Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
284 956€ 322 865€ 244 790€ 238 440€ 239 477€ 239 427€ 223 457€ 171 007€ 169 085€ 173 271€
02
502
Spotreba energie
106 702€ 64 378€ 62 296€ 59 441€ 59 891€ 63 902€ 65 793€ 92 475€ 8 934€ 79 424€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
5 606€ 5 703€ 30 599€ 6 892€ 4 190€ 3 718€ 3 668€ 12 684€ 12 795€ 33 635€
05
512
Cestovné
1 429€ 488€ 679€ 1 035€ 1 049€ 1 003€ 301€ 555€ 947€ 338€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 385€ 709€ 407€ 591€ 485€ 235€ 239€ 738€ 584€ 727€
07
518
Ostatné služby
69 514€ 67 004€ 44 000€ 49 133€ 44 497€ 45 772€ 38 971€ 52 165€ 4 403€ 43 966€
08
521
Mzdové náklady
1 390 662€ 1 357 264€ 1 076 802€ 978 965€ 865 377€ 827 615€ 781 905€ 585 376€ 539 336€ 529 992€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
480 740€ 471 912€ 374 256€ 342 171€ 300 545€ 280 974€ 263 713€ 168 527€ 180 712€ 175 645€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
984€ 938€ 739€ 645€ 583€ 572€ 512€ 149€ 140€ 141€
11
527
Zákonné sociálne náklady
211 845€ 37 621€ 25 526€ 26 638€ 19 728€ 17 634€ 13 714€ 12 004€ 11 260€ 10 239€
12
528
Ostatné sociálne náklady
63€ 90€ 85€ 57€ 16€ 8€ 15€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 792€ 3 296€ 3 135€ 2 651€ 2 101€ 2 020€ 2 020€ 111€ 107€ 151€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
433€ 103€
17
542
Ostatné pokuty a penále
3 420€ 1 000€ 500€ 1 137€ 98€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
478€
24
549
Iné ostatné náklady
2 548€ 2 654€ 2 380€ 3 353€ 3 394€ 3 428€ 3 353€ 3 942€ 3 737€ 4 063€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31 435€ 28 256€ 20 764€ 21 191€ 18 723€ 16 340€ 18 626€ 10 056€ 9 696€ 6 116€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
61€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
3 330€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 591 096€ 2 366 597€ 1 890 704€ 1 731 232€ 1 560 659€ 1 502 655€ 1 417 417€ 1 139 887€ 1 061 944€ 1 057 826€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
1 215 789€ 882 169€ 885 746€
40
602
Tržby z predaja služieb
2 167 487€ 2 084 905€ 1 770 805€ 1 565 039€ 1 447 128€ 1 317 076€ 996 291€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
8 409€ 7 214€ 6 759€ 6 046€ 6 148€ 5 736€ 5 448€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
6€ 7€ 53€ 32€ 44€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
556€ 901€ 1 145€ 6 831€ 883€ 646€ 3 271€ 493€ 1 000€ 5 520€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
2 928€ 45 878€ 2 928€ 2 199€ 2 358€ 2 137€ 2 137€ 32 187€ 26 291€ 26 949€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
100€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
61€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
44 000€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
21 376€ 20 831€ 20 156€ 25 220€ 25 138€ 25 521€ 26 345€ 23 899€ 18 741€ 13 145€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
527€ 1 400€ 800€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
900€ 328€ 721€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 709€ 2 091€ 7 019€ 4 374€ 3 901€ 3 581€ 315€ 2 522€ 1 637€ 1 047€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
401 790€ 351 297€ 207 610€ 143 313€ 150 953€ 133 784€ 148 477€ 85 186€ 137 759€ 164 326€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 648 255€ 2 513 117€ 2 016 423€ 1 753 023€ 1 636 672€ 1 488 487€ 1 402 315€ 1 142 932€ 1 067 957€ 1 098 298€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
57 159€ 146 520€ 125 719€ 21 791€ 76 013€ -14 168€ -15 102€ 3 045€ 6 013€ 40 472€
76
591
Daň z príjmov
3 134€ 3 032€ 42€ 4 078€ 5 264€ 4 905€ 6 224€ 2 196€ 1 736€ 1 797€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
54 025€ 143 489€ 125 677€ 17 713€ 70 749€ -19 073€ -21 326€ 4 277€ 38 675€