Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia U. S. Steel Košice

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia U. S. Steel Košice, Košice'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
b) podpora a rozvoj športu 211,72 € Basketbalový klub JF Košice - finančný dar (DZ 41/2018) na činnosť a aktivity klubu, ako je prenájom telocvične, cestovné náklady, ubytovanie a stravovanie športovcov a nákup tréningových pomôcok a športového oblečenia
e) podpora vzdelávania 1 000 € René Atyafi, Valaliky - finančný dar (DZ 49/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Dávid Balogh, Košice - finančný dar (DZ 50/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 700 € Dáša Drenčaková, Košice - finančný dar (DZ 51/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Masarykovej univerzite, Brno, Česká republika, Prírodovedecká fakulta, študijný odbor Chémia v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Františka Ferenčíková, Dargov - finančný dar (DZ 52/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Strojnícka fakulta v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Jana Horniaková, Košice - finančný dar (DZ 53/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Marcel Jass, Moldava nad Bodvou - finančný dar (DZ 54/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Ekonomická fakulta v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Bc. Lukáš Jenčík, Košice - finančný dar (DZ 55/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Strojnícka fakulta v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 500 € Jakub Kalmár, Valaliky - finančný dar (DZ 56/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, ČR, Fakulta medzinárodných vzťahov v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Matúš Makatura, Košice - finančný dar (DZ 57/2018) dar použije na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Martin Múdry, Košice - finančný dar (DZ 58/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Dávid Nguyen, Košice - finančný dar (DZ 59/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch, na nevyhnutné ošatenie, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, spojených s vysokoškolským štúdiom na The University of Edinburgh, Veľká Británia, Informatics v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 700 € Patrik Piga, Košice - finančný dar (DZ 60/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, Fakulta financií a účtovníctva v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 700 € Roman Staňo, Košice - finančný dar (DZ 61/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Univerzite Karlovej, Praha, Česká republika, Prírodovedecká fakulta v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 700 € Lenka Trembecká, Perín-Chým - finančný dar (DZ 62/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Univerzite v Glasgowe, UK, odbor Fyzika v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 850 € Karla Manicová, Košice - finančný dar (DZ 63/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Masarykovej univerzite, Brno, Česká republika, Fakulta informatiky v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 500 € Ján Pastorek, Rozhanovce - finančný dar (DZ 64/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Matej Bobrik, Košice - finančný dar (DZ 65/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 2 000 € Sarah Barnová, Košice - finančný dar (DZ 66/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse, France v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 700 € Kristína Kačmárová, Košice - finančný dar (DZ 67/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Univerzite v Sunderlande, UK, Kozmetické vedy v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 2 000 € Marián Lukáč, Košice - finančný dar (DZ 68/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Imperial College London, UK, Elektronické a informačné inžinierstvo v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 500 € Lucia Drenčáková, Košice - finančný dar (DZ 69/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Anna Kötelesová, Košice - finančný dar (DZ 70/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 700 € Veronika Gajdošová, Košice - finančný dar (DZ 71/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Českom vysokom učení technickom Praha, Česká republika, Fakulta architektúry v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 2 000 € Alexandra Strompová, Košice - finančný dar (DZ 72/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na University of Aberdeen, Scotland, UK, Computing Science v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 2 000 € Eniko Kotelesová, Košice - finančný dar (DZ 73/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Aalborg University, Denmark, Economics and Business Administration v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Daniela Andaházyová, Medzev - finančný dar (DZ 74/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Lucia Jassová, Moldava nad Bodvou - finančný dar (DZ 75/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Ekonomická fakulta v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Michaela Hurná, Košice - finančný dar (DZ 76/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 850 € Adriána Čikotová, Košice - finančný dar (DZ 77/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 500 € Bc. Filip Gurbáľ, Košice - finančný dar (DZ 78/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky v období od 1.9.2018 do 31.1.2019
e) podpora vzdelávania 1 700 € Martin Ondejka, Košice - finančný dar (DZ 79/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Českom vysokom učení technickom v Prahe, Česká republika, Fakulta informačných technológií v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 2 000 € Laura Linkeschová, Košice - finančný dar (DZ 80/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na City University of London, UK, International Political Economy v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 850 € Petra Bajusová, Čižatice - finančný dar (DZ 81/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta umení v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
e) podpora vzdelávania 1 000 € Ivana Gábiková, Valaliky - finančný dar (DZ 82/2018) na zabezpečenie študijných nákladov, napr. školské poplatky, nákup študijných pomôcok, kníh, PC techniky, cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie v študentských domovoch a pod., spojených s vysokoškolským štúdiom na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie v období od 1.9.2018 do 30.6.2019
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 500 € Detský domov Košice, Uralská 1 - finančný dar (DZ 93/2018) na zakúpenie záhradného domčeka, art-terapeutickú činnosť a na rekreáciu detí počas prázdnin
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach, n.o., Domov na polceste Košice - finančný dar (DZ 94/2018) na vybudovanie bezbariérového prístupu do domova, na rekonštrukciu sociálnych priestorov, izieb a na podporu vzdelávania, športu a kultúry pre klientov domova
b) podpora a rozvoj športu 200 000 € Slovenský zväz ľadového hokeja, Bratislava - finančný dar (DZ 95/2018) na činnosť a aktivity zväzu, ako je zabezpečenie reprezentačných akcií pre 5 chlapčenských a 2 dievčenské družstvá – ubytovanie, doprava, strava, výstroj pre mladých hokejistov a iné
b) podpora a rozvoj športu 200 000 € Košická aréna - finančný dar (DZ 96/2018) na rekonštrukciu a modernizáciu hotela v komplexe zimného štadióna Steel Aréna Košice, pre potreby MS 2019. Po skončení MS 2019 bude objekt naďalej využívať v rámci komplexu Steel Arény Košice na podporu a rozvoj športu v regióne usporadúvaním športových súťaží mládeže, juniorov a dospelých na celoštátnej a medzinárodnej úrovni
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 40 909,35 € DIEŤA V NEMOCNICI, n.o. - finančný dar (DZ 97/2018) na kúpu špeciálneho prístrojového vybavenia do detského audiocentra pre oddelenie detskej otorinolaryngológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, ktoré umožní skríning novorodencov a liečbu malých pacientov s ochorením orgánov sluchu
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € KRASO CENTRUM Košice - finančný dar (DZ 17/2019) na prenájom ľadovej plochy
e) podpora vzdelávania 2 000 € Kolégium Antona Neuwirtha, Ivanka pri Dunaji - finančný dar (DZ 18/2019) na organizačné zabezpečenie seminára Akadémia veľkých diel pre učiteľov kolégia, ktorý sa uskutoční v dňoch 30. mája - 1. júna 2019. Z finančného daru bude hradený prenájom priestorov, tlač učebných pomôcok, ubytovanie a strava pre účastníkov seminára
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € KOŠICKÁ ORGANIZÁCIA VOZIČKÁROV - NEZÁVISLÝ ŽIVOT - finančný dar (DZ 19/2019) na zaplatenie povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia, ako aj na úhradu nákladov za údržbu, servis a nevyhnutné opravy dvoch vozidiel organizácie v roku 2019, ktoré slúžia na prepravu imobilných osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v Košiciach na kultúrne, spoločenské, športové podujatia, vzdelávacie kurzy a na návštevu príbuzných
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 700 € ŠANCA, n.f., Košice - finančný dar (DZ 20/2019) na organizačné zabezpečenie spoločenského podujatia pod názvom Rallye Opatovská – Žiť na plný plyn, ktoré sa uskutoční dňa 6. júna 2019 v priestoroch školy. Z finančného daru bude hradené ozvučenie podujatia, tričká s logom podujatia, grafický návrh a tlač materiálov, ceny pre víťazov a občerstvenie pre deti zo Spojenej školy na Opatovskej ceste č. 101 v Košiciach
b) podpora a rozvoj športu 5 500 € Basketbalový klub JF Košice - finančný dar (DZ 21/2019) na činnosť a aktivity klubu, ako je prenájom telocvične, cestovné náklady, ubytovanie a stravovanie športovcov a nákup tréningových pomôcok a športového oblečenia
b) podpora a rozvoj športu 2 750 € ŠŠK ABOVIA 96 Košice - finančný dar (DZ 22/2019) na činnosť a aktivity klubu, ako je prenájom telocvične, cestovné náklady, ubytovanie a stravovanie hráčov a nákup tréningových pomôcok a športového oblečenia
b) podpora a rozvoj športu 2 750 € Young Angels Academy, o.z., Košice - finančný dar (DZ 23/2019) na činnosť a aktivity klubu, ako je prenájom telocvične, cestovné náklady, ubytovanie a stravovanie športovkýň, zabezpečenie tréningových, kondičných a regeneračných aktivít a nákup tréningových pomôcok a športového oblečenia
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € FC KOŠICE a.s. - finančný dar (DZ 24/2019) na činnosť a aktivity klubu, ako je prenájom a udržiavanie futbalových ihrísk, organizovanie majstrovských zápasov a materiálno-technické zabezpečenie tréningového procesu všetkých mládežníckych kategórií
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € ZÁPASNÍCKY KLUB KOŠICE 1904 o.z. - finančný dar (DZ 25/2019) na činnosť a aktivity klubu, ako je prenájom telocvične, materiálno-technické zabezpečenie tréningového procesu, organizačné zabezpečenie žiackej ligy a turnajov O pohár Olympijských nádejí a Memoriál Mikuláša Athanasova
e) podpora vzdelávania 3 000 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta - finančný dar (DZ 26/2019) na organizačné zabezpečenie XVII. česko-slovenskej konferencie o magnetizme CSMAG´19, ktorá sa uskutoční v júni 2019 v Košiciach
e) podpora vzdelávania 20 000 € Republiková únia zamestnávateľov, Bratislava - finančný dar (DZ 27/2019) na náklady súvisiace so spracovaním štúdie Reforma vzdelávacieho systému na Slovensku, ako je textová editácia, grafické spracovanie, tlač, distribúcia, propagácia výstupov, organizovanie seminárov/workshopov s cieľom vzdelávať členov Republikovej únie zamestnávateľov a širokú verejnosť
e) podpora vzdelávania 7 000 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Košice - finančný dar (DZ 28/2019) na nákup hélia, tekutého dusíka, zlepšenie kryogénnej infraštruktúry v Centre fyziky nízkych teplôt a na organizačné zabezpečenie konferencií a seminárov k 50. výročiu vzniku fyziky nízkych teplôt
e) podpora vzdelávania 20 000 € Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislava - finančný dar (DZ 29/2019) na podporu výchovno-vzdelávacích projektov pre deti a mládež, ktoré sa uchádzajú o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu, a to tých projektov, ktoré boli schválené komisiou Zeleného vzdelávacieho fondu a ich žiadatelia splnili všetky podmienky určené Oznámením o podpore projektových zámerov 2/2018 a stávajú sa príjemcami podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 250 € Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská - finančný dar (DZ 30/2019) na zakúpenie plavidla a materiálu potrebného na jeho výzdobu na podujatie Košické Benátky, ktoré sa uskutoční 4. mája 2019 v Košiciach
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec - finančný dar (DZ 31/2019) na zakúpenie materiálu potrebného na výzdobu plavidla na podujatie Košické Benátky, ktoré sa uskutoční 4. mája 2019 v Košiciach
e) podpora vzdelávania 500 € REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice - finančný dar (DZ 32/2019) na nákup športového vybavenia telocvične a športového oblečenia pre žiakov centra
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Filharmónia, Košice - finančný dar (DZ 33/2019) na podporu umeleckej činnosti Štátnej filharmónie Košice, a to na organizačno – technické a umelecké zabezpečenie Záverečného koncertu 50. jubilejnej koncertnej sezóny Štátne filharmónie Košice, ktorý sa uskutoční dňa 17. 6. 2019 v Dome umenia v Košiciach
e) podpora vzdelávania 1 000 € Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči - finančný dar (DZ 34/2019) na canisterapiu pre žiakov so zrakovým a viacnásobným postihnutím navštevujúcich Základnú školu internátnu pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči
e) podpora vzdelávania 78 000 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - finančný dar (DZ 35/2019) zakúpenia interaktívnej tabule, nábytku, pracovných staníc Z2 a Z6, simulačných programov Ansys Fluent, ProCAST 2016 a MatLab, 16tich kusov monitorov, Smart TV a podlahy do CFD učebne, návrhu projektovej dokumentácie vodného modelu kryštalizátora, interaktívnej steny, paravánu v laboratóriu Refracer, podpora propagácie v rámci akcií Piknik na TUKE - neformálny jarný Deň otvorených dverí, Metalurgia ŠVOČ, Noc výskumníkov a Metalurgia Junior, obstaranie vecných predmetov na propagáciou štúdia a on- line propagácia
e) podpora vzdelávania 10 000 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky - finančný dar (DZ 36/2019) na realizáciu projektu Výskum a inovácie – Smart Industry - grafický návrh a vytvorenie kompletnej projektovej dokumentácie, nákup nábytku, svetiel, podláh, klimatizačných jednotiek, komponentov pre prípravu smart vstupov, osvetlenia a iných interakcií ľudí s okolím, obstaranie vecných predmetov a služieb súvisiacich s propagáciou štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky s dôrazom na Inteligentné systémy, kybernetiku a umelú inteligenciu
e) podpora vzdelávania 300 € Základná škola Kecerovce 79 - finančný dar (DZ 37/2019) na nákup učebných pomôcok, a to farbičiek, ceruziek, pier, zošitov a iné, pre žiakov školy
e) podpora vzdelávania 35 000 € Filmová škola, Košice - finančný dar (DZ 38/2019) na kúpu audiovizuálnej techniky - kamery, fotoaparáty s príslušenstvom, statívy, mikrofóny, svetlá, trikovaciu plochu, softvér a výpočtovú techniku, ďalej na dobudovanie odborných učební a ateliéru v Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej, Petzvalova 2, Košice, za účelom skvalitnenia výučby študentov
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Združenie FORSA, Košice - finančný dar (DZ 39/2019) na organizačné zabezpečenie dramatického, hudobného a výtvarného festivalu VIŠEGRÁDSKE DNI 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch od 25. septembra do 2. decembra 2019 v Košiciach
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € ART FILM FEST, n.o. - finančný dar (DZ 40/2019) na organizačné zabezpečenie filmového festivalu Art Film Fest, ktorý sa uskutoční v dňoch od 14. júna do 22. júna 2019 v Košiciach
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Arcidiecézna charita Košice - finančný dar (DZ 41/2019) na kúpu, interiérového vybavenia do spoločnej kuchyne, čiernej a bielej techniky, vybavenia do posilňovne, lavičiek a na úpravu dlažby a rekonštrukciu podláh v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi, Poľná 1
b) podpora a rozvoj športu 150 000 € Hockey Club KOŠICE - finančný dar (DZ 42/2019) činnosť a aktivity klubu, ako je prenájom ľadovej plochy v Steel Aréne pre hokejové prípravky, hokejové triedy a kategóriu kadetov, prenájom iného športového priestoru za účelom tréningového procesu detí a mládeže, odmeny a mzdy trénerov detí a mládeže, preprava na zápasy, turnaje, ubytovanie a stravné počas hokejových stretnutí detí a mládeže, náklady spojené so zabezpečením zápasov a materiálové zabezpečenie detí a mládeže
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Bratislava - finančný dar (DZ 43/2019) na organizačné zabezpečenie prímestského tábora a letných táborov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch júl – august 2019
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Mesto Levoča - finančný dar (DZ 44/2019) na organizačné zabezpečenie podujatia Dni Majstra Pavla 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch od 16. augusta do 17. augusta 2019 v Levoči
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € AMADEUS group, s.r.o., Trenčín - finančný dar (DZ 45/2019) na organizačné zabezpečenie benefičného koncertu s názvom Večer ľudí dobrej vôle, ktorý sa uskutoční v dňa 4. júla 2019 v Košiciach
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Štátne divadlo Košice - finančný dar (DZ 46/2019) na organizačné zabezpečenie medzinárodného festivalu TRANS/MISIE, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. – 14. septembra 2019 v Košiciach
e) podpora vzdelávania 2 000 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - finančný dar (DZ 47/2019) na organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie Výroba železa a ocele 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 25. októbra 2019 v Jasnej
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 964,65 € Oáza - nádej pre nový život, n.o., Košice, Záhrada Bernátovce - finančný dar (DZ 48/2019) na kúpu interiérového vybavenia, stavebného materiálu a stavebných prác na realizáciu rodinných domov pre sociálne znevýhodnene rodiny a ľudí bez domova
Spolu 907 035,72 €