Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
298 962€ 291 451€ 254 931€
02
502
Spotreba energie
197 013€ 173 142€ 188 975€
04
511
Opravy a udržiavanie
45 548€ 30 898€ 14 959€
05
512
Cestovné
93€ 21€
06
513
Náklady na reprezentáciu
6€
07
518
Ostatné služby
117 476€ 103 525€ 90 746€
08
521
Mzdové náklady
831 398€ 722 669€ 680 689€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
282 135€ 245 702€ 229 343€
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 231€ 11 156€ 9 666€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 621€ 1 468€ 1 341€
17
542
Ostatné pokuty a penále
1€ 6€
18
543
Odpísanie pohľadávky
123€
19
544
Úroky
1€ 15€ 67€
22
547
Osobitné náklady
2 989€ 4 384€ 8 320€
24
549
Iné ostatné náklady
8 830€ 11 723€ 10 022€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 908€ 22 709€ 26 943€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
4 740€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 827 210€ 1 618 966€ 1 520 769€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
360 411€ 308 428€ 204 431€
53
644
Úroky
38€ 44€ 31€
58
649
Iné ostatné výnosy
150€ 743€ 271€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
3 200€ 333€ 1 042€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 781€ 1 901€ 1 227€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
4 937€ 713€ 5 224€
73
691
Dotácie
1 395 440€ 1 408 989€ 1 288 122€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 765 957€ 1 721 152€ 1 500 348€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-61 253€ 102 186€ -20 421€
76
591
Daň z príjmov
11€ 9€ 6€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-61 264€ 102 177€ -20 427€