168€ 0€ 0€ 39€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 1 325€ 1 262€ 1 236€ 787€ 1 003€ 1 633€ 1 999€ 5 168€ 0€ 0€ 39€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
64 341€ 64 341€ 64 257€ 52 876€ 51 534€ 49 585€ 49 523€ 48 451€ 47 978€ 59 276€ 55 129€ 53 684€ 40 797€ 11 961€ 9 382€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
64 341€ 64 341€ 64 257€ 52 876€ 51 534€ 49 585€ 49 523€ 48 451€ 47 978€ 46 965€ 47 249€ 47 196€ 32 377€ 4 864€ 4 506€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 12 311€ 7 880€ 6 488€ 8 420€ 7 097€ 4 876€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 12 311€ 7 880€ 6 488€ 8 420€ 7 097€ 4 876€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 576€ 2 543€ 2 432€ 2 519€ 3 077€ 2 825€ 2 573€ 2 779€ 2 501€ 2 719€ 2 704€ 2 645€ 2 425€ 1 318€ 517€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 576€ 2 543€ 2 432€ 2 519€ 3 077€ 2 825€ 2 573€ 2 779€ 2 501€ 2 719€ 2 704€ 2 645€ 2 425€ 1 317€ 517€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
45 892€ 36 553€ 29 193€ 41 079€ 27 964€ 27 904€ 22 841€ 21 673€ 15 180€ 15 022€ 19 694€ 16 163€ 13 576€ 31 925€ 12 439€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
45 892€ 36 553€ 29 193€ 41 079€ 27 964€ 27 888€ 22 825€ 21 657€ 15 163€ 15 005€ 19 677€ 16 147€ 13 560€ 31 908€ 12 404€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
16€ 16€ 16€ 17€ 17€ 17€ 16€ 16€ 17€ 35€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 139 731€ 1 003 315€ 1 007 744€ 967 661€ 798 492€ 728 529€ 672 421€ 604 550€ 574 154€ 530 363€ 510 605€ 606 306€ 533 958€ 485 352€ 415 064€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
97 433€ 65 056€ 45 583€ 75 049€ 68 305€ 61 968€ 51 732€ 47 607€ 37 658€ 36 953€ 27 449€ 31 520€ 28 296€ 31 212€ 27 876€
67
602
Tržby z predaja služieb
97 433€ 65 056€ 45 583€ 75 049€ 68 305€ 61 968€ 51 732€ 47 607€ 37 658€ 36 953€ 27 449€ 31 520€ 28 296€ 31 212€ 27 876€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
16 146€ 12 863€ 9 190€ 15 100€ 10 228€ 12 415€ 10 648€ 7 682€ 4 558€ 4 755€ 19 562€ 16 130€ 13 559€ 31 900€ 12 374€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
16 146€ 12 863€ 9 190€ 15 100€ 10 228€ 12 415€ 10 648€ 7 682€ 4 558€ 4 755€ 19 562€ 16 130€ 13 559€ 31 900€ 12 374€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
130€ 0€ 0€ 12 311€ 7 880€ 6 488€ 8 420€ 7 098€ 4 876€ 2 454€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
130€ 0€ 0€ 12 311€ 7 880€ 6 488€ 8 420€ 7 098€ 4 876€ 2 454€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 876€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 12 311€ 7 880€ 6 488€ 8 420€ 7 098€ 0€ 2 454€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
5€ 123€ 74€ 3€ 4€ 4€ 4€ 19€ 40€ 20€ 30€ 56€
102
662
Úroky
5€ 123€ 74€ 3€ 4€ 4€ 4€ 19€ 40€ 20€ 29€ 56€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 025 237€ 925 437€ 950 949€ 877 611€ 719 219€ 653 394€ 610 032€ 558 087€ 513 963€ 481 079€ 455 166€ 552 215€ 485 009€ 418 930€ 367 615€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
363 389€ 289 047€ 309 188€ 309 933€ 237 156€ 194 887€ 167 368€ 135 011€ 112 458€ 111 241€ 108 913€ 112 767€ 120 943€ 128 656€ 114 081€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
60 129€ 60 129€ 60 045€ 48 664€ 47 322€ 45 373€ 45 409€ 45 406€ 45 338€ 45 915€ 46 387€ 49 468€ 31 862€ 4 337€ 2 015€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
597 507€ 572 050€ 577 505€ 514 802€ 430 530€ 408 921€ 391 569€ 374 575€ 353 430€ 322 873€ 299 004€ 379 568€ 331 689€ 285 410€ 249 029€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 212€ 4 212€ 4 212€ 4 212€ 4 212€ 4 212€ 4 114€ 3 045€ 2 295€ 213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 783€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 572€ 50€ 97€ 0€ 0€ 9 550€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 345€ 837€ 862€ 862€ 515€ 527€ 707€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 138 816€ 1 003 356€ 1 005 728€ 967 884€ 797 826€ 727 908€ 672 415€ 613 380€ 568 495€ 530 670€ 508 685€ 608 325€ 533 982€ 486 948€ 410 375€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-915€ 41€ -2 016€ 223€ -666€ -622€ -6€ 8 830€ -5 659€ 307€ -1 920€ 2 019€ 24€ 1 596€ -4 689€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 23€ 14€ 0€ 1€ 1€ 1€ 3€ 7€ 3€ 5€ 9€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-915€ 41€ -2 017€ 200€ -680€ -622€ -6€ 8 829€ -5 660€ 306€ -1 924€ 2 012€ 21€ 1 591€ -4 698€