Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí Torysského mikroregiónu

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
633€ 9 313€ 16 655€ 629€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
633€ 9 313€ 16 655€ 629€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
60€ 185€ 110€ 8€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
573€ 9 128€ 16 545€ 621€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
633€ 9 313€ 16 655€ 629€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
629€ -1 193€ 483€ 625€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-1 193€ 483€ 625€ 379€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
1 821€ -1 676€ -142€ 246€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
4€ 10 506€ 16 172€ 4€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
4€ 10 506€ 16 172€ 4€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
4€ 8€ 674€ 4€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
10 498€ 15 498€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
633€ 9 313€ 16 655€ 629€